TYPICKÉ LAVINOVÉ PROBLÉMYPět typů lavinových problémů definovaných Evropskou lavinovou výstražnou službou EAWS má za cíl popsat typické situace nestability sněhu, které se vyskytují v lavinovém terénu. Podporují tak lavinové profesionály a návštěvníky hor při hodnocení lavinového nebezpečí tím, že zdůrazňují právě příčinu nestability. Doplňují tak lavinový stupeň nebezpečí a určení místa lavinového nebezpečí (expozice svahu a nadmořská výška) a představují tak třetí nejvyšší úroveň zásadních informací v informační pyramidě.

Následující definice zahrnují obecnou charakteristiku problémů včetně:
- CO? Vlastnosti a očekávané typy laviny a příčiny uvolnění
- KDE? Popis typického prostorového rozložení a pozice nestabilní vrstvy ve sněhovém profilu,
- PROČ? Popis mechanismu uvolňění,
- KDY? Popis typického trvání a období problému,
- JAK SE CHOVAT? A nakonec rady jak rozpoznat problém v terénu a doporučení pro návštěvníky hor.

Důraz je tedy kladen na poskytování informací pro návštěvníky hor pohybující se v lavinovém terénu. Typické lavinové problémy však mohou být užitečné i pro pracovníky lavinových výstražných služeb. Kromě toho EAWS definovala dva volitelné lavinové problémy, jejichž cílem je podpořit lavinové profesionály a návštěvníky hor při hodnocení lavinového nebezpečí. Jsou však vytvořeny pro jedinečné situace, které se výrazně liší od pěti základních lavinových problémů.
TYPICKÉ LAVINOVÉ PROBLÉMY


NOVÝ SNÍHNový sníh
VĚTRNÁ DESKAVětrná deska
STÁVAJÍCÍ NESTABILNÍ VRSTVAStávající nestabilní vrstva


MOKRÝ SNÍHMokrý sníh
KLOUZAJÍCÍ SNÍHKlouzající sníh
VOLITELNÉ LAVINOVÉ PROBLÉMY

Dva nepovinné lavinové problémy definované Evropskou lavinovou výstražnou službou EAWS mají rovněž za cíl podpořit lavinové profesionály a návštěvníky hor při hodnocení lavinového nebezpečí. Jsou však vytvořeny pro jedinečné situace, které se výrazně liší od pěti základních lavinových problémů. Dva volitelné lavinové problémy lze použít k názornějšímu znázornění situace nebezpečí v určité zeměpisné oblasti a/nebo v oblastech, které jsou ovlivněny jedinečnými topografickými a klimatickými faktory.

PŘEVĚJE, SNĚHOVÉ PŘEVISYPřevěje
ŽÁDNÝ VÝRAZNÝ LAVINOVÝ PROBLÉMŽádný výrazný lavinový problém


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři