VĚTRNÁ DESKA

CO?

VLASTNOSTI
Větrné desky vznikají, když je volný sníh v přízemních vrstvách (nový sníh nebo starý sníh) transportován a ukládán větrem.

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
- Deskové laviny ze suchého sněhu
- Možné přírodní (samovolné) laviny a laviny vyvolané člověkem


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Velmi variabilní, ale obvykle na závětrných svazích, ve žlabech, prohlubních, v blízkosti výrazných změn sklonu svahu, za hřebeny nebo na jiných větrem chráněných místech. Častěji nad úrovní lesa.

POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Obvykle mezi větrnou deskou a starým sněhem nebo ve vrstvách větrné desky v důsledku kolísání rychlosti větru. Občas těsně pod povrchem starého sněhu. V takovém případě navíc převládá problém "stávající nestabilní vrstvy".


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
Větrná deska představuje dodatečné zatížení nestabilní vrstvy a vytváří skladbu sněhového ptofilu, která je obzvláště náchylná k uvolnění.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
Problém větrné desky se může vyvíjet velmi rychle. Problém trvá obvykle během sněhové kalamity a má tendenci se stabilizovat během několika dní po skončení bouřkového (bouřlivého) cyklu.


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Pokud není problém s větrnou deskou zasypán novým sněhem, lze jej rozpoznat díky tréninku a při dobré viditelnosti. Vezměte v úvahu známky působení větru a hledejte nánosy navátého sněhu. Typická vodítka: nánosy navátého sněhu, nedávná lavinová aktivita a občas šířící se praskliny nebo zvuky whumpfs. Často je však obtížné určit stáří sněhových závějí navátého sněhu a známky působení větru nemusí vždy nutně znamenat lavinový problém (např. při chybějící nestabilní vrstvě).

DOPORUČENÍ
Vyhněte se nánosům navátého sněhu ve strmém terénu.

VĚTRNÁ DESKAVětrná deska


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři