KLOUZAJÍCÍ SNÍH

CO?

VLASTNOSTI
Celá sněhová pokrývka sklouzává po zemi, obvykle na hladkém povrchu, jako jsou travnaté svahy nebo hladké skalní úseky. Vysoká aktivita klouzavých sněhových lavin obvykle souvisí se silnou sněhovou pokrývkou buď bez nebo jen s několika málo nestabilními vrstvami. Klouzavé sněhové laviny se mohou vyskytnout jak při studené suché, tak i při teplé vlhké nebo mokré sněhové pokrývce. Uvolnění klouzavé sněhové laviny je obtížné předvídat, i když se v mnoha případech před jejich uvolněním otevřou klouzavé trhliny (rybí tlamy) ...

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
- Klouzavé sněhové laviny; studený suchý nebo izotermický mokrý sníh o teplotě 0 °C.
- Téměř výhradně přírodní (samovolné) laviny. Uvolnění lidmi nebo uměle je velmi nepravděpodobné.


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Především na hladkém terénu a na svazích s jakoukoliv expozicí, častěji však na osluněných svazích.

POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Rozhraní mezi půdou a sněhovou pokrývkou


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
Klouzavé sněhové laviny jsou způsobeny ztrátou tření na rozhraní sněhu a země v důsledku přítomnosti tekuté vody.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
Dny až měsíce; příležitostně během celé zimní sezóny. K uvolnění může dojít kdykoli během dne. Na jaře se klouzavé laviny objevují často v druhé polovině dne.


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Problém klouzavého sněhu lze často rozpoznat podle přítomnosti klouzavých trhlin (rybích tlam), které jsou často předzvěstí uvolnění laviny z klouzavého sněhu. Přítomnost klouzavých trhlin však neznamená bezprostřední uvolnění laviny, které je téměř nemožné předpovědět. Uvolnění laviny bez existujících klouzavých trhlin je rovněž běžné.

DOPORUČENÍ
Vyhýbejte se místům v blízkosti klouzavých trhlin (rybích tlam) vzniklých ve sněhové pokrývceve sněhové pokrývce.

KLOUZAJÍCÍ SNÍHKlouzající sníh


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři