PŘEVĚJE, SNĚHOVÉ PŘEVISY

CO?

VLASTNOSTI
Vlnovitý útvar z měkkého nebo tvrdého navátého sněhu, často převislý.

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
Zřícení převěje může vyvolat laviny z nového sněhu, větrných desek, přetrvávajících nestabilních vrstev nebo mokrých lavin na strmých svazích pod nimi.


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Převěje se vyskytují na závětrných stranách větrem exponovaných hřebenů nebo ostrých terénních zlomech.
POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Převátý sníh rozšiřuje převěje směrem ven, takže čerstvější, citlivější a snáze uvolnitelná část převěje se zpravidla nachází u jeho vnějšího okraje.


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
- Přirozené zřícení převěje je běžné během větrných bouří uprostřed zimy, kdy se převěje rychle rozšiřují směrem ven a stávají se tak nestabilními díky převátému sněhu.
- Rychlé oteplení, déšť nebo dlouhodobé tání mohou způsobit, že se převisy stanou nestabilními, deformují se a zhroutí.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
Jednou vytvořené převisy mohou být problémem po celou sezónu, zpravidla od poloviny zimy do jara.


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Převěje se vyskytují na hřebenových liniích nebo ostrých terénních zlomech a obvykle je lze snadno rozpoznat. Když stojíme na vrcholu převisů bývá někdy obtížné odhadnout jejich velikost. Převěje se často lámou i blíže ke svahu, než se očekávalo, a to i na rovném terénu, a jsou příčinou mnoha nečekaných pádů v horách.

DOPORUČENÍ
Vyhněte se pohybu na a pod velkými hřebenovými převějemi, zejména v období s převátým sněhem nebo při nástupu vysokých teplot.

PŘEVĚJE, SNĚHOVÉ PŘEVISYPřevěje


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři