STÁVAJÍCÍ NESTABILNÍ VRSTVA

CO?

VLASTNOSTI
Lavinový problém souvisí s přítomností jedné nebo více stávajících nestabilních vrstev ve staré sněhové pokrývce. V těchto nestabilních vrstvách se obvykle vyskytují (fasetované) krystaly hranatozrnitého sněhu, pohárkové krystaly nebo krystaly povrchové jinovatky.

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
- Deskové laviny ze suchého sněhu
- Většinou laviny vyvolané člověkem; přirozené (samovolné) laviny jsou vzácné, většinou v kombinaci s jinými lavinovými problémy.
- Dálkové uvolnění je možné a šíření podélných trhlin na dlouhé vzdálenosti je běžné.


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Problém lavin může být rozsáhlý nebo zcela ojedinělý. Může se vyskytovat ve všech expozicích, ale častěji se vyskytuje na stinných, větrem chráněných svazích.

POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Ve staré sněhové pokrývce, často vytvořena hluboko. Pokud je nestabilní vrstva hluboko, je uvolnění lavin méně pravděpodobné, laviny ale zato mohou být velké.


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
K uvolnění laviny dochází, když zatížení přesáhne pevnost nestabilní vrstvy.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
Nestabilní vrstvy mohou přetrvávat týdny až měsíce, případně i po většinu zimního období.


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Stávající nestabilní vrstvy je velmi náročné rozpoznat. Známky nestability, jako jsou zvuky whumpfs, jsou typické, ale nemusí být nutně přítomny. K rozpoznání stávajících nestabilních vrstev mohou pomoci testy stability. Je také nutná znalost vývoje přeměny sněhového profilu a důležitou roli hraje i lavinová předpověď.

DOPORUČENÍ
Pohybujte se konzervativně a vyhýbejte se terénním úsekům (např. velkým strmým svahům), kde jsou následky zasypání velké (např. hluboké zasypání). Zohledněte historii vývoje počasí a přeměny sněhového profilu v dané oblasti. Buďte zvlášť opatrní v oblastech s nižší sněhovou pokrývkou ale i na místech přechodu mezi nižší a hlubokou sněhovou pokrývkou. Uvolnění lavin v rámci přetrvávajících nestabilních vrstvách je významnou příčinou úmrtí v lavinách.

STÁVAJÍCÍ NESTABILNÍ VRSTVAStávající nestabilní vrstva


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři