ALPSKÉ 4000 - ALPY DĚLENÍ

Alpy (německy „Alpen“, francouzsky „Alpes“, rétorománsky „Alps“, italsky „Alpi“, slovinsky „Alpe“) jsou rozsáhlé evropské pohoří. Název „Alpy“ resp. francouzský a latinský název „Alpes“ pravděpodobně pochází z latinského albus (bílý) nebo altus (vysoký). Dalším možným vysvětlením je keltský výraz „alp“, který označuje vysoké pohoří. Podle Alp je také pojmenováno pohoří Montes Alpes na přivrácené straně Měsíce.

- STAROVĚKÝ ŘÍM 117
- IX. CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 1924
- TONI HIEBELER 1977
- RUDOLF ROTHER VERLAG 1997
- CLAUS RODERICH MATTMÜLLER 2004
- PAUL ZAHN 2004
- SOIUSA-SERGIO MARAZZI 2005

Dělení Alp na menší části probíhá již více než 150 let. Doposud se odborníci neshodli ani na základním dělení tedy jestli dvě nebo tři části :-)

V Evropě je ale zcela běžné, že když vymyslí něco jeden, druhý s tím prostě nesouhlasí :-) A protože neexistuje jediný TZV OFICIÁLNÍ postup, je na vás, který si zvolíte. Chápu, že z horolezeckého hlediska se může celá situace jevit trochu jinak, než pro hydrologa či geologa. Proto jsem vyzdvihl několik možných klasifikací.

Ukázka ze Starověkého Říma je zde především proto, abychom si měli možnost uvědomit, odkud a proč se v dalších klasifikacích berou názvy a označení.

Dále zde uvádím první systematickou klasifikaci z IX. CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 1924.

Pro nás horolezce musí rozhodně stát za povšimnutí řešení tzv. horolezecké nebo turistické: TONI HIEBELER 1977 a RUDOLF ROTHER VERLAG 1997. A to především proto, že jsou podle nich vydávané průvodce.

Další tři dělení jsou snahou o dělení ze všech možných hledisek. Dělení Paula Zahna je oceňované experty, díky základní myšlence dělení: dělení především podle hřebenové linie nebo povodí a hlavní řeky, které se v něm rodí. Systém SOIUSA - je zase oceňovaný díky svému systému postupného dělení na drobnější a drobnější celky.

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři