Předpověď laviny


Eaws EAWS - European avalanche warning services

Má za cíl zabránit ztrátám na životech a škodám způsobených lavinami, tím, že bude společnosti poskytovat účinné lavinové předpovědi a varování.

    CÍLE:
  • vypracování norem, pokynů pro nejlepší postupy a doporučení pro lavinové výstražné služby
  • výměna odborných znalostí a podpora školení zaměstnanců
  • podpora spolupráce mezi sousedními službami a podpora spolupráce mezi poslanci
  • posílení komunikace a povědomí o lavínovém nebezpečí pro všechny kategorie uživatelů prostřednictvím lavinových bulletinů, nových prognostických produktů a společných standardů a terminologie
  • spolupráce s dalšími příslušnými organizacemi a zapojení do strategických vztahů a spojenectví s těmi, které sdílejí cíle EAWS
  • zajistit, aby všechny programy, služby a materiály byly založeny na současném výzkumu a vědeckých důkazech
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři