NOVÝ SNÍH

CO?

VLASTNOSTI
Lavinový problém souvisí s aktuálním nebo posledním sněžením. Rozhodujícím faktorem problému s novým sněhem je množství dodatečného zatížení nového sněhu na stávající sněhovou pokrývku. Jak kritické zatížení je, závisí na různých faktorech, jako je teplota vzduchu, vítr nebo vlastnosti povrchu starého sněhu.

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
- Deskové laviny ze suchého sněhu
- Laviny ze suchého volného sněhu
- Možné přírodní (samovolné) laviny a laviny vyvolané člověkem


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Obecně rozšířený výskyt a často ve všech expozicích.

POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Deskové laviny ze suchého sněhu:
Obvykle mezi novým a starým sněhem nebo uvnitř nových sněhových vrstev. Občas těsně pod povrchem starého sněhu. V takovém případě navíc převládá problém přetrvávající nestabilní vrstvy.

Laviny ze suchého volného sněhu:
Začínají na povrchu, ale lavinový proud se může dostávat hlouběji do sněhové pokrývky.


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
Deskové laviny ze suchého sněhu:
Porušení nově vytvořených nestabilních vrstev v novém sněhu nebo v důsledku dodatečného zatížení sněhovými srážkami na stávající nestabilní vrstvy (povrch starého sněhu nebo pod ním).

Laviny ze suchého volného sněhu:
Nedostatečná soudržnost mezi částicemi nového sněhu.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
Obvykle během sněžení a až několik dní po něm.


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Problém s novým sněhem je poměrně snadné rozpoznat, protože se týká většiny terénu, ale vyhodnocení souvisejícího nebezpečí může být velmi složité. Zvažte kritické množství nového sněhu a nedávnou lavinovou aktivitu.

DOPORUČENÍ
Deskové laviny ze suchého sněhu:
Počkejte, až se sněhová pokrývka stabilizuje a nestabilní vrstva se zpevní.

Laviny ze suchého volného sněhu:
U malých lavin je větší nebezpečí stržení než zasypání. V extrémním terénu zvažte následky.

NOVÝ SNÍHNový sníh


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři