MOKRÝ SNÍH

CO?

VLASTNOSTI
Lavinový problém souvisí s oslabením sněhové pokrývky v důsledku přítomnosti tekuté vody. Voda proniká do sněhové pokrývky v důsledku tání nebo deště.

TYPY LAVIN A UVOLNĚNÍ
- Deskové laviny z mokrého sněhu
- Laviny z mokrého volného sněhu
- Převážně přírodní (samovolné) laviny


KDE?

VÝSKYT, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ
Pokud je infiltrace vody způsobena táním, je problém často specifický pro určité expozice svahu (sluneční záření) a nadmořské výšky (teplota vzduchu).
V případě deště jsou postiženy všechny expozice svahu (pod nadmořskou výškou, kde se sněžení mění v déšť).

POZICE NESTABILNÍ VRSTVY VE SNĚHOVÉM PROFILU
Deskové laviny na mokrém sněhu:
- Oslabení a porušení již existujících nestabilních vrstev ve sněhovém profilu nebo uvolnění na rozhraní vrstev v důsledku nahromadění vody.
- Další zatížení nestabilních vrstev představuje také déšť.
Laviny z mokrého volného sněhu:
- Ztráta soudržnosti mezi krystaly mokrého sněhu


PROČ?

MECHANISMUS UVOLNĚNÍ
K uvolnění laviny dochází, když zatížení přesáhne pevnost nestabilní vrstvy.


KDY?

DOBA TRVÁNÍ
- Hodiny až dny
- Rychlá ztráta stability
- Zvláště kritické je první pronikání vody hlouběji do sněhového profilu, jakmile se sněhová pokrývka zahřeje na 0 °C.
- Přirozené (samovolné) laviny mohou být pravděpodobnější v průběhu dne v závislosti na expozici ke světovým stranám (pokud není dominantním faktorem déšť).


JAK SE CHOVAT?

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU V TERÉNU
Problém s mokrým sněhem lze obvykle snadno rozpoznat. Nástup deště, tvorba sněhových koulí nebo sněhových válců, malé deskové laviny z mokrého sněhu nebo volného sněhu často předznamenávají lavinovou aktivitu na mokrém povrchu. Hluboké boření nohou nebo lyží je další známkou zvýšeného promáčení.

DOPORUČENÍ
Pokud povrch mokrého sněhu přes noc díky jasné obloze a nízkým teplotám zmrzne a následně se na něm vytvoří silná nosná kůra, budou ráno obvykle příznivé podmínky. Po teplých, zatažených nocích bude problém často existovat i ráno. Déšť do nového sněhu vytváří tento problém téměř okamžitě. Důležité je dobré načasování a plánování trasy. Zvažte úseky dojezdu lavin.

MOKRÝ SNÍHMokrý sníh


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři