ALPSKÉ 4000 - ÚVOD

Výstupy na alpské čtyřtisícovky, nejsou fenoménem jenom posledních několika let. V době "Zlatého věku horolezectví v Alpách" to vlastně byly hlavní cíle prvovýstupců, tzv. normálkami včetně hledání i dalších možných úchvatných variant průstupů či přechodů. A netrvalo dlouho a začala se rodit myšlenka o zkompletování výstupů na všechny tyto nejvyšší alpské vrcholy s magickou hranicí 4 000 m ...

Úvodní foto

A kolik jich vlastně je? Které to jsou? Dají se vůbec spočítat?

S postupem času začaly vznikat seznamy těchto alpských velikánů. Nejprve podle jednotlivých autorů, později vznikla i tzv. oficiální verze UIAA s 82 hlavními a 46 vedlejšími vrcholy.

Na myšlenku vystoupit na všechny čtyřtisícové vrcholy Alp mě přivedl jeden můj známý, když jsme jednou večer na Britania hütte plánovali skialpovou túru na další den. Tenkrát mi to přišlo jako nemožné a nebo neskutečně vzdálené, ale dnes již vím, že to zase takový problém být nemusí. Samozřejmě, že vás tímto nechci nutit do podobných plánů. Chci vám jen připravit tipy na výstupy, které budou systematicky „vysbírávat“ jednotlivé „čtyřky“ a je jen a jen na vás, které z nich si zvolíte jako váš cíl a nad kterými prostě mávnete rukou …

Ano, v tomto máte na horách absolutní svobodu. Můžete si je prostě jednoduše sestavit například podle autora jednotlivých seznamů, podle nadmořské výšky, podle obtížnosti, podle oblasti, kde se nacházejí nebo podle horské skupiny, do které se dají pro přehlednost zařadit. Dokonce se můžete zamyslet i nad výstupy na tzv. vedlejší vrcholy. A samozřejmě si můžete vytvořit vlastní seznam alpských čtyřtisícovek, který jen a jen pro vás bude ten pravý ...

Gaston Rebuffat:
"Ve 4 000 metrech má vzduch jedinečnou chuť"ALPSKÉ 4000 - SEZNAMY

Úvodní foto 2

VŠECHNY ALPSKÉ 4000 - KOMPLET UIAA

Pokusil jsem se tento seznam maximálně zaktualizovat podle posledních mapových podkladů a navíc doplnit o fotografie a další důležité informace:
prvovýstup, možnosti túr a výstupů, vedlejší vrcholy ale také souřadnice vrcholů a další detailní topografické informace (prominence, izolace, klíčové sedlo a mateřský vrchol)

Protože mne už kdysi škola a hlavně život naučil nevěřit pouze tzv. JEDINÉ PRAVDĚ a protože se zároveň rád prokousávám i vzájemnými souvislostmi, vývojem a historií daného problému, rád vám na tomto místě uvedu nejzajímavější doposud zveřejněné seznamy alpských čtyřtisícovek (viz. dále uvedené knihy a materiály). Bylo pro mne velmi zajímavé sledovat, jak postupovali jednotliví autoři.
CLUB 4000


club4000 V srpnu 1990 v časopise Alp vychází článek "The 4000's of the Alps". Luciano Ratto se v dlouhém článku popisuje možnost zkompletování všech výstupů na alpské 4 000. Ratto a Franco Bianco zde také navrhují vytvoření "Klubu čtyřtisícovkářů" a zároveň navrhují oficiální seznam 87 čtyřtisícovek.

V listopadu 1993 v časopise CAI vychází článek "Tutti i 4000 delle Alpi". Luciano Ratto zde popisuje veškeré podrobnosti v této problematice a zve všechny zájemce ke vstupu do klubu čtyřtisícovkářů "Club 4000". Vstupní podmínkou tehdy bylo minimum 50 alpských vrcholů.

V lednu 2002 byl tento vstupní požadavek snížen z 50 alpských čtyřtisícových vrcholů na 30.ALPSKÉ 4000 - KOLIK JICH TEDY VLASTNĚ JE? KNIHY, MATERIÁLY …

Někteří autoři se přibližují až k číslu 180, ovšem to se jedná o kompletní soubor všech zmapovaných vrcholků, hrotů, věží, věžíček či vyvýšenin. A aby to nebylo jednoduché, další autoři popisují zase jiné a tak celkový počet naroste až na číslo 192! Oficiální seznam UIAA jich popisuje celkem 128 - 82 hlavních a 46 vedlejších. Co se týká vrcholů, které se pak počítají jako „opravdová čtyřtisícovka” a která stojí za výstup, tak u nich se názory začínají opět lišit …


Kniha 01
1923 - Karl Blodig
Die Viertausender der Alpen

jich uvádí 65, jedná se o první systematické zpracování.
V letech 1882 - 1906 vystoupil K. Blodig na 65 alpských čtyřtisícovek, v roce 1932 připojil ještě dvě - celkem tedy 67
Kniha 02
1968 - Dumler Helmut, Willi P. Burkhardt
Die Viertausender der Alpen

jich uvádí 61
Kniha 03
1990 - Richard Goedeke
4000er – Die Normalwege
(1. vydání)
naopak uvádí 60 hlavních, 91 vedlejších 
Kniha 04
1991 - Will McLewin
In Monte Viso's Horizon - Climbing all the Alpine 4000m Peaks

to zase snižuje na 53 hlavních, 39 vedlejších.
V letech 1966 - 1988 vystoupil na tyto uvedené vrcholy jako první Brit bez pomocí horských vůdců.
Kniha 05
1994 - Gino Buscaini, Francois Labande, Maurice Brandt
UIAA – Bulletin Nr. 145
jich započítávají 82 hlavních a 46 vedlejších.
K dnešnímu dni se tato verze používá nejčastěji. 
Kniha 06
1998 - Richard Goedeke
4000er – Die Normalwege
(2. vydání)
upravuje tento počet na 89 hlavních, 91 vedlejších 
Kniha 07
2007 - Martin Moran
The 4000m Peaks of the Alps
uvádí 50 hlavních, 35 dceřiných a 8 dalších vrcholů (ALPSKÉ 4000 - Přehled literatury)
 Detail knihy
Kniha 08
2009 - Peter Donatsch
Všechny alpské čtyřtisícovky
82 vrcholů. Kniha obsahuje úžasné fotografie a je k sehnání i v češtině. Na této knize jsme se snažili spolupracovat i my :-)
Detail knihy 
Kniha 09
2012 - Luciano Ratto
Tutti i 4000
kniha přímo z dílny Clubu 4000, 82 vrcholů. Kniha věnovaná historii výstupů na alpské čtyřtisícovky, porovnání jednotlivých seznamů, zajímavosti 
Kniha 10
2014 - Wolfgang Pusch, Helmut Dumler, Willi P. Burkhardt
Die Viertausender der Alpen
82 vrcholů
Detail knihy 
Kniha 11
2015 - Marco Romelli, Valentino Cividini
4000 m Peaks of the Alps, Normal and classic routes
82 vrcholů, asi doposud nejlépe zpracovaný průvodce na alpské čtyřtisícovky
Detail knihy 
Kniha 12
2015 - Ben Tibbetts
Alpenglow, The finest climbs on the 4000 m peaks of the Alps
82 vrcholů, popis výstupů (nejen normálkami) na všechny alpské čtyřtisícovky s úžasnými fotografiemi
Detail knihy 

ALPSKÉ ČTYŘTISÍCOVKY - NÁZVY …

Úvodní foto 4

Co se týká názvů jednotlivých vrcholů, tak ani zde to není rozhodně jednoduché. Především hraniční vrcholy mívají dva názvy (označení). A třeba takoví Italové rozhodně neznají pojem Matterhorn. Ten samý vrchol znají pouze pod názvem Monte Cervino a na dotaz na Matterhornu kroutí jen nechápavě hlavou ... Dalším problém jsou zkomoleniny vzniklé jinými jazyky - němčina, angličtina a nedejbože třeba i čeština 😊

Osobně zastávám názor, že by měla existovat alespoň základní slušnost každého z nás a znát oba dva názvy vrcholu v jazycích, kde je kopec doma 😊 Obzvlášť pokud k vrcholu stoupáme z jedné strany a sestupujeme na druhou stranu hranice ... Proto se snažím uvádět názvy přesně podle nejběžnějších mapových podkladů.

Co stojí z mé strany za výrazné ocenění je fakt, že názvy alpských velikánů se až na opravdu drobné vyjímky (např. Bieshorn - Bishorn, Rothorn - Zinalrothorn) s postupem času nemění. V našich krajích jsme naopak zvyklí vždy jednotlivými názvy uctívat kdejakého chlebodárce a pak to, po změně u kormidla, bez jediného uzardění zase rychle měnit ...ALPSKÉ ČTYŘTISÍCOVKY - NADMOŘSKÁ VÝŠKA …

Úvodní foto 5

Tak trochu podobné je to ohledně nadmořských výšek 😊 Ohledně názvů je to samozřejmě pochopitelné, co se týká výšky, tak zastávám názor že prostě výška kopce musí být stejná jak z Francie, Itálie nebo ze Švýcarska 😊 Metr je prostě zase jenom metr!!! A přesto tomu tak prostě není 😊

A opět mne zarazila přesnost nadmořských výšek již za pana Blodiga z let 1880 - 1900 a jejich minimálních rozdílů k dnešním hodnotám.

ALPSKÉ ČTYŘTISÍCOVKY - KRITÉRIA, KLASIFIKACE, PARAMETRY …

Úvodní foto 6

Kritéria, které nám mohou pomoci rozlišit, zda se jedná o hlavní vrchol, vedlejší a nebo jestli se vůbec jedná o vrchol, se dají rozdělit v kostce takto (příklad pro seznam UIAA):

TOPOGRAFICKÉ KRITÉRIUM 
- vertikální relativní rozdíl (také tzv. prominence, význačnost vrcholu, převýšení od sedla) minimálně 30 m
- hlavní vrchol (30 m vychází z dříve obvyklé délky horolezeckého lana)
- horizontální vzdálenost (izolace vrcholu) minimálně např. cca 500 m - pomocné kritérium

MORFOLOGICKÉ KRITÉRIUM 
- tvar (vrchol, vedlejší vrchol, rameno, hřeben, gendarm - skalní věž, věžička, skalní výstupky, ...)

HOROLEZECKÉ KRITÉRIUM 
- důležitost vrcholu, počet výstupů vedoucích na tento vrchol, obtížnost a kvalita výstupů, historické souvislosti, ...

POZNÁMKA:
A právě pro tuto kombinaci složenou ze tří víceméně na sobě nezávislých kritérií dochází k některým paradoxům, kdy jeden autor některé vrcholy uznává a jiný je zavrhuje. A právě poslední neměřitelné "Horolezecké kritérium" vnáší do tohoto jinak zcela exaktního problému tak trochu chaos a hlavně subjektivní pocity a je zdrojem víceméně všech výše uvedených rozporů.NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ POJMY ...

Úvodní foto 7

PROMINENCE, VÝZNAČNOST VRCHOLU
(význačnost, relativní výška, prominentní výška nebo převýšení od sedla) označuje relativní výšku hory. Počítá se jako převýšení (rozdíl výšek) mezi vrcholem a nejvyšším (tzv. klíčovým) sedlem s nějakou vyšší (tzv. mateřskou) horou. Jinými slovy jde o počet výškových metrů, o které musíme minimálně sestoupit, abychom se dostali na vyšší místo.

IZOLACE, OSAMOCENOST VRCHOLU
nejkratší vzdálenost vrcholu k nějakému vyššímu bodu. Vyšší bod nemusí být na mateřském vrcholu ani na nejbližším vrcholu, může být i na jiné hoře, která má vzdálenější vrchol, ale má bližší úbočí (svah) s vyšší nadmořskou výškou.

KLÍČOVÉ, NEJVÝŠŠÍ SEDLO
sedlo oddělující danou horu od mateřského vrcholu. Pro nejvyšší vrcholy kontinentů nebo ostrovů je klíčovým sedlem hladina moře.

Úvodní foto 8

LEGENDA
A, B, C ... vrcholy (A je mateřský vrchol pro B)
Sb ... klíčové sedlo vrcholu B
Vb ... nadmořská výška vrcholu B
Pb ... prominence vrcholu B (od sedla s mateřským vrcholem)
lb ... izolace vrcholu B
Pb/Vb ... dominance vrcholu B (v %)
Mpc ... mokrá prominence vrcholu C (od hladiny moře)
Spc ... suchá prominence vrcholu C (od úpatí na dně moře)

zdroj: wikipedie.org

Z HISTORIE POKUSŮ O DOSAŽENÍ VŠECH ALPSKÝCH ČTYŘTISÍCOVEK ...

A) BĚHEM NĚKOLIKA LET
B) V URČITÉM A JASNĚ OHRANIČENÉM A VELMI KRÁTKÉM ČASOVÉM ÚSEKU (dny, měsíce)A) Seznam těch, kteří tohoto velkolepého cíle už dosáhli, i když až BĚHEM NĚKOLIKA LET

(Karl Blodig, Eustache Thomas vystoupili na všechny TEHDY uznávané čtyřtisícovky)

dr. KARL BLODIG (1859 - 1956)
"Král 4000", rakouský horolezec, optik, spisovatel a propagátor výstupů na alpské čtyřtisícovky. Mezi lety 1882 - 1932 vystoupil na 67 alpských čtyřtisícovek. Byla to doba, kdy byly čtyřtisícovky teprve objevovány. A vždy, když byla objevena další, spěchal, aby na ní co nejdříve vystoupil. V roce 1968 Helmut Dumler zrevidoval tyto uvedené čtyřtisícovky a sestavil základní seznam hlavních čtyřtisícovek v Alpách - 61. Tento seznam se pak stal základem pro další knihy, seznamy a hlavně pro další generace zájemců o výstupy na alpské 4000.

V roce 1906 uskutečnil prvovýstup na Mont Brouillard (o 7 dní předběhl svého soka dr. Phüna). Jako první také prostoupil vyhlášeným hřebenem Les arêtes de Rochefort.

V roce 1932, ve svých 73 letech!, podnikl ještě solo výstupy na Aiguille du Jardin a Grande Rocheuse, v té době uznané jako další 2 hlavní 4 000 vrcholy! V roce 1923 vydal knihu, první systematické zpracování o výstupech na alpské čtyřtisícovky - Die Viertausender der Alpen

Detail výstupůTHOMAS EUSTACE (1869-1960)
britský horolezec, inženýr z Manchestru. Za pouhých šest let (1923 - 1928) vystoupil na 68 různých čtyřtisícovek (UIAA), na některé i vícekrát, samozřejmě na další vedlejší čtyřtisícovky a na bezpočet dalších nižších a velmi zajímavých vrcholů!!! Po objevení dalších čtyřtisícovek na Aiguiles du Diable je v roce 1932 všechny zdolal! Jako první například sestoupil hřebenem Innominata. Celkový počet čtyřtisícových vrcholů tedy bylo 73!!!

Tyto své výstupy na alpské 4000 uskutečnil ve svých 54 - 63 letech!!!

Bohužel nemám k dispozici jedinou jeho fotografii. Je alespoň zachován podrobný popis jeho túr, který budí opravdu velký respekt (článek "Six Years and Four Thousanders" v časopise "Alpine Journal" vol. 41, 1929). Za povšimnutí stojí nejen seřetězení celé řady významných výstupů, ale i volba jednotlivých túr. Výstupy podnikal s významným horským vůdcem Josephem Knubelem (1881 - 1961) ze St. Niklaus.

V roce 1932 s vůdci Alexanderem Tangwalderem, George Cachatem po 18 hodinách uskutečnili kompletní travez Aiguiles du Diable - tehdy vystoupali na dalších 5 čtyřtisícovek (nejtěžších ze všech i dnešních). 

Detail výstupůFRANCO BIANCO
spoluzakladatel Clubu 4000, první Ital, který vystoupil na všechny 4 000 m
spoluautor oficiálního seznamu 4000 UIAA 
LUCIANO RATTO
spoluzakladatel Clubu 4000, velký propagátor této myšlenky nejen v Itálii
spoluautor oficiálního seznamu 4000 UIAA 
a další a další ...B) Další kapitolou jsou ti, kteří se do výstupů pustili s plánem, vystoupit na ně v určitém VELMI KRÁTKÉM ČASOVÉM ÚSEKU (dny, měsíce)

1986 - Erhard Loretan a André Georges
(švýcarští horští vůdci UIAGM)
během 18 dní v únoru vystoupili bez jediného přerušení na 38 vrcholů nad 4000 metrů, které tvoří kompletní oblouk okolo Zermattu

1988 - Paul Mackrill a John Rowlands
(angličtí horolezci)
13. května zahájili na Piz Bernině přechod alpských vrcholů nejtěžším možným způsobem - komplet pěšky a bez podpůrných týmů. Následovalo uvěznění v horách díky sněhovým jarním bouřím. A 20. září (po 120 dnech) výstupem na Gran Combin dokončil Mackrill tento unikátní přechod všech 50 švýcarských čtyřtisícovek.

1993 - Martin Moran a Simon Jenkins
(angličtí horští vůdci UIAGM)
od 23. června do 13. srpna zdolali všech plánovaných 75 vrcholů za 52 dní vlastní silou (mezi nimi jeli na kolech),
měli limit minimální relativní výšky 35 m
Kniha Alps 4000 - 75 peaks in 52 days, Martin Moran
Simon Jenkins a Martin Moran.pdf 

2004 - Patrick Bèrhault a Philippe Magnin
(francoužští horští vůdci UIAGM)
za 59 dní 64 vrcholů ale 28. 4. 2004 se P. Bèrhault zřítil z hřebenu Täschhornu

2006 - Franc Nicolini a Michaele Compagnoni
(italští horští vůdci UIAGM)
dosáhli 25 vrcholů a pak to museli kvůli špatnému počasí vzdát

2007 - Miha Valič
(slovinský horský vůdce UIAGM)
82x 4 000 m za 102 dní v zimě!!!
Detail výstupů

2008 - Franz Nicolini, Diego Giovannini a Mirco Mezzanotte
(italští horští vůdci UIAGM)
Linea 4000, dosáhli 82 vrcholů za 60 dní - poprvé padla hranice 82x 4000 za 82 dní
Detail výstupů

2008 - Ivo Meier, Michael Schubert
(němečtí horolezci)
plán byl 82x 4000 m za 35 dní, nakonec jich dali „jen” 74 za 35 dní!!! 
Detail výstupů

2015 - Ueli Steck
(švýcarský horolezec)
82x 4 000 m za 62 dní komplet a vše vlastní silou!!!
Detail výstupů


 

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři