Typy lavinového nebezpečí


Knížka

Pánové Rudi Mair a Patrick Nairz z Tirolské Lavinové prevence sestavili v roce 2010 tzv. Typy lavinového nebezpečí. V knížce "lawine. Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen" popisují nejzákladnější lavinově nebezpečné situace v Alpách, které jsou charakteristické pro určité období zimy, terén, nadmořskou výšku, přeměnu sněhu, ... K těmto deseti základním situacím přiřadili navíc konkrétní lavinové nehody, které vznikly právě na základě daných situací ...


Ukázka z této knihy


LAVINA - Praktická příručka od Rudiho Maira a Patricka Nairze
check ikon

TIP PRO VÁS:
Pro čtení následujícího textu je dobré se nejprve trochu zorientovat v problematice základních přeměn sněhu, v jednotlivých druzích sněhu, vlivu počasí, ... Pak vám mohou velmi pomoci s rozhodováním o lavinové situaci. V Tirolsku se tyto typy lavinového nebezpečí staly součástí lavinové předpovědi.
Je to výborná doplňující informace, která vás upozorní na celou řadu situací, které byste možná ani nepostřehli.


1. DRUHÉ SNĚŽENÍ

Typ 1Po prvním sněžení zimy mohou představovat problém především laviny klouzajícího sněhu, tedy laviny které sklouzávají na strmých a hladkých svazích. Po druhém významném sněžení dochází potom ve zvýšeném rozsahu k sesuvu deskových lavin. Deskové laviny jsou charakteristické především jako lyžařské laviny a minimálně v 95% mohou za smrtelná lavinová neštěstí. Ve sněhovém profilu se může za určitých okolností vytvořit mezi sesednutím prvního sněhu a druhým sněžením výrazně nestabilní vrstva, kterou je pak možné celkem snadno narušit. A druhé sněžení hraje tuto důležitou roli především proto, že tento nový sníh částečně zamaskuje případně hrozící nebezpečí a navíc v tomto momentu většinou nenapadne ještě tolik sněhu, aby se vytvořila dostatečně nosná vrstva. Většinou se vyskytují problémy tohoto druhu ve vysokých (>2000 m) a vysokohorských (>3000 m) stinných příkrých svazích. Pozor, tento druh lavin se dá také velmi těžce zavčas rozpoznávat!

Pdf icon  Ukázka lavinové nehody

2. KLOUZAVÝ SNÍH

Typ 2Sníh sklouzává samozřejmě především na strmých svazích a hladkých skalách. Přitom se mohou tvořit trhliny v rámci celého sněhového profilu. Jsou tedy dobře viditelné a místy mohou být i několik metrů hluboké. Na rozdíl od starších a bohužel těžko vyvratitelných rad, které tyto trhliny popisovaly spíše jako stabilizující (uvolnění napětí), je dnešní odborné mínění spíše opačného rázu, co se týká možného lavinového sesuvu. Trhlina po celé sněhové pokrývce ukazuje především na určitou možnost sesuvu laviny klouzavého sněhu, ale neříká nic o tom, jestli a kdy taková sněhová masa skutečně jako lavina klouzavého sněhu opravdu sjede. Laviny klouzavého sněhu patří vzhledem k okamžiku sesuvu k nejhůře předvídatelným lavinám, protože tyto mohou spadnout také při všeobecně stabilních sněhových poměrech v kteroukoliv denní a noční dobu, jak v nejstudenějším, tak i nejteplejším dni zimy. Navíc se laviny klouzavého sněhu uvolňují především samovolně a ne díky dodatečnému zatížení.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

3. DÉŠŤ

Typ 3Déšť patří ke klasickým a především výstražným znamením v rámci lavinové prevence. A to proto, že na jedné straně přináší do sněhové pokrývky další dodatečné zatížení a na druhé straně vede především k rychlé ztrátě pevnosti sněhového profilu. Lavinové nebezpečí je z tohoto důvodu zcela jednoznačně předurčeno! Déšť se může objevit v každé části zimy. Obrovská přednost této situace tkví především v tom, že žádný jiný typ lavinového nebezpečí se nedá snadněji rozpoznávat.

Pdf icon  Ukázka lavinové nehody

4. CHLADNO PO TEPLU / TEPLO PO CHLADU

Typ 4Příliš dlouho se zastávalo v lavinové problematice v rámci výuky mínění, že se velký rozdíl teplot během nasněžení (je to jedno zda chladno po teplu nebo obráceně) příznivě působí na lavinovou situaci. Tak tomu je jen za určitých předpokladů. Většinou však působí takový teplotní rozdíl negativně, protože podporuje výstavbovou přeměnu (narůstání krystalů) uvnitř sněhového profilu. Zpravidla se tím vytvoří tenká a naprosto nestabilní vrstva. Tato zrádná vrstvička se dá také často dohledat i na svazích s jižní expozicí. Její obrovská zákeřnost je ale především v tom, že tato nestabilní a tenká vrstva není bezprostředně po nasněžení ještě ve sněhovém profilu k dispozici a začne se vytvářet teprve až v průběhu následujících dní.

Pdf icon  Ukázka lavinové nehody

5. SNĚŽENÍ (ALE I JEN VÍTR) PO DLOUHODOBÉ CHLADNÉ PERIODĚ

Typ 5Klasika mezi lavinovými událostmi. Po dlouhodobé chladné periodě začíná sněžit. Navíc fouká silný vítr, který příslušným způsobem přemisťuje tento nový sníh. Ve velmi krátké době vzniká pro lyžaře velmi choulostivá lavinová situace. To samé se může odehrát i tehdy, když po dlouhodobé chladné periodě fouká „jen" samotný silný vítr, aniž by sněžilo. Zásadní problém, který v tuto chvíli nastává, je v tom, že na závětrných svazích se ukládá čerstvý a především větrem převátý sníh, který leží na nestabilní pokrývce starého sněhového profilu, který je v tento moment nejčastěji tvořen především velmi zákeřným tzv. plovoucím sněhem. Čerstvě navátý sníh a takto nestabilní starý sníh se vzájemně velmi těžko propojí. Sněhová pokrývka potom čeká na velmi snadné narušení již při nepatrném dodatečném zatížení.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

6. STUDENÝ A KYPRÝ NOVÝ SNÍH V KOMBINACI S VĚTREM

Typ 6„Vítr je stavitel lavin", toto klasické rčení od Wilhelma Paulckeho z třicátých let minulého století platí v nezměněné podobě také ještě dnes. Vítr ovlivňuje, jak padající, tak také již sesedlý sníh a je jedním s podstatných faktorů tvořících laviny. Při kyprém, novém suchém sněhu vede vítr VŽDY k přemístění a tím k nárůstu lavinového nebezpečí! Čím studenější je přemisťovaný sníh, tím citlivěji reaguje na případné další dodatečné zatížení, protože narůstá jeho křehkost . Tento typ nebezpečí se odlišuje od typu lavinového nebezpečí číslo 5 tím, že studený a kyprý sníh nevznikle během dlouhodobé chladné periody, ale naopak velmi krátkodobě a náhle. Situace probíhá zhruba takto: sněží bez působení větru krátce před chladnými teplotami a teprve později začíná foukat a vítr nabírá na síle. Jedná se o typ lavinového nebezpečí, který se dá zpravidla opravdu dobře rozpoznat.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

7. MÍSTA S MINIMEM SNĚHU BĚHEM ZIM BOHATÝCH NA SNÍH

Typ 7V zimách bohatých na sníh se za normálních okolností stane podstatně méně lavinových neštěstí než v zimách s nedostatkem sněhu, protože stavba sněhové pokrývky je vhodnější. Přesto lze pozorovat také v zimách bohatých na sníh pravidelně jev, že na základě existujících stavů počasí jsou větru silně vystavené svahy relativně chudé na sníh. Podle toho se tam tvoří daleko nevhodnější skladba sněhového profilu, a o to pravděpodobnější jsou laviny uvolněné zimními turisty právě tam.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

8. ZASNĚŽENÁ POVRCHOVÁ JINOVATKA

Typ 8Povrchová jinovatka patří k nejkrásnějším druhům sněhu vůbec a neskrývá sama o sobě ještě žádné výrazné nebezpečí. Ale v momentě, kdy na tuto velmi nestabilní povrchovou vrstvičku napadne sníh nový, situace se zásadně mění. A to i přesto, že nové vrstvy sněhu ležící na těchto křehkých krystalech, jsou již navzájem provázány. Jedná se o velmi zákeřnou situaci, především proto, že se vrstvička povrchové jinovatky ve sněhovém profilu velmi špatně dohledává.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

9. ZASNĚŽENÉ KRUPKY

Typ 9Nestabilní vrstvy uvnitř sněhové pokrývky jsou při lavinových kurzech často srovnávány s kuličkovými ložisky. Skutečně se ale tento obraz hodí asi jen pro krupky. Krupky jsou formou pevných srážek kulovitého tvaru, vyskytující se při bouřkových přeháňkách především na jaře. Je snadné si představit, co se stane, když se na čerstvě napadnutou vrstvu krupek začne ukládat převátý sníh. Pokud na ně ve sněhovém profilu narazíte, jsou pro vás jednoznačným vodítkem ve vašem dalším rozhodování. Jenže krupky se většinou v terénu nevyskytují ve větším množství. A vítr navíc přemisťuje krupky po svahu velmi nepravidelně a s tím souvisí další velký problém, nemusíte totiž na ně, i při podrobném zkoumání sněhového profilu, vůbec narazit. Je to naprosto zákeřná záležitost, která naštěstí jen krátkodobě vede k problémům.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody

10. JARNÍ SITUACE

Typ 10Zvláštní výzvou pro skialpinisty, lyžaře, turisty, ale také pro samotné lavinové prognostiky představuje jaro. Zřídka totiž leží pojem „bezpečná" a „nebezpečná" situace časově tak blízko vedle sebe, jako právě na jaře. Zřídka je také šířka pásma vydaných stupňů lavinového nebezpečí během jednoho jediného dne tak velká. Na jedné straně je možné lavinové nebezpečí sotva někdy tak snadno posoudit, než právě při stabilních jarních firnových poměrech. Na straně druhé jsou ale také sotva kdy během celé zimy zaznamenány tak velké sesuvy lavin, jako právě během kritických jarních situací.
Přitom kromě složení sněhového profilu má rozhodující roli střídavý cyklus mrznutí a tání (střídavé prolínání). Tento proces je závislý na průběhu teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, vlivu záření a samozřejmě také větru. Pro zimní turisty mají časová kázeň při samotné túře a velmi včasná přizpůsobivost při plánování túr aktuálním podmínkám cenu života.

Pdf icon   Ukázka lavinové nehody
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři