Záchrana v lavině - plán, hledání, vyproštění

Každá sněhová vločka je jiná a přesto existují určitá společná pravidla, podle kterých se všechny vločky proměňují než nám úplně zmizí z dohledu. U lavin je to podobné. Každá lavinová nehoda je jiná. Liší se počty obětí, liší se velikostí, liší se vznikem, ...

Co ale zůstává podobné je záchrana a především celý její systém! Lavinová záchrana má svá pravidla a pokud chceme, aby se zachránění našeho zasypaného kamaráda podařilo, je dobré si tyto pravidla osvojit a zároveň si i uvědomit, že se při tom může spousta věcí pokazit a samozřejmě mít na paměti i to nejzákladnější pravidlo, že úspěšná záchrana zasypaného z laviny je spíš takový malý zázrak!

Graf přežití v lavině

Graf přežití v lavině
Vykřičník

Příčiny smrti při lavinových neštěstích:
75% udušení
10% podchlazení
10% úraz, mechanické poranění
5% jiné (například smrt vlivem šoku)

  Udušení v tomto případě může probíhat následovně:
 • mechanické ucpání dýchacích cest sněhem, zvratky, krví, ...
 • vydýchaní vzduchu, který zbyl ve sněhové kapse a následnou otravou CO2
  (ve sněhové kapse dochází k hromaděním vydýchaného oxidu uhličitého (CO2) a k následnému vytlačení kyslíku)
 • mechanickým stlačením hrudníku
 • zaplavením plic vodou z vdechnutého a roztaveného sněhu

CO DĚLAT KDYŽ?
A) CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE DOSTANETE DO LAVINY PRÁVĚ VY?


Než se dostanete do laviny nebo sesuvu sněhu vy, nezapomeňte na základní fakt, že takovýto sesuv vždy znamená pohyb obrovského množství tun sněhu a to, jak to vše nakonec dopadne, závisí především na této rozjeté mase a ne na vás!!! Máte jen určitou šanci něco málo s tím udělat, ale jestli to opravdu půjde uskutečnit, se teprve uvidí ...

Pokud ale tu šanci dostanete, tak si pamatujte, že existují 4 ZÁKLADNÍ FÁZE takového pohybu a všechny tyto níže uvedené rady vám mohou zachránit život, pátý uvádíme jen proto, že to tak říká 😊


Padáte v lavině vy

Co můžete dělat, když se dostanete do laviny právě vy?

1. VE CHVÍLI, KDY SE LAVINA DÁ DO POHYBU S VÁMI
si NEPOKOUŠEJTE UVOLNIT VÁZÁNÍ lyží nebo snowboardu, naopak se POKUSTE UJET Z DRÁHY LAVINY (PŘÍPADNĚ AKTIVUJTE AIRBAG)!
(V tomto momentu můžete ocenit, pokud jedete tzv. „na vysílačku“ a kamarád vám dá echo)

2. KDYŽ UŽ VÁS LAVINA ZACHYTÍ
se pokuste UDRŽET NA POVRCHU pomocí „plavacích“ pohybů, odrážením ode dna, ...!
se pokuste VYPLAVAT DO STRANY MIMO HLAVNÍ PROUD.
Případně se pokuste zbavit těžkého baťohu (SAMOZŘEJMĚ, pokud to NENÍ AIRBAG), hůlek, ...!

3. KDYŽ UŽ SE LAVINA ZAČÍNÁ ZASTAVOVAT
se snažte ZA KAŽDOU CENU CHRÁNIT SI OBLIČEJ SVÝMA RUKAMA!
se případně pokuste STOČIT DO KLUBÍČKA A SAKRA SE NADECHNĚTE a to HLAVNĚ JEŠTĚ DŘÍVE NEŽ SE LAVINA ZASTAVÍ!
(OKAMŽITĚ, když citíte, že pohyb laviny zastavuje!)

4. KDYŽ UŽ SE LAVINA ZASTAVÍ
se pokuste VYTVOŘIT VZDUCHOVOU KAPSU PŘED SVÝMI ÚSTY A NOSEM a VYČISTIT SI ÚSTA OD SNĚHU!

5. POKUSTE SE ZŮSTAT KLIDNÍ!
B) CO MŮŽETE DĚLAT VY, KDYŽ SE DO LAVINY DOSTANE VÁŠ KAMARÁD?


Pokud se stanete svědky lavinové nehody vy, ať už jako kamarádi postiženého, a nebo jako náhodní svědci, uvědomte si prosím vaší jedinečnou a především nenahraditelnou pozici.

Ale pozor, máte na jedné straně obrovskou šanci na záchranu zasypaného v lavině, ale zároveň máte za něj také obrovskou odpovědnost. Jste to totiž právě vy, kdo má v tento moment maximální šanci zachránit postiženého. Všichni ostatní se na místo neštěstí dostanou až mnohem později!!! Je to tedy jen a jen na vás ...
Check

TIP:
Hlavním cílem záchrany při lavinovém neštěstí je, aby BYLI POSTIŽENÍ VYHRABÁNI A NE POUZE LOKALIZOVÁNI, BĚHEM 15 MINUT a aby se přitom POČÍTALA KAŽDÁ VTEŘINA! Tomu se odborně říká - KAMARÁDSKÁ POMOC!
1. POZOROVÁNÍ


Pozoruj své parťáky

POZORUJ své parťáky!

UKLIDNĚTE SE!
Nepodceňujte stres a nervozitu...
Doporučujeme se pořádně nadechnout a soustředit se na další činnost

SLEDUJTE ZASAŽENÉHO V LAVINĚ A OZNAČTE SI V DUCHU MÍSTO, kde jste ho naposled spatřili (například pomocí spojnic výrazných bodů)

ZATÍM ALE NIKAM NEVYBÍHEJTE!
2. SOS A PLÁN


Pozoruj své parťáky

SOS a Plán!

JE NUTNÉ, ABY SE VELENÍ UJAL NEJZKUŠENĚJŠÍ

POKUSTE SE ZAVOLAT POMOC TELEFONEM, VYSÍLAČKOU POKUD JE TO MOŽNÉ
(Pozor: pokud nemáte signál, musíte se nejprve věnovat záchraně – minimálně 20 minut!!!)

  Minutový rozhovor záchranu příliš neohrozí, spíše naopak...
 • alespoň někdo bude vědět o této události v případě, že by vás zasypala další případná lavina
 • ať už má zasypaný lavinový vyhledávač nebo ne, dáváte Horský službě a vašemu kamarádovi maximální šanci
  (v případě těžkého úrazu, ztráty lavinového vyhledávače, dalších komplikací a hlavně transportu)
 • pokud stojíte někde nahoře v sedle, je šance, že zde budete mít spíš signál, než později v kotli...
  (Pozdější cesta za signálem může být i hodiny dlouhá!!!)
PAMATUJTE PŘEDEVŠÍM NA SVOJI BEZPEČNOST, POZOR NA DALŠÍ LAVINU!

  VYTVOŘTE SI EFEKTIVNÍ PLÁN
 • kudy se bezpečně dostanete na laviniště?
 • může vás ohrozit další lavina?
 • jak velký a kde se náchází nejpravděpodobnější prostor zasypání postižených?
 • kolik z vás bude potřeba na hledání?
 • kde zbudujete případný deposit lyží, baťohů, materiálu, ...?
  (umístění je závislé na směru větru přes laviniště, obzvlášť pokud zasypaný nemá funkční lavinový přístroj!)
 • myslete i na případný bezpečný ústup!
3. SYSTÉMOVÉ HLEDÁNÍ ZASYPANÉHO ČI ZASYPANÝCH


Hledej!

HLEDEJ! (1 zachránce)

Každé hledaní vyžaduje určitý postup a především systém a ten je nutný dodržet. Jinak vám hrozí zmatek a výrazné zdržení či v nejhorším případě dokonce i nenalezení postiženého!

POTŘEBNÝ MINIMÁLNÍ POČET NEZASAŽENÝCH KAMARÁDÚ BY MĚL OKAMŽITĚ PROHLEDÁVAT PROSTOR PRAVDĚPODOBNÉHO ZASYPÁNÍ (nejméně 20 minut)
Až teprve po 20 minutách musí jít člen skupiny (lépe ve dvou) ohlásit neštěstí (pokud to už nešlo dříve učinit vysílačkou či telefonem)

PŘI HLEDÁNÍ LAVINOVÝMI PŘÍSTROJI JE NUTNÉ PŘEPNOUT VŠECHNY PŘÍSTROJE PÁTRAČŮ DO MÓDU HLEDÁNÍ
Pozor na další lavinu! Ti, kteří nebudou potřeba na hledání by se měli na moment přesunout z dosahu a měli by si NECHAT SVÉ PŘÍSTROJE STÁLE V MÓDU VYSÍLÁNÍ!

hledejte polohu zasypaného použitím lavinových přístrojů, lavinových sond, případně hůlek, psů, ale NEZAPOMEŇTE ZÁROVEŇ POUŽÍVAT k prohledávání svůj ZRAK I SLUCH.
To platí zejména, pokud zasypaný nemá lavinový přístroj.

  PŘÍ HLEDÁNÍ SE SNAŽTE ZA KAŽDOU CENU UDRŽET SYSTÉM HLEDÁNÍ!
 • Hledání prvotního signálu
 • Hrubé vyhledávání
 • Jemné vyhledávání
 • Bodové dohledání
Hledání - kompletní systém

Hledání - kompletní systém


PÁR TIPŮ PRO ÚSPŠNÉ HLEDÁNÍ


Hledej!

HLEDEJ! (více záchranců)

Je jedno jestli začnete s pátráním ze shora, ze strany nebo ze spodu, jediným kritériem by pro vás měl být co nejkratší čas hledání

Při jednom či dvou zasypaných a více zachráncích by jste měli používat pouze jednoduché pátrací trasy – přímky, rojnice!
(Rozestupy podle doporučených šířek pátracích pásem jednotlivých lavinových přístrojů)

V ZÁVĚRU NECHTE DOHLEDÁVAT TOHO NEJZKUŠENĚJŠÍHO – jemné hledání je časově nejnáročnější, vyžaduje zkušenosti a dobrý lavinový přístroj.

POZOR! Při hledání více zasypaných poblíž sebe PŘESTÁVAJÍ FUNGOVAT ROJNICE! Opatrně na možný zmatek!
Dopředu by měl jít zkušený pátrač se spolehlivým lavinovým přístrojem a měl by označovat jen přibližná místa zasypaných a posílat k nim dohledávat další pátrače.

V případě hledání více zasypaných se pravděpodobně BUDETE MUSET ROZHODOVAT MEZI JEDNOTLIVÝMI ZASYPANÝMI. Rozhodující by měla být především hloubka zasypání, tedy největší časová ztráta!
Některé přístroje mohou signalizovat srdeční činnost a umožnit vám pak lepší rozhodování. (Pokud je přístroj vhodně nošen!)

POZOR NA ZNEČIŠTĚNÍ PROSTORU LAVINIŠTĚ PACHY! Pokud neuspějete vy, tak poslední reálnou šancí jsou LAVINOVÍ PSI.

VŠECHNY NALEZENÉ PŘEDMĚTY NECHTE NA MÍSTĚ, KDE JSTE JE NAŠLI. Jen je viditelně označte (například lyže zapíchněte do sněhu, ...). Zaměřte se i na blízké okolí těchto předmětů
4. BODOVÉ DOHLEDÁNÍ


Nasondování

BODOVÉ DOHLEDÁNÍ (nasondování)

Pokud určíte pozici zasypaného, upřesněte ji pomocí lavinové sondy a určete přibližnou hloubku zasypání.

V rámci Bodového dohledání (nasondování) SONDUJTE KOLMO NA ROVINU DOHLEDÁVÁNÍ!

POZITIVNÍ SONDU NIKDY NEVYTAHUJTE!

Sondování

Sondování
SONDOVÁNÍ V TÝMECH

 • problém obrovské časové náročnosti metody samotné je navíc umocněn problémem zburcování a následné dopravení velkého množství záchranářů na místo neštěstí!
 • Pozor! Pokud se zasypaný nachází v hloubce vetší než 2–2,5 m, je nalezení zasypaného touto metodou nemožné...
 • Prohledání prostoru tzv. rychlosondáží (cca 60 x 60 cm) má pouze 70% účinnost a i tak trvá neúměrně dlouho!
 • Sonduje se svisle!
 • Velmi důležité je i označení prosondovaných úseků!
 • Čas, čas, dřina a zase čas!
UKÁZKA SONDOVÁNÍ

5. VYPROŠTĚNÍ, VYKOPÁVÁNÍ


Vyproštění

VYPROŠTĚNÍ

Právě vyprošťování může zásadně rozhodnout o záchraně zasypaného. Fyzická a především časová náročnost hraje obrovskou roli

Okamžitě začněte vykopávat všemi lopatami, co máte k dispozici. NE PŘÍMO DOLŮ, ALE BOKEM A ZE STRANY!

POZOR! Je testy prokázáno, že je výhodné i při kopání pracovat promyšleně. Doporučujeme použít tzv. V-systém.

Vykopávání

Vykopávání
Check

TIP:
POZOR!!! Pokud byste začali kopat přímo dolů, podél sondy, hrozí, že vaše váha rozbije a zničí případnou sněhovou dutinu zasypaného.
A než se dostanete až přímo k němu, může se mezitím udusit ...
DOPRAVÍK SNĚHU VE TVARU V (autor Manuel Genswein)


1. zorganizujte vyprošťovací tým do tvaru V, tak aby se jednotliví členové neohrožovali. Nejlepší lopaty nechte na špici

2. začněte kopat a PŘESOUVAT sníh prostředkem směrem ven. Nevyhazujte ho vzhůru, jen přesouvejte!
Každý z vás má na starosti celý pruh ve vykopávané jámě, můžete proto měnit i svoji pozici v tomto prostoru

3. ti, co jsou na špici, pracují velmi intenzivně (sprint) a po chvíli se všichni otočí o jedno místo

4. - 6. v momentě, kdy narazíte na zasypaného se část věnuje postiženému a další zatím připravují plochu pro další záchranu

7. - 8. pár tipů, jak si poradit s tvrdým sněhem ...


Check
Check
Check
Check

Check
Check
Check
CheckČlenství v:
Spolupráce s:
Partneři