Tipy a metodika

HOROLEZECKÉ LANO

5. 12. 2016

Horolezecké lano – symbol přátelství a kamarádství na život a na smrt. Málokdy je člověk spojen s někým jiným právě takovýmhle způsobem. Pro mne je horolezecké lano téměř každodenní potřebou, pro mne je zcela nepostradatelnou součástí mého života. Lanem své přátele jistím a zároveň jsem jím jištěn. Za celý život mi prošlo rukama spousta lan. Mé první lano bylo ještě takové to bílé s červenou nebo modrou nitkou. Bylo strašně tvrdé a … , ale bylo první. A pak jsem si postupně kupoval další a další. Každé nové lano pro mne bylo ale vždy něčím výjimečné ...
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ HOROLEZECKÝCH LAN


Tipy a metodika 01Podle účelu užití dělíme horolezecká lana na :

DYNAMICKÁ (podle EN 892) - určená především pro horolezce
jsou určena k zachytávání pádů lezců, a proto je pro ně důležitá určitá průtažnost, která má vazbu na výslednou rázovou sílu. Ta je absorbována tělem lezce a celým jistícím systémem. Při použití statických lan k zachytávání pádů vznikají výrazně vyšší rázové síly. 
STATICKÁ, PRACOVNÍ (podle EN 1891) s nízkou průtažností (statická, pracovní) 
jsou určena k zajištění prací ve výškách, k lanovým přístupům, k záchraně, pro využití v armádě nebo policii, pro speleologii, ... Při nich je důležité, aby lano mělo minimální průtažnost a maximální pevnost. 
(REP)ŠNŮRY (EN 564) - neslouží přímo k zajištění lezců proti pádu, ale jen k pomocným účelům (např. na prusíkovací smyčky)
Svým průměrem (pod 8 mm), nosností a schopností utlumit energii pádu nesplňují obecné bezpečnostní požadavky.


 


KONSTRUKCE HOROLEZECKÝCH LAN

Tipy a metodika 01Horolezecké lano je schopné zachytit pád lezce při vzniku malé rázové síly. Jedná se o lano dynamické, které je vyráběno splétáním přízí procházejících celou délkou lana bez přerušení. Lano je konstruováno jako:

JÁDRO - je buď pletené (z příze) nebo je tvořeno svazkem stáčených pramenů (duší), stejný počet levo a pravotočivých 6 až 16, může jich být i více či méně
OPLET - soubor navzájem se křížících pramenů (zpravidla 32, 40, 48 pramenů)
KONTROLNÍ NIŤ roku uvnitř jádra (u některých i čip)

   - FILAMENT - nejmenší část lana (prochází nepřerušovaně celou délkou lana)
   - VLÁKNO - soubor filamentů - multifil
   - PŘÍZE - soubor vláken (setkaná vlákna - několik částečně stočených multifilů)
   - PRAMEN (duše) - soubor přízí (zpravidla 1 nebo 2 soubory přízí, které se kříží s jiným pramenem, zpravidla jeden se kříží po jedním nebo jeden se kříží pod dvěma)

Materiál používaný k výrobě dynamických lan je polyamid. Svou pružností (tažností) a pevností dodává lanu správné dynamické vlastnosti k bezpečnému a pro lezce šetrnému zachycení pádu.

V celé délce horolezeckého lana bývají uvnitř jádra lana vložena barevná vlákna (jedno nebo dvě) nebo značící páska (někdy už i čip). U horolezeckých lan s barevným vláknem uvnitř jádra lze určit rok výroby podle barvy vlákna. Značení je na každém výrobci a jsou odlišná.

KONSTRUKCE LANA:

Image 1

 1. neposuvný oplet lana
 2. neposuvný oplet
 3. jednotlivé vlákna opletu
 4. jádro (duše) lana
 5. jednotlivé prameny, které tvoří jádro lana
 6. pramen je tvořen souborem vláken (několik částečně stočených multifilů)
 7. barevná vlákna (jedno nebo dvě) nebo značící páska (někdy už i čip) s informacemi
 8. úpravy povrchu lana prodlužující jeho životnost, odolnost proti otěru, vlhkosti, ...
 9. dimenze, skladba, použité technologie, úpravy, … to vše ovlivňuje nejen kvalitu lana, ale i jeho konkrétní určení 

DRUHY DYNAMICKÝCH (HOROLEZECKÝCH) LAN


V současné době se vyrábějí tři druhy horolezeckých lan:

Tipy a metodika 01JEDNODUCHÁ LANA (single rope) pro výstup může být použito pouze jedno lano. Jedná se o základní a nejrozšířenější způsob využití lan k výstupu. Průměr jednoduchých lan se zatím pohybuje mezi 8,7 - 11 mm a váha je mezi 51 - 77 g. Při zkoušce je minimum 5 pádů 80 kg zátěže.
  

Tipy a metodika 01POLOVIČNÍ LANA (half rope) pro výstup „na prvním konci“ musí být použita dvě poloviční lana. Jednotlivá lana se upevňují střídavě do postupových jištění. Tento systém snižuje riziko přeseknutí lan padajícími kameny a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při těžkém lezení.
Při lezení „in arrow – do šípu“ je možné použít pro dobírání každého druholezce pouze jeden pramen. Průměr jednoduchých lan se zatím pohybuje mezi 7,5 - 9 mm a váha je mezi 41 - 55 g. Při zkoušce je minimum 5 pádů 55 kg zátěže pro jednotlivá lana.
POZOR: Poloviční lana NESMĚJÍ BÝT upevněny do slabšího stejného postupového jištění!!! Rázová síla by se tak zvýšila až o 20 – 25%!!!Tipy a metodika 01DVOJITÁ LANA (twin rope) Používají se vždy stejná lana v páru, která musejí mít společné jistící postupové body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpečnost, zejména při klasickém lezení ve vysokých horách.
Průměr jednoduchých lan se pohybuje mezi 7,5 – 8,5 mm a váha je mezi 38 - 48 g. Při zkoušce je minimum 12 pádů 80 kg zátěže pro oboje lana dohromady.
POZOR:
Dvojitá lana při tomto systému upevňování do postupových jištění NESMĚJÍ BÝT nahrazeny jednoduchými lany!!! Rázová síla by se tak výrazně zvýšila!!!
 
Dvojitá lana NEJSOU VYROBENA PRO LEZENÍ NA „JEDNODUCHO“, TEDY NA JEDNOM PRAMENU!!!
Dvojitá lana NEJSOU VYROBENA ANI PRO LEZENÍ „IN ARROW – DO ŠÍPU“!!! Pouze jeden pramen se NESMÍ POUŽÍT ani pro dobírání druholezce!!!
Snaha o výrobu univerzálního horského lana. Možnost využití výhod všech systémů použití:

Tipy a metodika 01KOMBINACE - POLOVIČNÍ LANA (half rope) a DVOJITÁ LANA (twin rope) a JEDNODUCHÁ LANA (single rope)
Tipy a metodika 01KOMBINACE - POLOVIČNÍ LANA (half rope) a DVOJITÁ LANA (twin rope)
ZPŮSOB POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DYNAMICKÝCH (HOROLEZECKÝCH) LAN


Tipy a metodika 01


 

DRUHY LAN S NÍZKOU PRŮTAŽNOSTÍ (STATICKÉ):

V současné době se vyrábějí dva druhy horolezeckých lan:

Tipy a metodika 01
TYP LANA „A“
Lana vyvíjená pro využití jako bezpečnostních lan pro práci ve výškách (v kombinaci s odpovídajícím vybavení a jako záchranných lan. Průměr se pohybuje mezi 10 – 16 mm. Testovací dynamické zatížení je 100 kg
 
Tipy a metodika 01
TYP LANA „B“
Lana menších průměrů a nižší pevnosti než Typ A. Testovací dynamické zatížení je 100 kg. Obvykle se používají v kombinaci se slaňovacími pomůckami vyhovující normě EN 341.


OZNAČENÍ HOROLEZECKÝCH LAN

Každý výrobce označuje lana svým způsobem, ale důležité informace týkající se konkrétního lana naleznete především na jeho koncích:


Image 2 

 1. rok výroby
 2. certifikát CE
 3. lano vyhovuje Evropské normě EN 892 a standardům UIAA
 4. výrobce
 5. druh lana (v tomto případě: jednoduché lano - singl)
 6. délka lana


 

PÁDOVÝ FAKTOR - TROCHU FYZIKY

Pádový faktor (často označovaný jako f) má velmi důležitý vliv na životnost lana a jeho použití a je definován poměrem:
f = délka pádu (H) / pracovní délka lana (L), kdy pádový faktor může obecně nabývat hodnot od 0 < f < oo


Při horolezectví se jeho hodnota standardně pohybuje v rozpětí 0 < f <= 2. Vyšší hodnota při pohybu osoby fixované na laně do pevného kotevního bodu může nastat jen zcela výjimečně (pokud pevný kotevní bod povolí) a při takovýchto pádech už je všechno asi stejně jedno, i když ...

Jen při lezení takzvaných via ferrat (zajištěných horských cest, zažitý je též název klettersteig) nebo například při práci ve výškách, může snadno nastat situace, kdy bude mít pádový faktor hodnotu vyšší než dva. Jde o případ, kdy jste jištěni krátkou lanovou smyčkou do zajišťovacího (např. ocelového) lana. V případě pádu, kdy vzdálenosti kotevních podpěr lana budou 5 m a budeme mít lanovou smyčku dlouhou 1 m, je hodnota pádového faktoru až f = 7! Rázová síla stoupne na neúnosnou mez a může dojít k přetržení smyčky nebo k vážnému zranění lezce. Na jištěných cestách nebo ve speciálních případech se proto používá speciální sada s vloženým tlumičem pádu, který ztlumí rázovou sílu. U dodávaných setů via ferrata dosahuje rázová síla max. 5 kN.

Rázová síla:
Rázová síla je závislá zejména na konstrukci lana, pádovém faktoru, hmotnosti lezce a způsobu zachycení pádu. V praxi rázová síla v laně stoupá s počtem zachycených pádů, ale také se stářím lana. Hodnoty rázové síly působící na poslední jištění mohou být kvůli součtu sil (tah od padajícího a tah od jistícího) téměř dvojnásobné. S tím musí každý horolezec počítat při zakládání postupového jištění. Z uvedeného vyplývá nezbytnost snahy o maximální snížení rázové síly při praktickém lezení, která v případě pádu zatíží lezce a zajišťovací systém.


Tipy a metodika 01


 

JAK SNÍŽIT RÁZOVOU SÍLU

- UMÍSTIT PRVNÍ POSTUPOVÉ JIŠTĚNÍ CO NEJDŘÍVE, a tím snížit pádový faktor
- UDRŽOVAT NÍZKÝ PÁDOVÝ FAKTOR PO CELOU DOBU VÝSTUPU - jištění v malých rozestupech
- VÉST LANO JISTÍCÍMI BODY CO NEJPŘÍMĚJI A PŘEDEVŠÍM VOLNĚ (s minimálním třením), tak aby při zachycení pádu mohlo lano působit v celé své délce
- ZÁSADNĚ POUŽÍVAT TLUMIČE PÁDŮ - zejména při lezení via ferrat
- SNAHA O POUŽÍVÁNÍ DYNAMICKÉHO ZACHYCENÍ PÁDŮ, k čemuž je ale nutný nácvik a především zkušenost

POZOR!!!
K zachycení pádu lezce mohou sloužit pouze HOROLEZECKÁ DYNAMICKÁ LANA schopná pohltit pádovou energii!!!
Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte statická lana, silné pomocné šňůry nebo popruhové smyčky! I krátký pád do statické smyčky představuje enormní zatížení těla lezce a zajišťovacího systému a může vést k destrukci kotevního bodu. Pozor tedy při pohybu na stanovišti (štandu), pokud jsme do kotevního bodu připojeni statickým popruhem.
 

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři