Rizikové faktory


KDY TEDY PŘEDEVŠÍM VZRŮSTÁ LAVINOVÉ NEBEZPEČÍ


12 check 100
 1. nový sníh, navátý sníh - nový sníh v kombinaci s větrem, velmi nebezpečný je ale i samotný vítr bez sněžení, sledujte větrná znamení
 2. nesoudržná vrstva vzniklá masivním oteplením, případně deštěm
 3. nestabilní vrstva vzniklá nově uvnitř sněhového profilu dlouhodobým působením nízkých teplot


18 Závetrná místa 41 Náhlé oteplení 42 Dlouhodobé mrazy
Nový sníh, navátý sníh - nový sníh v kombinaci s větrem Masivní oteplení, případně déšt Dlouhodobé působení nízkých teplotALARMUJÍCÍ ZNAKY » URYCHLENÉ UKONČENÍ TÚRY


12 check 100
 1. špatný pocit, zlá předtucha!!!
 2. praskavé zvuky ve sněhové pokrývce při chůzi či sjezdu!!!
 3. čerstvé laviny v našem okolí!!!
 4. praskliny ve svahu
Alarm
JAKÝM ZPŮSOBEM SI ROZDĚLIT DALŠÍ POZOROVÁNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

PAMATUJTE SI:
 • s přípravou začněte s předstihem už v klidu vašeho domova
  (plán, vybavení, kurzy, nácvik, lavinová předpověď, předpověď počasí, internet, literatura, průvodce, mapy, ...)
 • další pozorování neustále upřesňujte, pamatujte na neustálý vývoj lavinové situace
 • a také si pamatujte, že nejlepší ochranou proti lavinám je naučit se „dívat“ kolem sebe a „poslouchat“ přírodu
3x3 13x3 23x3 3

1. ČLOVĚK, SKUPINA – NAŠE ALE TAKÉ I CIZÍ


01 Příliš velká skupina
  PŘÍLIŠ VELKÁ SKUPINA
 • 6 a více lidí (příliš velké zatížení, problém s disciplinovaností a opatrností, koordinace skupiny, ...)
 • možné větší problémy s nezkušenými, technicky či fyzicky slabšími, vybavením, výstrojí, ...
 • pozor na příliš mnoho dalších cizích skupin či lidí v našem okolí
02 Malá skupina
  IDEÁLNÍ SKUPINA
 • nejlépe 4 – 5 lidi (dostatečné zkušenosti, vyrovnanost, vybavení skupiny, ...)
 • celková sehranost, nácvik záchranných akcí, První pomoc
 • hlídat bezpečnostní rozestupy
03 No guide
  NEZKUŠENÝ VEDOUCÍ SKUPINY
 • jsou nezbytné velké zkušenosti
 • ptejte se, KDO vede vaši skupinu a hlavně, KDO je zodpovědný za klíčové rozhodnutí
04 Nejasné vedení
  NEJASNÉ VEDENÍ
 • špatná komunikace
 • chybí autorita, rozhodnost, ...
05 Náraz
  NÁRAZOVÉ NEBO NEVHODNÉ ZATĚŽOVÁNÍ
 • pozor na techniku jízdy ale i výstupu
 • pozor na přeskakované oblouky
06 Přeceněňování
  PŘECENĚNÍ FYZICKÝCH SIL A TECHNICKÝCH SCHOPNOSTÍ
 • fyzička
 • technika jízdy ve volném terénu
 • závratě, ...
07 Máme na to
  PODCEŇOVÁNÍ, PŘÍLIŠNÁ ODVAHA
 • obzvlášť ve větších skupinách!
08 Bezpečnostní rozestupy
  BEZPEČNOSTNÍ ROZESTUPY!!!
 • výstup od 30º – 10 m
 • sjezd - 50 m, od 35º – po jednom (taktika sjezdu, určení bezpečných koridorů, ...)
 • kritická místa – pokud vůbec, tak po jednom
09 Špatný pocit
ŠPATNÝ POCIT, PŘEDTUCHA!!!
10 Defenzivní volba trasy
  DEFENZIVNÍ VOLBA TRASY
 • vždy pokud si nebudete na 100% jisti, považujte svah za nebezpečný!!!
 • vhodná volba trasy bez zbytečného riskováníLIDSKÝ FAKTOR - ČASTÉ CHYBY

CHYBY V ROZHODNUTÍ
Většina lavinových neštěstí se stala ne proto, že nebylo možné rozpoznat hrozící riziko, ale proto, že došlo ke špatnému subjektivnímu vyhodnocení a odpovídajícímu chování!!!

ILUZE/LIMITY VNÍMÁNÍ
V mlze nebo difúzním světle nemůžeme správně ohodnotit terén. Ve vichru či bouřlivém počasí nemůžeme zaslechnout praskavé zvuky!!!

EMOCEMI OVLIVNĚNÉ VNÍMÁNÍ
Často vidíme jen to, co vidět chceme. Máme tendenci přijímat informace, které jsou příznivé pro naši túru!!!

PŘECEŇOVÁNÍ
Zatím vždy všechno dopadlo dobře! To se nám nemůže stát. máme to pod kontrolou…

SKUPINA
Tendence skupiny přijmout vyšší riziko. soutěž v rámci skupiny nebo mezi skupinami. Přítomnost dalších skupin (podívej, oni tam jdou taky…)!!!

SLABÁ KOMUNIKACE:
V rámci skupiny (např. dodržování rozestupů, určení trasy sjezdu, …). Rozuměl každý instrukcím? Mohu se spolehnout, že se skupina bude řídit mými instrukcemi!!!

SAMOZVANÝ METODIK
Pozor, někteří jedinci trpí určitou představou, že všechno vědí nejlépe …

2. TERÉN – EXPOZICE, SKLON, TVAR, ...


VZTAH MEZI STUPNI LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ A SKLONEM SVAHU

13 GRM


11 Sever
  NEVHODNÁ ORIENTACE
 • V zimních měsících
  sever a severovýchod (především stinné svahy)
 • Na jaře
  jih a jihozápad
12 Jih
  VHODNÁ ORIENTACE
 • V zimních měsících
  jih a jihozápad
 • Na jaře
  sever a severovýchod

Pozor i na orientaci jednotlivých částí svahů, žlabů!
13 sklon
  SKLON SVAHU
 • naučte se číst sklony svahů z mapy
 • naučte se odhadovat sklony svahů přímo v terénu (nejen přímo v místě, kde se momentálně nacházíte, ale i sklony vzdálenějších částí svahů)
14 Hřebeny
  HŘEBENY, SEDLA
 • dá se očekávat silné působení větru
 • (pozor, v rámci terénu se často vítr stačí i do jiných směrů » jiné působení větru!)
 • pozor na závětrnou stranu!
 • pozor na převěje!
 • pozor za špatné viditelnosti!
15 Svah nade mnou
  SVAH NADE MNOU, NEVYSYPE SE NA MNE?
 • nepodcenit přípravu túry (práce s mapou)!
 • správný odhad sklonu (nutno trénovat)!
 • pozor na lavinové pasti (dolíky, menší výšvihy, ...)
 • zbytečně se zde nezdržovat, nestanovat, nesvačit, ...
16 Svahy pode mnou
  SVAH PODE MNOU
 • ideální trasa
 • (pozor ale ať se nedostanete až do pásma odtrhu!
17 Kritické tvary
  KRITICKÉ TVARY: MULDY, ŽLABY, STRMÉ VÝŠVIHY
 • obzvlášť pozor na menší žlábky či muldy (dolíky), ty můžete svou vahou daleko snadněji uvolnit!
 • břehy potoků
 • naučte se odhadovat odtrhové zóny v rámci svahu
18 Bezpečnější tvary
  HŘBET
 • ideální trasa
 • hledat výhodnější návětrnou stranu
19 Exponované místo
  EXPONOVANÉ MÍSTO, NEBEZPEČNÉ ÚSEKY
 • ledovec, trhliny, séraky
 • skalní prahy, ledové stupně, strmé sněhové úseky
 • pomalejší postup, možnost pádu
20 Svah prostoupený skalami
  SVAH PROSTOUPENÝ SKALAMI
 • svah je skalami rozdělován na menší úseky, které mnohem snáze uvolníte
 • pozor na jaře, kámen mnohem více jímá teplo!
21 Vysoký les
  ŘIDKÝ LES, VYSOKÉ STROMY
 • pozor na strmé lesní úseky
 • spadané listí – ideální skluzná plocha
33 Často ježděné svahy
  ČASTO JEŽDĚNÉ SVAHY
 • sesedání svahu probíhá pravidelně, ale přesto buďte opatrní!
 • pozor na sousední „neježděné svahy“!
 • ne každá stopa znamená, že je svah často ježděn!3. POČASÍ A SNĚHOVÉ PODMÍNKY


22 Špatná viditelnost
  ŠPATNÁ VIDITELNOST
 • špatná volba bezpečné trasy
 • nelze sledovat okolí
 • znalost terénu v létě NEZNAMENÁ znalost terénu v zimě!
 • UKONČENÍ TÚRY!
23 Kritické množství sněhu
  KRITICKÉ MNOŽSTVÍ NOVÉHO SNĚHU
 • 10 – 20 cm NÍZKÉ NEBEZPEČÍ
 • 20 – 30 cm STŘEDNÍ NEBEZPEČÍ
 • 30 cm a více KRITICKÁ SITUACE


POZOR: Platí pouze za bezvětří!!! Sníh musí být volný! Když ho naberete na lopatu nebo dlaň nedrží tvar a ihned se sesype! Jakmile ale působil vítr nebo částečně i sluníčko je nutné výšky sněhu dělit dvěma a začít se pomalu bát desek!
24 Čerstvě navátý sníh
  ČERSTVĚ NAVÁTÝ SNÍH
 • výrazné znamení, kam se nepokoušet vůbec vstupovat!!!
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!
 • stále sledovat působení větru. Pozor mění se v rámci celého terénu (jak síla tak i směr)!
 • DESKOVÉ LAVINY!!!
25 Masivní oteplení
  MASIVNÍ OTEPLENÍ, DEŠTĚ
 • vypadávají svahy, které by jinak zůstaly stabilní
 • pozor i na návrat na chatu nebo do údolí v odpoledních hodinách z túry
 • pozor na náhlý příchod jara
 • pozor na výrazné působení sluníčka (lavinový stupeň se tak může zvýšit klidně i o dva stupně během jediného dne)
 • základové laviny z mokrého sněhu!!!
26 Dlouhodobé mrazy
  DLOUHODOBÉ MRAZY
 • teploty pod – 8 ºC déle než týden
 • vznik nových nestabilních vrstev
 • obecně pozor na stinné svahy či jejich části
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!
26 Vzdálené sesuvy lavin
  VZDÁLENÉ SESUVY LAVIN
 • sesuvy lavin ve vzdálených místech nad plánovanou trasou
27 Alarmující zvuky
  ALARMUJÍCÍ ZNAKY
 • praskavé zvuky ve sněhové pokrývce
28 Samovolné laviny
  ALARMUJÍCÍ ZNAKY
 • samovolné laviny v okolí
29 Praskliny
  ALARMUJÍCÍ ZNAKY
 • trhliny, praskliny ve sněhové pokrývce
32 Nestabilní vrstva
  NESTABILNÍ VRSTVY
 • hledejte nestabilní vrstvy
 • sledujte, co je nad nimi a správně vyhodnoťte situaci
 • udělejte si také test stability „Klouzavý blok“
 • snažte se neustále učit „číst sníh“
30 Kritický profil
  SNĚHOVÝ PROFIL: MNOHO ROZDÍLNÝCH VRSTEV V RÁMCI
 • zvlášť pozor na výrazný rozdíl v tvrdosti jednotlivých vrstev (kritický rozdíl jsou 3 stupně a víc) a to včetně podkladu
 • už průběh počasí vám může hodně napovědět
 • sněhové profily často naleznete v lavinové předpovědi
31 Pozitivní profil
  SNĚHOVÝ PROFIL: MÁLO VRSTEV NEBO PODOBNÉ
 • lepší pro přenos zatížení (přenos je plynulejší bez výrazného skoku)
 • pozor ale na pozdější vznik nových nestabilních vrstev
SCHÉMATA TVRDOSTI PROFILU
34 G 35 H 36 CH 26 F 37 J 38 E a 39 C 40 D
NESTABILNÍ STŘEDNĚ STABILNÍ
  SNĚHOVÝ PROFIL: MÁLO VRSTEV NEBO PODOBNÉ
  - lepší pro přenos zatížení (přenos je plynulejší bez výrazného skoku)
  - pozor ale na pozdější vznik nových nestabilních vrstev

SCHÉMATA TVRDOSTI PROFILU
42 B 41 B
STABILNÍ
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři