Lavinové aktuality

Lavina v Modrém dole, „Mapa republiky” - 10. 2. 2015

12. 2. 2015

(KRKONOŠE, Modrý důl 12. 2. 2015)

12. 2. 2015 MĚŘENÍ S KRISTÝNKOU
U Kapličky jsme byli s Kristýnkou za úsvitu. Mám za sebou noční přejezd z Rakouska, ale díky vycházejícímu Slunci nad obrovskou, ale nádhernou lavinou v Modrém dole, na únavu rychle zapomínáme.

Vystoupali jsme spolu až do míst, kam už ničí stopy nevedly. Kráčeli jsme pod celým odtrhem. Byly to neskutečné výhledy, kdy převislé části odtrhu vytvářely impozantní rámec nejen pro fotografie. Byl to neskutečný zážitek ...

V některých částech svahu se táhly trhliny a nahoře zůstalo ještě mnoho kubíků sněhu ...

Pak jsem si s Kristýnkou sedli na místo, kde se lavina dala do pohybu. Při pohledu dolů jsme si spolu zavzpomínali na ty stovky výstupů sem s kamarády i bez nich.

Ale i na očekávání, kdy jsme si na Děvíně mysleli, že jsou vytvořeny podmínky proto, aby další lavina spadla zase až k Děvínu a těšili se na ni ... A to byla doba hluboce předpípáková 😊

POPIS LAVINY
Tvar dráhy: Plošná lavina
Forma odtrhu: Lavina s čárovým odtrhem, desková lavina tvrdá
Poloha kluzného horizontu: Povrchová lavina (zčásti základová)
Typ pohybu: Lavina tekoucí, klouzající
Vlhkost sněhu v odtrhové zóně: Suchý
Vlhkost sněhu v lavinovém nánosu: Suchý
Tvar částic lavinového nánosu:
Hrubý nános (kvádry 50 cm a víc)
Střední kvádry (20 - 50 cm)
Malé hranaté kvádry (5 - 20 cm)
Drobný beztvarý nános

ODTRH - ZÁKLADNÍ POPIS
Nadmořská výška odtrhu: 1 453 m
Délka odtrhu: 546 m
Výška odtrhu: 0,4 - 2,4 m
Výška kluzného horizontu: 0,0 - 2,5 m


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři