PRVNÍ POMOC V LAVINĚ + TRANSPORT, VOLÁNÍ SOS


Existují dvě základní a odlišné strategie pro záchranu zasypaných v lavině, které jsou závislé na délce zasypání:

  A) S KRÁTKOU DOBOU ZASYPÁNÍ (do 60 minut)
  kdy se počítá každá minuta!
 • rychlé vyproštění a podpora životně důležitých funkcí (resuscitace) má absolutní přednost, abychom se vyhnuli akutnímu udušení
 • nezajímá nás vzduchová dutina

  B) PŘI DELŠÍM TRVÁNÍ ZASYPÁNÍ (přes 60 minut)
  Je naopak důraz kladen na:
 • jemné vyproštění s minimálními pohyby zasypaného
 • na odpovídající opatření proti podchlazení
 • při vyprošťování MUSÍME zjišťovat přítomnost Vzduchové dutiny!
Důležitá poznámka:
V obou případech pamatujte na možné vnitřní zranění a poranění především krční páteře.
Graf přežití v lavině

Graf přežití v lavině
Check

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO PŘI ZÁCHRANĚ Z LAVINY:
„Žádný zasypaný v lavině se Vzduchovou dutinou nemůže být prohlášen za mrtvého, dokud nebude ohřán zpět na svou původní tělesnou teplotu!“


ZÁKEŘNÉ POŘADÍ - POSTUPNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ KLÍČOVÝCH FAKTŮ PŘI ZÁCHRANĚ


Je velmi obtížné rozhodovat přímo na laviništi o tom, jestli je zachráněný živý (hluboké bezvědomí) nebo mrtvý. Proto existuje níže uvedená zjednodušená rozhodovací strategie CHECKLIST - Resuscitace oběti lavinové nehody.

Všimněte si prosím, že si musíme všímat především těchto bodů
(protože v rámci záchrany se k nim takto po sobě přesně dostaneme):

POSTUPNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ KLÍČOVÝCH FAKTŮ:
 1. doba zasypání < 60 minut >
  (případně vnitřní teplota zasypaného 32ºC, v praxi nemožné)
 2. VZDUCHOVÁ DUTINA ANO / NE
 3. smrtelné zranění ANO / NE
 4. vědomí ANO / NE
 5. život/smrt ANO / NE

A právě proto, že případné zjišťování přítomnosti Vzduchové dutiny je v pořadí vlastně skoro na samotném počátku, tak na to musíme při vyprošťování opravdu myslet.

Vykřičník Pokud tuto informaci z pořadí zjišťování VYSTRČÍME, tak už nemáme šanci tuto informaci později získat! A moment, kdy se na ni budeme ptát v rámci záchrany, je právě až skoro na konci všech úkonů ...
Checklist

CHECKLIST - Resuscitace oběti lavinové nehody


A) PRVNÍ POMOC S KRÁTKOU DOBOU ZASYPÁNÍ (vyproštění do 60 minut)


Check
  TIP
 • během této doby je kritická rychlost vyproštění, aby se zamezilo rychlému udušení!
 • První pomoc již během vyprošťování!
 • rozpoznání vzduchové kapsy je až druhořadé!
 • pamatujte na možné vnitřní zranění a poranění především krční páteře!


PRVNÍ POMOC
 1. pokud narazíte na část těla zasypaného, okamžitě rukama vytvořte vzduchový tunýlek až k obličeji!
 2. PAMATUJTE NA MOŽNÉ PORANĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE!
 3. uvolněte dýchací cesty a udržujte je volné. Okamžitě začněte kontrolovat dýchání a puls!
 4. UMÍSTĚTE ZASYPANÉHO, KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ DO ZOTAVOVACÍ POLOHY NA BOKU!
 5. Pokud zasypaný nedýchá, začněte s umělým dýcháním i když je stálé ještě částečně zasypaný a začněte s nepřímou srdeční masáží 30: 2 na tvrdé podložce (na lyžích, udupaném sněhu).
  Okamžitě po přemístění zasypaného z původní polohy pokračujte v resuscitaci, až do doby než si jej převezme profesionální záchranný tým.
 6. CHRAŇTE ZASYPANÉHO PŘED CHLADEM A VĚTREM oblečením a PŘEDEVŠÍM PŘIKRYTÍM HLAVY! Přemístěte dotyčného na suchý podklad.
Check

Vyčištění dýchacích cest, tepelná ochrana hlavy


Check

Uvolnění dýchacích cest - záklon hlavy, nepřímá srdeční masáž/vdechy (30/2), zotavovací poloha


B) PRVNÍ POMOC S DELŠÍ DOBOU ZASYPÁNÍ (vyproštění přes 60 minut)


Check
  ZÁKLADNÍ PRAVIDLO PŘI ZÁCHRANĚ Z LAVINY:
  „Žádný zasypaný v lavině se Vzduchovou dutinou nemůže být prohlášen za mrtvého, dokud nebude ohřán zpět na svou původní tělesnou teplotu!“
 • rychlé nalezení, ale velmi opatrné vyproštění!
 • dávejte pozor na přítomnost Vzduchové dutiny!
 • dávejte pozor na podchlazení!


Poznámka:
Zjistit přítomnost vzduchové dutiny (stačí jen průchodné dýchací cesty) je povinností, která náleží buď lékaři nebo nejzkušenějšímu mezi zachránci. Na základě této klíčové informace se záchranáři rozhodují o dalším postupu!
Check

Záchrana a vyproštění, Krkonoše


TERMÁLNÍ ZÁBAL


Check

Termální zábal - profi

Termální zábal je již dávno vžitou metodou tepelného zajištění pacienta před dlouhým transportem. Touto metodou sice nemůže dojít k dalšímu zahřátí, ale případným dalším tepelným ztrátám se může takto zabránit. K tomu je potřeba dvou nebo tří chemických horkých balíčků (termoska s horkým čajem a kus látky), hliníkovou fólii, dvě vlněné deky, bivakovací pytel a především čepici.TERMÁLNÍ ZÁBAL - PROFI:
 1. před přemisťováním pacienta položte dvě vlněné deky (profi akce, jednu na délku, druhou na šířku) a hliníkovou fólii (na šířku) na nosítka nebo Akii (Akia člun)
 2. vyprostěte pacienta bez velkých pohybů ze sněhu (výrazný pohyb například dolních končetin může výrazně zhoršit stav pacienta = smrtelné nebezpečí)!
 3. pamatujte na možné vnitřní zranění a poranění především krční páteře!
 4. dva nebo tři chemické horké balíčky umístíme blízko srdce na hruď a horní část břicha, ne přímo na kůži (je možný i horký čaj nalitý do kusu látky)
 5. teple a pohodlně zabalte pacienta do dek a hliníkové fólie. Alu fólií je nutné zabalit co nejtěsněji hrudník s termobalíčky!
 6. Čepice: 50% tělesného tepla se může ztratit z hlavy díky minimální tepelné izolaci hlavy a neschopnosti cév v kůži na hlavě se stáhnout!
Check

Termální zábal - Kamarádská pomoc


PODCHLAZENÍ


Teplota 01
  1. stupeň: 35º - 32ºC
  PACIENT JE ČILÝ, BYSTRÝ, TŘESOUCÍ SE
 • převlečení do suchého oděvu
 • horké slazené nápoje bez alkoholu
 • horké slazené nápoje bez alkoholu
Teplota 01
  2. stupeň: 32º - 28ºC
  PACIENT JE SPAVÝ (SOMNOLENTNÍ), NETŘESE SE
 • vyhnout se nadměrným pohybům s tělem zachraňovaného
 • OCHRANA PROTI VĚTRU
 • tepelná izolace + ohřívání
 • horké slazené nápoje bez alkoholu, pokud je schopen polykat
 • sledujte pečlivě stav pacienta
 • šetrný transport vleže

Teplota 01
  3. stupeň: 28º - 24ºC
  PACIENT NEREAGUJE, BEZVĚDOMÍ
 • vyhnout se nadměrným pohybům s tělem zachraňovaného
 • tepelná izolace ve stabilizované poloze na boku (pokud není oběť zaintubovaná) + ohřívání
 • po ukončení vyšetření, sledování dechu a srdeční činnosti, když tak KPCR (kardiopulmonální resuscitace) bez přerušení
 • dodávat kyslík
 • transport helikoptérou do nemocnice se zkušeností s léčbou podchlazení
Teplota 01
  1. stupeň: 24ºC a méně
  ZÁSTAVA DECHU A OBĚHU, BEZVĚDOMÍ
 • KPCR (kardiopulmonální resuscitace) bez přerušení + ohřev
 • transport helikoptérou do nemocnice s mimotělním oběhem

TRANSPORT


Po té, co je zasypaný úspěšně vykopán, hraje kritickou roli ztráta tepla, obzvlášť za chladných větrných podmínek.

 1. transport přenechte profesionálům a to i za cenu, že na něj budete chvíli čekat!
 2. pacient musí být chráněn před další ztrátou tepla i během transportu!
 3. pacient v bezvědomí, který není zaintubován, musí ležet na boku! (nesmí vdechnout krev, zvratky, ...)
 4. průběžná kontrola stavu!
Check

Transport vyproštěné z laviny


POPLACH, OHLÁŠENÍ NEŠTĚSTÍ, VRTULNÍK


Telefon
STRUČNÉ A KLIDNÉ HLÁŠENÍ = EFEKTIVNÍ POMOC!

POZOR:
 1. PŘED KAŽDOU TÚROU JE NUTNÉ SI ZJISTIT AKTUÁLNÍ S.O.S. TELEFONY!
  Je pro vás vždy lepší mít telefon na místní lavinovou záchranu, než se k ní pracně probíjet přes různé centrály! I když je takové volání grátis…
 2. MIMO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKA POTŘEBUJETE KOMUNIKOVAT I V JINÉM JAZYCE - ANGLIČTINA, NĚMČINA

POSTUP:
 1. KDO - jméno a případně telefon volající osoby
 2. CO SE STALO?
 3. KDE JE MÍSTO NEŠTĚSTÍ?
  Pokud neznáte název nebo místní označení, začíná problém! A nejen proto je nutné stále sledovat na mapě, kde právě jsem!
 4. SOUŘADNICE?
  Pokud znáte, je to nejlepší! Dají se i odvodit z mapy, ale pozor na možnou chybu! V době mobilních aplikací máte spoustu dalších možností.
 5. KDY SE NEŠTĚSTÍ STALO?
  Čas je velmi důležitý faktor!
 6. KOLIK ZASAŽENÝCH? JAKÁ ZRANĚNÍ? MRTVÍ?
 7. POČET TĚCH, KTEŘÍ MOHOU POMOCI NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ? VYBAVENÍ?
 8. POČASÍ V PROSTORU, KDE SE STALO NEŠTĚSTÍ?
 9. DOHLEDNOST: méně jak 100m, do 1 km, více jak 1 km, ...
  důležitá je také i informace o výšce mraků nad terénem
 10. VRTULNÍK, PŘISTÁNÍ NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ: MOŽNÝ ČI NEMOŽNÝ?
  Pokud není přistání možné (hluboký les, skály, ...) Nezoufejte, psovoda i se psem tam vrtulník může vysadit i pomocí lana (jeřábem, podvěsem)!
Poznámka:
Funkční mobilní telefon s SOS čísly je základ!
(baterie + powerbanka, případně kredit – před túrou nezapomeňte vždy doplnit!)
Pozor na volání s nízkým kreditem. I když je nouzový hovor grátis, tak vás to při nízkém kreditu nemusí nechat volat. Je nutné simku vytáhnout ven!Vrtulník
Garmin GPSMAP 66i
Nová řada přístrojů GPSMAP 66i vychází z předchozí řady GPSMAP 64. GPSMAP 66i je skloubením outdoorové navigace s vestavěným satelitním komunikátorem. Mezi nové funkce patří možnost příjmu signálu GALILEO a propojení s kompatibilních chytrým telefonem.
Vrtulník

Vrtulník při cvičení


SOS, POPLACH:

Evropa 112/ App Echo 112
ČR 155, HS 1210
SR 18300
Rakousko 140
Itálie 118
Švýcarsko 1414 Rega, 144 Wallis
Francie 112, Chamonix +33(0)450531689SOS APLIKACE:
Vrtulník Záchranka
SOS aplikace pro Česko, Slovensko, Rakousko, v jiných zemích umožňuje volat SOS, součástí je i První pomoc

Vrtulník SOS EU ALP
SOS aplikace pro (Tirolsko, Jižní Tirolsko, Bavorsko)
VY A VRTULNÍK, PŘÍSTÁNÍ, ...


Vrtulník

TOPR, Přistání na laviništi s psovody na palubě

  CO SE TÝKÁ VÁS A VRTULNÍKŮ:
 • pamatujte si, že PILOT JE PROFESIONÁL!
 • bude se vždy rozhodovat nezávisle na vás!
 • VŽDY VYČKEJTE NA POKYNY POSÁDKY!
  V MÍSTĚ PŘISTÁNÍ:
 • ŽÁDNÉ VOLNÉ VĚCI V OKRUHU 50M!
  (Pozor na bundy, plachty, batohy, ...)
 • OHLÍDEJTE TAKÉ OSTATNÍ PŘIHLÍŽEJÍCI!
 • udupejte sníh, pokud je to možné!
 • místo přistání a mimo laviniště!
  POŽADAVKY NA PŘISTÁVACÍ PLOCHU PRO VRTULNÍK:
 • zóna bez překážek 25 x 25 m
 • vodorovná přistávací plocha 6 x 6 m
 • svah se sklonem max 8°
Toto není ale tolik důležité (záchranář i se psem může být dopraven na místo aniž by vrtulník přistál), což si posádka také rozhodne sama!

  OBECNÉ POŽADAVKY:
 • nepřistupuj k vrtulníku dřív, NEŽ SE ZASTAVÍ ROTOR!
 • JAKMILE ROTOR BĚŽÍ, dosta se k vrtulníku je možné POUZE VE SPOLEČNOSTI ČLENA POSÁDKY!
 • VŽDY BUĎTE VE ZRAKOVÉM KONTAKTU S PILOTEM!
Osoba, která navádí vrtulník klečí na okraji předpokládané přistávací plochy (nejlépe zády k větru) a symbolizuje, že požaduje pomoc. Sleduje stále pilota!
Vrtulník

REGA, Swiss Air Ambulance Rega


Členství v:
Spolupráce s:
Partneři