Graf přežití v lavině


Sesuv laviny, kdy zůstane někdo zasypaný, znamená vždy obrovské ohrožení. V první řadě je ohrožen samotný zasypaný. Jeho život v tento moment visí na velmi tenoučké nitce. A ten, kdo se stal přímým svědkem této události drží právě tuhle tenoučkou nitku na opačném konci. Má tři možnosti: buďto se lekne, zazmatkuje, ucukne a nechá si tuhle tenkou spojnici ke kamarádovi proklouznout mezi prsty, nebo, a možná i v dobré víře, zatáhne moc prudce a nitka se jednou provždy přetrhne ... no a pak je tady možnost třetí. Ví, jak tu nitku zachytit a jak za ní jemně táhnout a pokusí se o to ... a samozřejmě moc dobře ví, že ani tak se mu to nemusí podařit, ale alespoň se snaží tu šanci nepromarnit ...GRAF PŘEŽITÍ V LAVINĚ

Tím nejzákladnějším bodem, ze kterého budeme vycházet je tzv. Graf přežití v lavině. Ukazuje nám vztah mezi počtem lidí, kteří přežívají zasažení lavinou v závislosti na čase. Z této křivky pro nás plynou ale i další zásadní informace. Tou nejzákladnější informací je rozhodně fakt, že při lavinovém neštěstí jde vždy o závod s časem. A počítá se každá minuta!!!

Graf přežití v lavině

Graf přežití v laviněBOD 1 (0 - 15 min)    FÁZE PŘEŽITÍ = MAXIMÁLNÍ ŠANCE NA PŘEŽITÍ!


ALE POZOR, V TOMTO MOMENTU UMÍRÁ 7 - 8 LIDÍ ZE STA!
Asi jedinou reálnou efektivní šancí omezit toto vysoké číslo je použití airbagů. Postižení umírají na těžká zranění neslučitelná se životem. Ti ostatní do této chvíle mají naopak maximální šanci na záchranu a protože do těchto 15 minut není v silách Horské služby dostat se na místo (šlo by pouze o neskutečnou náhodu), je pomoc v této fázi pouze ve vašich rukách!!!

Do 15. minuty totiž ještě stále přežívají obě skupiny postižených. První větší část, která měla tu smůlu, že se jí dostal sníh do úst a případně i nosu a začíná se dusit! A druhá menší, která měla naopak štěstí, a dýchací cesty má zatím volné a dýchat (alespoň omezeně) zatím může.

Smrtící lavina v lese

Lavina v lese, mezi stromy
70% těch, kteří byli ztrženi lavinou v lese, je zabito. A to právě díky těžkým zraněním ...Check

TIP:
MÁTE PRÁVĚ 15 MINUT NEJEN NA NALEZENÍ OBĚTI, ALE TAKÉ NA JEJÍ VYPROŠTĚNÍ!!!

OKAMŽITÁ POMOC KAMARÁDŮ NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ = NEJEFEKTIVNĚJŠÍ POMOC!!!
Proto byste měli být vybaveni záchranným lavinovým vybavením a měli byste mít také perfektně nacvičené jeho použití a záchranu jako takovou, abyste zbytečně neztratili šanci na záchranu vašeho kamaráda!!!
(A proto je také nesmyslné spoléhat se jen na tzv. RECCO systém či špatné lavinové přístroje s minimálním dosahem, ...)
BOD 2 (15 - 35 min)    FÁZE DUŠENÍ!!!


V tomto časovém úseku postupně umírá ta výše zmíněná první a větší skupina zasypaných, kterým se bohužel ucpaly během pádu v lavině ústa a nos sněhem či vlastními zvratky apod.
V TOMTO MOMENTĚ UMÍRÁ UŽ TÉMĚŘ 70% VŠECH ZASYPANÝCH!!!
Fáze dušení

Fáze dušení ...
BOD 3 až 4 (35 - 125 min)    FÁZE PŘEŽÍVÁNÍ, PODCHLAZOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ VZDUCHOVÉ DUTINY!


FÁZE PŘEŽÍVÁNÍ A PODCHLAZENÍ A UZAVÍRÁNÍ VZDUCHOVÉ DUTINY
ČAS PRO TZV. ORGANIZOVANOU ZÁCHRANU
V této chvíli přežívají už pouze ti, kteří měli obrovské štěstí a mají stále ještě volné dýchací cesty (pouhých přibližně 30 %). A bohužel během této doby začíná nastupovat obrovský problém s podchlazením, který se s narůstajícím časem začíná dramaticky projevovat! V této době zasypaný obvykle upadá do bezvědomí!... Teprve v těchto chvílích je Horská služba schopná dosáhnout místo neštěstí a může začít se záchranou!!! Vzduchová dutina, která se vytvoří zasaženému lavinou, je jasným a velmi důležitým dokladem o tom, že po zasypání ještě postižený žil. Jeho relativně teplý dech tak mohl natát sníh v blízkém okolí obličeje.

Fáze dušení

Vzduchová dutina
Vykřičník

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Zadušení, které je příčinou smrti u více než 75% zasypaných lavinou, je výrazně urychlována rychlým hromaděním oxidu uhličitého (CO2) v okolním vzduchu (sněhové kapse) a sněhové mase a ne ,,prostým vydýcháním kyslíku‘‘. Problémem je nasycení okolí CO2, což má za následek snížení dostupnosti kyslíku v důsledku vytěsnění plynů.
Sněhová kapsa při zasypání lavinou má pravděpodobně především význam pro odstraňování CO2 a jeho difúzi do sněhu.
BOD 4 (35 - 125 min)    FÁZE PŘEŽÍVÁNÍ, PODCHLAZOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ VZDUCHOVÉ DUTINY!


V tomto momentě dochází k tzv. uzavírání vzduchové dutiny. Malá sněhová kapsa, či alespoň volné dýchací cesty, které doposud drží zasypané při životě, se začíná pomalu zakrývat ledem. Tím se bohužel uzavírá í poslední spojení se světem ...
Vykřičník

TIP:
Na závěr tohoto výčtu je dobré poznamenat, že úmrtnost úplně zasypaných v lavině je 52%!!!
DŮLEŽITÉ DEFINICE - ÚPLNÉ ZASYPÁNÍ, VZDUCHOVÁ DUTINA


Šance na přežití

Trochu jiná forma Grafu přežití v lavině ...

ÚPLNÉ ZASYPÁNÍ
Zasypání minimálně horní poloviny těla (hlava, hrudník). Tedy těch částí těla, kde se zasypání projeví nejhůře ... nemožnost dýchání, podchlazení!

VZDUCHOVÁ DUTINA
Tímto termínem označujeme jakkoliv velký volný prostor před ústy a nosem (sněhová kapsa), jestliže jsou současně volné dýchací cesty.
(Tedy jako vzduchová dutina stačí také jen volné dýchací cesty!)
Čím větší kapsa, tím větší šance na přežití.

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři