Fotogalerie

LAVINOVÝ WORKSHOP A MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LAVINOVÉ ZÁCHRANĚ

26.03.2009

(KRKONOŠE, Luční bouda 26. 3. 2009)
 
Horská služba ČR spolu s Luční boudou pořádá Lavinový workshop pro širokou veřejnost a Mezinárodní mistrovství ČR v lavinové záchraně. Tato akce proběhne v Krkonoších na Luční boudě ve spolupráci s Občanským sdružením Alpy4000.cz, dovozci lavinového vybavení a dalšími partnery. 

Cílem této akce je co nejvíce přiblížit široké veřejnosti lavinovou problematiku, poukázat na rizika spojená s pohybem ve volném horském terénu a osvojit si zásady poskytnutí pomoci v případě lavinové nehody. Dále potom upozornit na nutnost používání základního lavinového vybavení a umožnit všem zúčastněným si toto vybavení otestovat v praxi. Na akci budou pozváni všichni dovozci lavinových vyhledávačů, aby zde bylo možno vyzkoušet co nejvíce výrobků. 

Celá akce bude ukončena slavnostním večerem, při kterém budou vyhlášeny výsledky závodů a předány hodnotné ceny soutěžícím. Večerem Vás provede houslistka Ilona Stryová.


TERMÍN: 11. - 12. 4. 2009

PROGRAM:
11. 4. 2009 sobota - LAVINOVÝ WORKSHOP
- teorie, přednášky (laviny, sníh, záchrana v lavině, lavinové přístroje, lopaty a sondy, rozbory konkrétních lavinových neštěstí, První pomoc, meteorologie, HS ČR, historie lavin, ochrana přírody)
- praktické nácviky a ukázky (hledání pomocí lavinových vyhledávačů, sond, Recca, ukázka práce lavinových psů)

Účast na Lavinovém workshopu je zdarma


12. 4. 2009 neděle - MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LAVINOVÉ ZÁCHRANĚ
- jednotlivci - hledání lavinovými vyhledávači na čas, nasondování krycích desek
(plocha do 100 x 150 m, hloubka zasypání do 1 m)

Startovné:
přihlášení do středy 8. 4. 2009 - 250,-
přihlášení do soboty 11. 4. 2009 do 18.00 - 350,-

- družstva (3 – 5 členů) - hledání lavinovými vyhledávači a vyproštění figurín na čas
(plocha do 200 x 300 m, hloubka zasypání do 2 m)

Startovné:
přihlášení do soboty 11. 4. 2009 do 18.00 - 500,- (za družstvo)

Ceny (jednotlivci, družstva):
1. místo – 6 000,-
2. místo – 3 000,-
3. místo – 1 000,-


A dále se bude bojovat o celou řadu opravdu velmi hodnotných cen a prémií!!!

Poznámka:
Lavinové přístroje, sondy a lopaty buď vlastní nebo je možně si je na místě zdarma do soutěže vypůjčit (určitý výběr).

Doprovodný program:
- veřejné testování lavinových přístrojů, sond a lopat
- úvod do skialpinismu
- lanové techniky
- program pro děti
- ukázky techniky a činnosti HS

Slavnostní večer:
- vyhlášení výsledků soutěží a předání hodnotných cen
- slavnostní večer a raut, houslistka Ilona Stryová


PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE:
- účast na Lavinovém workshopu, Mezinárodním mistrovství ČR v lavinové záchraně a ubytování za zvýhodněných podmínek je nutné rezervovat na:
telefon: +420 499 736 144
mobil: +420 739 077 094
e-mail: workshop@lucnibouda.cz
web: www.lucnibouda.cz

- další informace o akci budou zveřejněny na www.horskasluzba.cz a www.lucnibouda.cz, www.alpy4000.cz


UPOZORNĚNÍ:
Prosíme všechny zúčastněné, aby maximálně dbali na ochranu jedinečné přírody Krkonoš a dodržovali Návštěvní řád KRNAPu a pokyny pořadatelů.
Změny v programu dle podmínek vyhrazeny.Lavinová prevence HS ČR

Luční bouda a Alpy4000.cz
Ukázka z fotogalerií z Lavinových kurzů námi pořádaných na Luční boudě jen v letošním roce:
LAVINOVÝ KURZ – BASIC 1/09
LAVINOVÝ KURZ – BASIC 2/09
LAVINOVÝ KURZ – BASIC 3/09
LAVINOVÝ KURZ – BASIC 4/09

A tady ukázka ze skialpového kurzu - BASIC:
SKIALPOVÝ KURZ – BASIC 1/09
S pozdravem
Tým Alpy4000.cz
Alpy4000.cz
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři