Sněhový profil - testy stability

Další velmi důležitý krok pro vaše posuzování lavinové situace jsou testy stability. Osobně vám doporučuji nejprve si vytipovat nestabilní vrstvu či vrstvy ve sněhovém profilu a pak otestovat jeho stabilitu. Tzn. nejprve provést podrobný rozbor sněhového profilu pomocí ručního měření tvrdosti. Testů stability existuje celá řada. Některé jsou především pro zkušené lavinové experty, ale některé jsou vhodné i pro laiky. Představím vám tady dva z nich, které mne asi oslovily nejvíce: Klouzavý blok a Rozšířený sloupcový test. Upozorňuji na fakt, že není pro vás důležité „utrhout“ v rámci testu vrchní vrstvy. Stačí, když se při postupném zatěžování objeví v rámci podélné nestabilní vrstvičky trhlina. Tyto testy nám také mohou pomoci rozlišit i ty vrstvičky, kterých jsme si prostě nemohli při předchozím zkoumání všimnout. Než se rozmáchnete k výkopu, je důležité si uvědomit skutečnost, že nejlepšího výsledku opět dosáhnete, co nejblíže ke zkoumanému svahu (sklon, nadmořská výška, expozice, usazování sněhu, . . . ). Ale pozor, ať to s tou blízkostí nepřeženete :-) Ideální sklon testovacího místa více jak 30º.
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři