Některé důležité pojmy

Prominence, význačnost vrcholu
(význačnost, relativní výška, prominentní výška nebo převýšení od sedla) označuje relativní výšku hory. Počítá se jako převýšení (rozdíl výšek) mezi vrcholem a nejvyšším (tzv. klíčovým) sedlem s nějakou vyšší (tzv. mateřskou) horou. Jinými slovy jde o počet výškových metrů, o které musíme minimálně sestoupit, abychom se dostali na vyšší místo.

Izolace, osamocenost vrcholu
nejkratší vzdálenost vrcholu k nějakému vyššímu bodu. Vyšší bod nemusí být na mateřském vrcholu ani na nejbližším vrcholu, může být i na jiné hoře, která má vzdálenější vrchol, ale má bližší úbočí (svah) s vyšší nadmořskou výškou.

Klíčové, nejvyšší sedlo
sedlo oddělující danou horu od mateřského vrcholu. Pro nejvyšší vrcholy kontinentů nebo ostrovů je klíčovým sedlem hladina moře.

Legenda

A, B, C ... vrcholy (A je mateřský vrchol pro B)
Sb ... klíčové sedlo vrcholu B
Vb ... nadmořská výška vrcholu B
Pb ... prominence vrcholu B (od sedla s mateřským vrcholem)
lb ... izolace vrcholu B
Pb/Vb ... dominance vrcholu B (v %)
Mpc ... mokrá prominence vrcholu C (od hladiny moře)
Spc ... suchá prominence vrcholu C (od úpatí na dně moře)

zdroj: wikipedie.org 

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři