TECHNIKA JÍZDY NA LYŽÍCH ČI SNOWBOARDU


Technika jízdy na lyžích 00
Abyste si mohli váš vysněný výstup v zimě perfektně užít, je důležité si uvědomit, že se dolů budete dostávat na lyžích či snowboardu. Lyžování na sjezdovkách je věc jedna, ale vjezd do volného terénu, navíc s baťohem na zádech, je věc druhá. Je důležité, snažit se trénovat a využít k tomu každou vhodnou příležitost.

Je také důležité si uvědomit, že některé lyže a boty mohou být do volného terénu vhodnější a jízda je pak mnohem snazší a pohodovější.

ROZDĚLENÍ TÚR PODLE POŽADAVKŮ NA TECHNIKU JÍZDY NA LYŽÍCH, SNOWBOARDU:

Technika jízdy na lyžích 01
EASY (základní technika) 
SJEZDOVKY: sjedete modrou a červenou sjezdovku, dokážete na nich kdykoliv bezpečně zastavit. Bezpečně zvládáte plužení a hranění.
VOLNÝ TERÉN: za vhodných sněhových podmínek jste schopni projíždět volným terénem i s menším baťohem. Není nutné ještě umět otočky během výstupů ve strmém terénu.
DOPORUČENÍ: snažte se trénovat jízdu ve volném terénu za všech sněhových podmínek na širokých a středně strmých svazích do 30°. Pilujte techniku také sjezdovkách se zaměřením na plynulé oblouky se změnou jejich délek.


Technika jízdy na lyžích 02
EASY+ (slušná technika) 
SJEZDOVKY: sjedete červenou a černou sjezdovku, dokážete na nich kdykoliv bezpečně zastavit. Ve strmější úsecích zvládáte přeskakovaný oblouk.
VOLNÝ TERÉN: za vhodných sněhových podmínek jste schopni projíždět volným terénem i s menším baťohem. V rámci těchto svahů se mohou vyskytovat i krátké strmé či velmi strmé úseky s bezpečným dojezdem. Je nutné umět otočky během výstupů ve strmém terénu.
DOPORUČENÍ: snažte se trénovat jízdu ve volném terénu za všech sněhových podmínek a především na širokých a středně strmých ale i velmi strmých svazích do 35 - 40°. Pilujte techniku také sjezdovkách se zaměřením na plynulé oblouky se změnou jejich délek. Snažte se v rámci tréninku zvyšovat rychlost.


Technika jízdy na lyžích 03
MEDIUM (pokročilá technika)
SJEZDOVKY: jste schopni lyžovat na sjezdovkách všech obtížností, začínáte zvládat i plynulé projíždění boulí, zvládáte plynulé dlouhé a střední oblouky
VOLNÝ TERÉN: začínáte zvládat jízdu ve volném terénu i za ztížených podmínek (krusty, větrem ubitý sníh, ...) Při výstupu zvládáte otočky plynule a bez rizika pádu.
DOPORUČENÍ: snažte se trénovat jízdu ve volném terénu za všech sněhových podmínek a na všech možných strmých až velmi strmých ale ještě bezpečných svazích. Zaměřte se především na plynulou jízdu.


Technika jízdy na lyžích 04
EXPERT (zkušená a pokročilá technika) 
SJEZDOVKY: jste schopni lyžovat na sjezdovkách všech obtížností, zvládáte i plynulé projíždění boulí, zvládáte plynulé dlouhé, střední a krátké oblouky 
VOLNÝ TERÉN: za téměř všech sněhových podmínek jste schopni projíždět volným terénem i s větším baťohem. V rámci těchto svahů se mohou vyskytovat i dlouhé strmé či velmi strmé úseky s bezpečným dojezdem nebo s výraznou expozicí bez bezpečného dojezdu, kde hrozí zřícení. 
DOPORUČENÍ: snažte se trénovat jízdu ve volném terénu za všech sněhových podmínek a především na širokých a středně strmých ale i velmi strmých svazích do 35 - 50°. Opatrně trénujte sjezdy exponovaných svahů. Pilujte techniku také sjezdovkách se zaměřením na plynulé oblouky se změnou jejich délek. Snažte se v rámci tréninku zvyšovat rychlost. Učte se skákat. Učte se rozlišovat lavinově bezpečné a nebezpečné úseky.


Technika jízdy na lyžích 05
EXPERT+ (velmi pokročilá technika) 
SJEZDOVKY: na sjezdovkách nemáte žádný problém
VOLNÝ TERÉN: zvládáte jízdu za jakýchkoliv sněhových podmínek, nedělají vám problém ani velmi strmé a exponované svahy
DOPORUČENÍ: snažte se učit hledat ty nejlepší svahy s nejlepším svahem pro nejlepší linku 😊

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři