Lavinový přístroj - základní rozdělení, popis


Check

KOMPENZACE RIZIK
Bezpečnostní vybavení může vyvolávat falešný pocit bezpečí. Jakékoliv zvýšení bezpečnosti je k ničemu, pokud jste ochotni přistoupit opět na větší riziko (tzv. kompenzace rizik).
POUZE CHOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA UVĚDOMOVÁNÍ SI RIZIK A VYHÝBÁNÍ SE RIZIKOVÝM SITUACÍM, JE JEDINOU OCHRANOU PROTI SMRTI V LAVINĚ!


TROCHA HISTORIE


První lavinový vysílač SKADI byl vyvinut v roce 1968 dr. Johnem Lawtonem v USA. Do prodeje šel na konci roku 1970 a rok 1971 se bere jako startovací v historii lavinových přístrojů. Tehdy pracoval na frekvenci 2,275 kHz a pro jeho barvu a podlouhlý tvar se mu přezdívalo Hot dog.

SKADI - PRVNÍ LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - podrobný článek, který popisuje vznik tohoto unikátu

Lavinové přístroje dneška vysílají nebo přijímají a následně vyhodnocují elektromagnetický signál o frekvenci 457 kHz.

Check

První lavinový přístroj SKADIZÁKLDNÍ ROZDĚLENÍ LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮANALOGOVÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE

 • klasický vysílač a přijímač elektromagnetických vln
 • okamžitě reaguje na přijímaný signál (reaguje zvukem nebo v kombinaci s vizuální signalizací a to nezávisle na počtu antén!)
 • základní problém při používání těchto přístrojů nejsou přístroje sami, ale vaše schopnost rozpoznat rychle a správně změnu intenzity reakce přístroje!
  (Ideální tedy pro ty z vás, kteří máte absolutní sluch...)
 • dalším problémem je fakt, že tento přístroj příjmutá data nijak nezpracovává. Toto zpracování je právě jen a jen na vás!
  (Je tedy nutné, se s tímto přístrojem naučit pořádně pracovat a neustále s ním trénovat!)
 • přístroj obsahuje indikátor úrovně signálu, který je především tvořen reproduktorem, sluchátka, která se používají například při silném větru, …
 • dále mohou být vybaveny vizuální signalizací - LED diodami později i displejem
 • klíčovou součástí je přepínač rozsahu vzdáleností, který nám hledané pole rozdělí na několik částí (asi nejdůležitější doplněk)
 • další důležitým prvkem vyhledávání je analogový zvukový výstup
 • právě pomocí těchto tří klíčových prvků hledání jsme schopni lavinu s naprostou jistotou prohledat
 • "mentální mapa" nahrazuje procesory digitálních přístrojů
 • pozor na problém maxim (špiček)
Analogové lavinové přístroje

Analogové lavinové přístroje
A - indikátor úrovně signálu, který je především tvořen reproduktorem, sluchátka, která se používají například při silném větru (analogový zvuk), dále mohou být vybaveny vizuální signalizací - LED diodami později i displejem
B - přepínač rozsahu vzdáleností, který nám hledané pole rozdělí na několik částí


A) ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ POUZE ZVUKEM


01
02
03
04
05
06

07
08
09
12B) ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ ZVUKEM I VIZUÁLNĚ


10
11
12
13

Check
MŮJ TIP - POUZE VELMI ZKUŠENÝM!
 • jednoznačně bych doporučil analogové lavinové přístroje reagující nejen zvukem ale i vizuálně
  (a součástí by měly být samozřejmě i sluchátka)
 • a navíc bych se s nimi snažil MAXIMÁLNĚ TRÉNOVAT!

DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE

 • snaha o vylepšený vysílač a přijímač elektromagnetických vln
 • aby se odboural problém našich rozlišovacích schopností (největší problém při hledání s analogovými přístroji) je přijímaný signál zpracováván mikroprocesorem do digitální podoby, pro nás do grafických symbolů.
  (Pozor, proto reaguje s určitým zpožděním!)
 • k přesnějšímu určení polohy hledaného přístroje potřebuje více antén
 • POZOR! Použití informací k přepočtu pouze z 1 antény je nedostatečné a má za následek nepřesné a místy až chaotické informace
 • POZOR! Ale i použití informací ze dvou antén má své hranice ...
Digitální lavinové přístroje

Digitální lavinové přístroje


A) DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 1 ANTÉNA


01
02
03
U těchto přístrojů se projevila snaha o usnadnění hledání s analogovými lavinovými přístroji. Jak se později ale ukázalo, byl to krok stranou.

Přepočet přijímaných informací získaných jednou anténou je zmatečný, protože získané informace jsou nedostatečné!

Jejich hlavní přínos spočívá především v tom, že ukázal dalším výrobcům, kudy se už nikdy nevydávat ...02 Vykřičník 80x80

MŮJ TIP
Při hledání s těmito přístroji se vám vyplatí je otočit displejem dolů (a nenechat se mást nesmyslným přeskakováním hodnot) a hledat s nimi jako s klasickými analogy pomocí zvuku!


Jemné dohledávání s přístrojem Ortovox M2
02 Vykřičník 80x80

VAROVÁNÍ
Jedná se asi o nejhorší přístroj, který byl kdy vyroben!
Je příliš drahý na to, co vlastně umí!

Pieps Freeride
01
V tomto případě došlo k nepochopitelnému zopakování chyb z minulosti!
Navíc se právě v tomto případě výrazně promítly i nově nakupené a nesmyslné chyby:
 • minimální dosah na samotné hranici únosnosti
 • odbourání analogového zvukového výstupu
 • neumožnění snížení dosahu a z toho vyplývající velmi problémové vícenásobné vyhledávání
 • velmi problémové umístění páčky v poloze VYPNUTO


B) DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 2 ANTÉNY


01
02
03
01
02
03


Snaha o další vylepšení práce s lavinovými přístroji. Ve své době znatelné usnadnění hledání. Narazili ale na svůj strop:
 • kratší dosah než analogové přístroje
 • určité problémy při jemném dohledání (více maxim, špice)
 • určité problémy při hlubokém zasypání (více maxim, špice)
 • velmi problémové vícenásobné vyhledávání
Snaha o použití některých přídavných funkcí, které ale v konečném důsledku nefungují vždy na 100%:
 • omezení hledaného signálu
Všechny tyto zápory vedly a vedou k současnému či volitelnému použití analogového systému vyhledávání:
 • vylepšení dosahu
 • vylepšení jemného dohledání
 • vylepšení vícenásobné vyhledávání

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři