Co je to lavina?

Lavina definiceLavina je náhlé uvolnění a následný rychlý sesuv sněhové hmoty po dráze přibližně 100 m, objemu 1 000 m3 a více. Pokud vám to zní příliš vědecky, můžete si představit právě takový sesuv sněhu, který již ohrožuje lidský život zasypáním. Sesuvy menších rozměrů označujeme jako sněhové splazy.

Poznámka:
Pokud vám to zní příliš vědecky, tak si pod tím můžete představit právě takový sesuv sněhu, který už ohrožuje lidský život zasypáním (je to jen přibližně číselně popsáno). Sesuvy menších rozměrů označujeme jako sněhové splazy.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LAVIN

Laviny můžeme dělit podle různých kritérií. Podle základního mechanismu uvolnění je dělíme:

Laviny z volného sněhu

LAVINA Z VOLNÉHO SNĚHU
charakteristický je bodový odtrh

Rozlišení sněhu

Rozlišení volného a vázaného (zpevněného) sněhu
například pomocí lopatovéhu testu

Laviny z vázaného sněhu

LAVINA Z VÁZANÉHO SNĚHU
DESKOVÉ LAVINY

charakteristický je čárový odtrh

Zatímco lavina z volného sněhu, která je uvolněna lyžařem, se dává do pohybu právě od stopy lyží, uvolňuje se lavina ze sněhových desek jako plochá tabule. Přičemž startovací bod (počátek) vzniku této laviny se většinou nachází uvnitř této desky a to jak prostorově, tak i hloubkově.

Davos

Davos

Silvretta, Bielerhőhe

Silvretta, Bielerhőhe

Vykřičník DŮLEŽITÉ: Bez nestabilní vrstvy nevznikne desková lavina!
Utrhnutí sněhové desky vyžaduje kromě určitého sklonu svahu, který je nutný pro sklouznutí, i další dva předpoklady:
- svrchní vrstvu dostatečně vázaného sněhu (např. větrem ubitý navátý sníh)
- další vrstvu uvnitř sněhové pokrývky, ve které může vzniknout a pak i pokračovat počáteční zlom (trhlina) , tzv. nestabilní vrstvu.

VykřičníkDŮLEŽITÉ: Je nutná nestabilní vrstva o plochách 100 m2 a více!
Pro vytvoření nebezpečných lavin s výškami odtrhů více než 10 cm musí existovat uvnitř sněhového profilu souvislé a nepřerušované nestabilní vrstvy o plochách 100 m2 a více. Pokud mají oblasti nestabilních vrstev jen několik čtverečných metrů a sněhová pokrývka nevykazuje v bezprostřední blízkostí žádnou další poruchovou vrstvu, nemůže vzniknout žádná lavina ze sněhové desky vázaného sněhu, protože prostě není možné pokračování zlomu. Deskové laviny se ale velmi špatně odhadují!

DĚLENÍ LAVIN PODLE DALŠÍCH KRITÉRIÍ (výběr)

Tvar dráhy Plošná Žlabová
Skluzný horizont Povrchová
 
Tabulka - povrchová Základová
Tabulka - základová
Forma pohybu Plošná Klouzající
Vlhkost sněhu v pásmu odtrhu Plošná Žlabová
Příčina vzniku Plošná Žlabová

ZVLÁŠTNÍ DRUHY LAVIN

LAVINA KLOUZAJÍCÍHO SNĚHU
Postupné sesedání a plazení může vést až k uklouznutí sněhu. Jako určitá předzvěst se může jevit vytvoření trhlin – nátrží, tzv. Fischmäuler (Rybích tlam). Trhliny jdou až na podloží. Sníh sklouzává samozřejmě především na strmých, nejlépe lučních svazích a hladkých skalách. Přitom se mohou tvořit trhliny v rámci celého sněhového profilu. Jsou tedy dobře viditelné a místy mohou být i několik metrů hluboké. Na rozdíl od starších a bohužel těžko vyvratitelných rad, které tyto trhliny popisovaly spíše jako stabilizující (uvolnění napětí), je d nešní odborné mínění spíše opačného rázu, co se týká možného lavinového sesuvu. Utržení jsou možná kdykoliv, ve dne i v noci.

Séraky na Mont Blancu du Tacul
Krkonoše, Pramenný důl

LEDOVÁ LAVINA
Odtržený ledovcového ledu (většinou séracu), který spadne přes strmé stupně. Ledové laviny jsou částečně prachové laviny. Mohou na své dráze zřícení strhnout sníh nebo uvolnit laviny sněhových desek.

Pramenný důl
Mont Blanc du Tacul - detail séracu, který 3. 8. 2008 uvolnil mohutnou lavinu, zemřelo 8 lidí.


VELIKOST LAVIN - klasifikace podle zničujících účinků a délky dráhy


Velikost 1: SPLAZ
  • minimální nebezpečí zasypání (nebezpečí pádu)
  • sesuv sněhu se typicky zastavuje ještě před koncem svahu
Velikost 2: MALÁ LAVINA
  • může zasypat, zranit nebo zabít osobu
  • sněhové laviny typicky zastavují na konci svahu

Velikost 3: STŘEDNÍ LAVINA
  • mohla by zasypat a zničit auto, poškodit nákladní auto, poškodit malou budovu nebo zlomit několik stromů
  • sněhová lavina by mohla překonat plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost menší než 50 m
Velikost 4: VELKÁ LAVINA
  • mohla by zasypat a zničit železniční vagon, velký nákladní auto, několik budov nebo část lesa
  • sněhová lavina překonává plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost mnohem větší než 50 m a může dosáhnout dno údolí

Velikost 5: VELMI VELKÁ LAVINA
  • mohla by vytvořit zářez do stávajícího terénu; katastroficky zničující potenciál
  • sněhová lavina dosahuje dna údolí, největší známé délky lavin

DĚLENÍ LAVIN PODLE VELIKOSTI, DOSAHU, NIČIVÝCH ÚČINKŮ, DÉLKY A OBJEMU

Velikost Označení Klasifikace podle dojezdu Klasifikace podle ničivých účinků    Typická délka a objem      
1 Splaz Sesuv sněhu s minimálním nebezpečím zasypání
(nebezpečí až následného pádu)
Pro člověka relativně neškodný

10 m
100 m³

2 Malá lavina  Zastavuje se na konci svahu

Může zasypat, zranit nebo i zabít člověka

100 m
1 000 m³

3 Střední lavina Překonává ploché úseky (značně méně než 30º), na vzdálenost menší než 50 m

Může zasypat a zničit osobní auto, poškodit nákladní auto, zničit malou budovu nebo strhnout několik stromů

500 m
< 10 000 m³

4 Velká lavina

Překonává ploché úseky (značně méně než 30º) na vzdálenost přes 50 m a může dosáhnout dno údolí

Může zasypat a zničit nákladní auta, nebo vlaky, velké budovy a zalesněné plochy

1 – 2 km
100 000 m³

5 Velmi velká lavina Dosahuje dno údolí, největší známé laviny Zařezává se dál do krajiny. Katastrofální škody jsou potenciálně možné

~ 3 km
> 100 000 m³

DĚLENÍ LAVIN PODLE RYCHLOSTI SESUVU 

Rychlost sesuvu (m/s) Rychlost sesuvu (km/h) 
Lavina z mokrého sněhu 10 - 20   36 -  72
Lavina ze suchého sněhu 20 - 40  72 - 144
Prachová lavina 40 - 60  144 - 288
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři