Lavinové nehody

KRKONOŠE, BIAŁY JAR A CZARNY KOCIOŁ

14. 3. 2021

(KRKONOŠE, Biały Jar a Czarny Kocioł 14. 3. 2021)

Hned tři laviny se krátce po sobě sesunuly v neděli 14. března 2021 na polskou stranu Krkonoš. Jednalo se celkem o dvě rozsáhlé záchranné akce, při kterých zasahovali záchranáři české a polské horské služby (HS ČR, GOPR) a posádky vrtulníků Letecké záchranné služby z Hradce Králové a Liberce.

Krkonoše – lavinové svahy, celkový přehled
Kocioł Białego Jaru – celkový pohled na odtrh

Czarny Kocioł Jagniątkowski – odtrh laviny
Pdf icon  Rozbor lavinových nehod


KOCIOŁ BIAŁEGO JARU - PRŮBĚH LAVINOVÉ NEHODY

Lavinové svahy v oblasti Białego Jaru

UDÁLOSTI PŘED NEHODOU

Dva skialpinisté z Karpacze se svým psem vystoupali ráno z údolí na Stříbrný hřbet (Smogornia). Pak po tyčích přešli nad Kotlem Malého a Velkého Stawu k rozcestníku a po další tyčemi značené cestě začali sjíždět směrem k chatě Strzecha Akademicka.MOMENT UVOLNĚNÍ LAVINY

Jeden z nich na moment cestu opustil a najel ke hraně lavinového svahu Biały Jar. Jeho úmyslem nebylo jet dolů, ale jen se chtěl do lavinového svahu podívat. Když se pár oblouky přiblížil téměř až k samotné hraně svahu, došlo náhle kousek pod ním k odtrhu. Ten se začal nejprve šířit boční stranou svahu směrem dolů a pak o něco později došlo k odtrhu celého lavinového svahu napříč.

Lavina, která se sesunula do údolí, vyvolala u skialpinistů obavu, že mohli být zasaženi další turisté, kteří se pohybovali poblíž bývalého památníku lavinového neštěstí z 20. 3. 1968 u křižovatky se žlutou cestou a že mohli být strženi až na dno údolí. Rozhodli se raději zavolat polskou horskou službu GOPR a informovali o této události (cca v 11.20).ZÁCHRANA

V 11.40 byla polskou záchrannou službou GOPR požádána o spolupráci HS ČR. Okamžitě byli povoláni psovodi, aktivována Letecká záchranná služba Hradec Králové a Liberec a okrsky východních i středních Krkonoš.

Na lavinu se všichni dostávají dostupnou technikou: rolbou, skútry, čtyřkolkami a vrtulníky. Na místě pak už probíhá záchrana podle nacvičených scénářů. Úkolem je prohledat celou spodní část laviniště pod zmíněným bývalým památníkem.

Laviniště je prohledáváno pomocí lavinových psů a přístrojů, Recca a postupně se celá plocha prosondovává.

Během této záchrany (ve 13.51) přichází informace o další lavinové nehodě. Tentokrát směřuje záchranáře na opačnou stranu Krkonoš, do oblasti Sedla nad Martinovkou. Na místo okamžitě vyráží vrtulníkem dva psovodi HS ČR a dva záchranáři LZS HK. A další část záchranářů se na místo přesouvá pomocí skútrů. (O této lavině budou informace v další části, viz. strana 10.)

Na místě Białego Jaru zůstávají záchranáři z GOPRu a okrsku HS ČR Pec pod Sněžkou. Společně dokončují prosondování. Na místě ale nebyl nikdo nalezen. Po ukončení akce mají za úkol přemístit se do Pece pod Sněžkou, odkud by byli případně transportováni vrtulníky na místo druhé lavinové nehody.

V 15.00 byl tento plán zrušen, protože došlo na místě druhé lavinové nehody k nalezení zasypané skialpinistky a záchranná akce tak byla ukončena.
FOTOGRAFIE ZE ZÁCHRANNÉ AKCE

Přelet vrtulníkem z Pece pod Sněžkou Obřím dolem na místo nehody a vysazení záchranářů

Sondovací družstva při práci

Sondovací družstvo z Pece pod Sněžkou při práci

MĚŘENÍ SNĚHOVÉHO PROFILU A ZAMĚŘENÍ ODTRHU

Vzhledem k tomu, že se situace neustále měnila, došlo k měření sněhového profilu a zaměření odtrhu až následující den.


Příprava na měření

Příprava na Rozšířený sloupcový test stability


Průstup pod odtrhem laviny Białego Jaru


Zaměření odtrhu – GPS, délka, výška a sklony svahů po celé délce

SNĚHOVÝ PROFIL

V místě odhadu počátku uvolnění laviny byl proveden sněhový profil.
Tady ho naleznete v originálním provedení - Lawis.at 

Pak jsme ještě uskutečnili dva testy stability na opačných stranách odtrhu:
a) v místě nejblíže k bodu, kde ve skutečnosti došlo k rozpadu stability svahu byl výsledek ECTP 6 na stejném podkladu
b) úplně na opačné straně ECTP 21


Sněhový profil

Detail výsledku testu


Parametry laviny
4) KOCIOŁ BIAŁEGO JARU – PODROBNOSTI, OBECNÉ INFORMACE

max. sklon expozice Odtrh Dojezd Výškový rozdíl Délka Délka odtrhu Šířka dráhy
(°) (m n. m.) (m n. m.) (m) (m) (m) (m)
30 - 48 S - SV 1 370 1 170 180 260 – 1 100 40 - 800 25 - 100Laviny se uvolňují v travnatém žlabu v pramenné části Złotego Potoka. Zasahují hluboko pod horní hranici lesa. Ve střední části protínají žlutě značenou turistickou cestu (traverz) spojující boudu Strzecha Akademicka se stanicí lanovky na Kope, resp. silnicí Sląska Droga.

Tato cesta je v zimním období z důvodu nebezpečí lavin uzavřena. Bezpečná zimní tyčovaná cesta Droga Rataja spojující obě lokality vede nad Białym Jarem a napojuje se na červenou Cestu česko-polského přátelství.

Lavinové svahy v oblasti Białego Jaru


Dne 20. 3. 1968 zde došlo k největšímu lavinovému neštěstí v Krkonoších. Za jasného slunečného dne se samovolně uvolnila základová lavina z těžkého sněhu. Měla hmotnost kolem 50 000 tun, zasypala 24 turistů a 19 z nich usmrtila, 1 nebyl zasažen. Nános dosáhl délky přes 1 km, šířky 40 – 60 m, hloubky až 15 m. Na hledání a vyprošťování obětí se účastnilo 1 290 polských i českých záchranářů, polští hasiči a dobrovolníci. O rok později byl v témže místě lavinou stržen pomník postavený na památku obětem lavinové tragédie.

Pohled na záchranné práce


CZARNY KOCIOŁ JAGNIĄTKOWSKI - PRŮBĚH LAVINOVÉ NEHODY

Lavinové svahy v oblasti Czarny Kocioł Jagniątkowski
UDÁLOSTI PŘED NEHODOU

V odtrhové zóně lavinového svahu Środkowa część (14B) se nachází šest skialpinistů. Tři z nich (dva muži a jedna žena) do žlabu najeli, další tři zůstávají nahoře.MOMENT UVOLNĚNÍ LAVINY

V okamžiku uvolnění laviny se mladší muž a žena nacházejí přibližně v polovině žlabu a třetí skialpinista je v jeho horní části. Po sesuvu laviny zůstávají oba muži na povrchu nezasypaní, žena je lavinou zasypána kompletně.Czarny Kocioł Jagniątkowski – odtrh laviny se stopami skialpinistů uprostřed

ZÁCHRANA

PŘÍLET NA MÍSTO LAVINOVÉ NEHODY
13.46 - Přibližný čas pádu laviny.
13.48 - Volání na tísňovou linku 155. Skialpinisté oznamují lavinovou nehodu – strženy jsou tři osoby, jedna osoba je zasypaná. Lokalita Czarny Kocioł, cca 300 m za hranicí - na polské straně Krkonoš.
13.51 - Dispečink ZZS KHK předává informace o pádu laviny Horské službě ČR (HS ČR) a zároveň informuje posádku Letecké záchranné služby Hradec Králové (LZS HK), která je v Peci pod Sněžkou.
13.55 - Následuje rychlý přesun psovodů HS ČR na skialpinistických lyžích z laviniště Biały Jar na vyvýšené místo, kde může přistát vrtulník.
14.15 - Odlet dvou psovodů HS ČR se psy spolu s posádkou LZS HK k druhé lavinové nehodě.
14.25 - Vysazení dvou psovodů HS ČR se psy a dvou záchranářů LZS HK s materiálem na dolní části laviniště. Vrtulník LZS HK odlétá doplnit palivo a následně zhoršené meteorologické podmínky nedovolují přílet dalšího vrtulníku.Czarny Kocioł Jagniątkowski – vysazení záchranářů v dolní části laviniště

SITUACE PO PŘÍLETU NA LAVINIŠTĚ
14.25
Ve střední části laviniště se pohybují dva muži (jedná se o stržené, ale nezasypané skialpinisty). Záchranáři vyhodnocují bezpečnostní situaci v místě zásahu s ohledem na potenciální riziko ohrožení další lavinou z okolních svahů. Se zohledněním terénní konfigurace a tvaru lavinového nánosu si určují postup pro případ pádu další laviny a stanovují si únikové koridory. Dále získávají od dvou stržených mužů na laviništi doplňující informace. Ti potvrzují, že zasypaná žena nemá lavinový přístroj a ani oni nemají žádnou lavinovou výbavu.

Psovodi se psy zahajují vyhledávání. Záchranáři instruují oba nezasypané skialpinisty, co mají dělat v případě pádu další laviny a kde jsou únikové koridory. Dále se záchranáři na základě informací od nezasypaných skialpinistů snaží určit bod stržení a místo zmizení zasypané pod sněhem a minimalizovat tak velkou plochu laviniště pro primární prohledání sondováním. S ohledem na velký rozsah laviniště a fakt, že na místě zásahu jsou zatím celkem pouze čtyři záchranáři (2 x HS ČR a 2 x LZS HK), je snaha do sondování zapojit i dva nezasypané skialpinisty. Ti bohužel nemají vlastní lavinovou výbavu. Jsou jim zapůjčeny náhradní lavinové sondy z výbavy HS a LZS a je provedena rychlá instruktáž v sondování, neboť s vybavením neumí pracovat.

Velkou pomocí v přibližném určení místa zasypání mohla být lyžařská hůlka zasypané skialpinistky, kterou nezasypaní muži nalezli na povrchu laviniště ještě před příletem záchranářů, bohužel ji ale vytáhli a přemístili na úplně jiné místo. Určení původní polohy hůlky na rozsáhlém laviništi již činilo velké potíže a bylo jen orientační. Přesto tato informace pomohla na velkém laviništi alespoň o trochu více zúžit koridor, který se začal prosondovávat a kam byl nasměrován i psovod se psem.

14.57 - Lavinový pes HS ČR začíná značit a sondováním je potvrzen nález.
15.08 - Skialpinistka je vykopána z hloubky 130 cm, na nohou má připnuté lyže zapnuté na sjezd s aretovaným vázáním.

Ihned po vyhrabání je zahájena resuscitace. Současně je provedeno rychlé vyšetření a ošetření. Během přípravy pacientky k urychlenému odsunu na bezpečnější místo z místa nálezu, kam částečně zasahují i další lavinové dráhy, dochází k uvolnění sekundární laviny nahoře v dráze 14C. Na povel „Lavina!“ se všichni snaží přesunout stanovenou únikovou cestou na bezpečné místo. Tato lavina částečně zasáhne i původní místo nálezu, ale pacientka zůstává na povrchu laviny i s vybavením. Ihned je pokračováno v jejím odsunu na bezpečné vyvýšené místo v dolní části kotle. Zde je za kontinuální resuscitace dokončeno zajištění pacientky. Na místo dorážejí další tři členové HS ČR a pomáhají v přípravě na transport. Vylepšení meteorologických podmínek dovoluje přílet vrtulníku LZS HK. Další družstva členů HS ČR jsou připravena v Sedle nad Martinovkou, aby byli k dispozici pro případný transport zraněné skialpinistky.

16.05 - Pacientka je za kontinuální resuscitace vyzvednuta z místa nehody v podvěsu pod vrtulníkem a je takto transportována na nejbližší volný prostor, který umožňuje přistání vrtulníku a přeložení pacientky na palubu.
16.15 - Odlet LZS Hradec Králové z Polska s pacientkou na palubě za kontinuální resuscitace do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je v 16.55 předána na specializované pracoviště vybavené mimotělním oběhem. Zde pokračuje intenzivní péče do brzkých ranních hodin, kdy je pro neúspěch ukončena a pacientka umírá.
16.25 - Vrtulník LZS Liberec přilétá pro dva nezraněné skialpinisty a transportuje je do Špindlerova Mlýna.

Následné zhoršení počasí neumožňuje letecký transport členů HS ČR vrtulníkem z laviniště a ti, včetně psovodů se psy, musí cestu zpět absolvovat na skialpinistických lyžích.Příprava transportu vyproštěné skialpinistky

FOTOGRAFIE ZE ZÁCHRANNÉ AKCE


Resuscitace vyproštěné skialpinistky

Příprava na přílet vrtulníku


Navádění vrtulníku


Odlet z místa nehody


Odlet

Příprava na přílet vrtulníku


Závěrečný let

VIDEA ZE ZÁCHRANNÉ AKCE


Video z paluby vrtulníku (Marek Dvořák/ZZS KHK)
Video z místa odletu (HS ČR)

MĚŘENÍ SNĚHOVÉHO PROFILU A ZAMĚŘENÍ ODTRHU

Sněhový profil byl změřen až po ukončení této záchranné akce. Nad místem odtrhu byly nalezeny i stopy skialpinistů.


Na těchto snímcích jsou patrná výrazná varovná znamení – působení velmi silného větru a přenos sněhu do těchto míst.

Fotografie z měření sněhového profilu

Fotografie z měření sněhového profilu


Pohled na celkový odtrh a zcela zřetelné stopy skialpinistů. Podle zaměření hovoru je patrné i místo volání na linku 155.

SNĚHOVÝ PROFIL

Po lavinové nehodě byl v místě odtrhu změřen sněhový profil s testem stability.
Tady ho naleznete v originálním provedení - Lawis.at 


Sněhový profil

Detail výsledku testu


Na rozhraní staré hladké ledové vrstvy a naváté desky se nacházela 1 cm silná kritická vrstva, tvořená převážně z krupek o velikosti 2 mm. Po dodatečném zatížení se tato vrstva stala ideální kluznou vrstvou. Rozšířený kompresní test vykazoval nestabilitu sněhové pokrývky ECTP8@165 a ECTP13@110.
Parametry laviny
14) CZARNY KOCIOŁ JAGNIĄTKOWSKI – PODROBNOSTI, OBECNÉ INFORMACE

max. sklon expozice Odtrh Dojezd Výškový rozdíl Délka Délka odtrhu Šířka dráhy
(°) (m n. m.) (m n. m.) (m) (m) (m) (m)
30 - 40 S - SV 1 450 950 500 200 – 600 40 - 400 25 - 100Lavinové dráhy jsou soustředěny do severní až severovýchodní části ledovcového karu Czarny Kocioł. Jedná se o pramennou oblast toku Wrzosówka.

Laviny z tohoto kotle neohrožují žádnou turistickou cestu.

Czarny Kocioł Jagniątkowski - lavinové svahy


LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ V DEN NEHODY


Lavinová předpověď 14. 3. 2021, 1. část

Lavinová předpověď 14. 3. 2021, 2. část


Tady ji naleznete v originálním provedení - Lavinová předpověď pro 14. 3. 2021 – HS ČR 
PRŮBĚH POČASÍ, VLIV NA SNĚHOVÉ PROFILY


Průběh počasí z automatické stanice u Luční boudydo 5. 3. 2021
V tomto období se teploty na hřebenech Krkonoš pohybovaly nad bodem mrazu. Nejen na slunných jižních svazích, ale i v severních expozicích. Srážky byly dešťové. Sněhová pokrývka byla vlhká až podmáčená, a to v závislosti na nadmořské výšce, slunečním záření a na expozicích ke světovým stranám.

Počasí 5. 3. 20216. - 11. 3. 2021
Dochází k prudkému ochlazení, čímž vznikla na povrchu sněhu ledová krusta. Sněhová pokrývka postupně promrzala a stabilizovala se.

11. - 12. 3. 2021
Dochází k opětovnému krátkodobému oteplení. Srážky jsou pod 1 000 m n.m. smíšené, na hřebenech padají převážně sněhové krupky. A následně začíná i sněžit. Na hladkou ledovou vrstvu s krupkami napadlo 15 cm sněhu, přitom foukal silný JZ vítr.

13. 3. 2021
Následuje další sněžení v kombinaci se silným jižním větrem (průměrná rychlost 10 m/s, nárazy 20 - 25 m/s). Vítr dál zesiloval a měnil se na jihozápadní. Nad 1 200 m n.m. byl nový sníh tímto výrazným působením větru přemístěn do všech závětrných expozic. Nejvíce sněhu bylo uloženo právě v odtrhových zónách. Lavinový stupeň byl zvýšen na 2.

14. 3. 2021
V polohách nad 1 200 m n. m. napadlo dalších 10 cm sněhu (celkem 25 cm za 3 dny), a to za působení silného jihozápadního větru. Při pohybu v okolí odtrhu bylo slyšet praskavé zvuky v sněhové pokrývce (“whum”).

Počasí 6. - 14. 3. 2021

ZÁKLADNÍ PROBLÉM: KOMBINACE TĚCHTO DVOU TYPŮ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ
ZASNĚŽENÉ KRUPKY

Nestabilní vrstvy uvnitř sněhové pokrývky jsou při lavinových kurzech často srovnávány s kuličkovými ložisky. Skutečně se ale tento obraz hodí asi jen pro krupky. Krupky jsou formou pevných srážek kulovitého tvaru, vyskytující se při bouřkových přeháňkách především na jaře. Je snadné si představit, co se stane, když se na čerstvě napadnutou vrstvu krupek začne ukládat převátý sníh. Pokud na ně ve sněhovém profilu narazíte, jsou pro vás jednoznačným vodítkem ve vašem dalším rozhodování. Jenže krupky se většinou v terénu nevyskytují ve větším množství. A vítr navíc přemisťuje krupky po svahu velmi nepravidelně a s tím souvisí další velký problém, nemusíte totiž na ně, i při podrobném zkoumání sněhového profilu, vůbec narazit!

Je to naprosto zákeřná záležitost, která vede krátkodobě k problémům!

Zasněžené krupkySTUDENÝ A KYPRÝ NOVÝ SNÍH V KOMBINACI S VĚTREM

„Vítr je stavitel lavin", toto klasické rčení od Wilhelma Paulckeho z třicátých let minulého století platí v nezměněné podobě také ještě dnes. Vítr ovlivňuje, jak padající, tak také již sesedlý sníh a je jedním z podstatných faktorů tvořících laviny. Při kyprém, novém suchém sněhu vede vítr VŽDY k přemístění a tím k nárůstu lavinového nebezpečí!

Čím studenější je přemisťovaný sníh, tím citlivěji reaguje na případné další dodatečné zatížení, protože narůstá jeho křehkost.

Tento typ nebezpečí se odlišuje od typu lavinového nebezpečí číslo 5 tím, že studený a kyprý sníh nevznikne během dlouhodobé chladné periody, ale naopak velmi krátkodobě a náhle. Situace probíhá zhruba takto: sněží bez působení větru krátce před chladnými teplotami a teprve později začíná foukat a vítr nabírá na síle. Jedná se o typ lavinového nebezpečí, který se dá zpravidla opravdu dobře rozpoznat.

Působení větruVRSTVA NESTABILNÍHO SNĚHU

Nejnebezpečnější a nejméně soudržné vrstvy sněhu. Řadíme do nich hranatozrnitý sníh, pohárkové krystaly a samozřejmě i krupky. Tyto sněhy se vyskytují ve sněhovém profilu pouze za určitých podmínek a navíc na různém stupni vývoje, ale jsou nejzákeřnější ze všech druhů sněhu. První dva druhy sněhu jsou zákeřné především tím, že vznikají až později uvnitř sněhového profilu, aniž by to bylo na povrchu patrné. U krupek je problém, že jsou umístěny ve sněhu nepravidelně a ve velmi tenkých vrstvách. Při kopání sněhu se všechny tyto vrstvy úplně vysypávají a jsou křehké s minimální tvrdostí.

Nejzákeřnější jsou především v tenčích vrstvičkách , které se dají samozřejmě snadno přehlédnout a také velmi špatně přenášejí dodatečné zatížení. Silnější vrstvy takového sypkého sněhu mohou toto dodatečné zatížení přenášet snadněji.

Efektivní a rychlé odstranění nestabilního sněhu se děje jen pomocí tavící přeměny (oteplení). Za určitých okolností mohou působit i pozitivně, uvolňují napětí ve sněhové pokrývce.

Vliv tloušťky nestabilní vrstvy


PŘÍČINA UVOLNĚNÍ LAVIN

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám, které byly zcela jasně popsané nejen v lavinové předpovědi, ale v terénu byla také naprosto zřetelně patrná varovná znamení (působení velmi silného větru a následného výrazného přenosu sněhu do závětrných odtrhových zón) a v kombinaci s volbou trasy, je naprosto zřejmé, kde nastal problém ...

Směr větruKOCIOŁ BIAŁEGO JARU

Z přiložené fotografie je naprosto zřejmá příčina pádu laviny. Dodatečné zatížení proběhlo sice jen jedním lyžařem, zato v oblasti nejsnadnějšího možného narušení stability (na okraji s nejnižší nosnou vrstvou). Lyžař prudce zatočil (zahranil) a tím výrazně zatížil danou kritickou část svahu.

Kocioł Białego JaruCZARNY KOCIOŁ JAGNIĄTKOWSKI

Toto jsou fakta:
1) Přímo ve žlabu se nacházeli minimálně tři skialpinisté, kteří tam najeli shora.

2) Podle stop ve sněhu a GPS souřadnic použitých při volání přes aplikaci Záchranka je jasné, že minimálně jeden další skialpinista (z původně šestičlenné skupiny) stál v odtrhové zóně.

3) Kvůli neustále měnícím se výpovědím dvou skialpinistů, kteří přežili pád laviny, nemůžeme jednoznačně stanovit přesný průběh lavinové nehody!

ZatíženíMOŽNÉ DŮVODY UVOLNĚNÍ TÉTO LAVINY


Takhle ne!
O jednoznačné příčině uvolnění laviny můžeme jen spekulovat, za vším ale musíme hledat navýšení dodatečného zatížení, a to mohl(-i) způsobit některý(-ří) ze tří skialpinistů:

a) kteří sjížděli dolů?
(špatná technika jízdy například při traverzovém nájezdu do odtrhové zóny, při pádu během jízdy, „skákanými“ oblouky, …)
b) kteří sledovali sjíždějící trojici shora?
(sestupem ke hraně svahu, shromáždění u okraje, …)
Takhle ne!
Je také otázkou, jestli k zasypání skialpinistky i částečnému zasypání dvou skialpinistů došlo použitím chybné taktiky sjezdu svahů v lavinovém terénu:

a) jízda s nevhodnými rozestupy?
(téměř bez rozestupů, těsně za sebou, …)
b) zastavení a čekání přímo v lavinové dráze?
(čekání na sebe v kritických, ohrožených místech, …)
Takhle ne!
Zásadním problémem při řešení už vzniklé situace je nemožnost zahájení kamarádské pomoci, a to nejen z důvodu absence jakéhokoli lavinového vybavení a schopnosti tuto výbavu použít, ale také neznalostí základních pravidel lavinové záchrany.
Otázka
Další otázka, která by měla padnout, je neposkytnutí pomoci nezasaženými členy skupiny …
(tedy kromě telefonátu na linku 155)
Otázka
Velmi rizikovým okamžikem celé záchranné akce bylo uvolnění sekundární laviny v dráze 14C. Je málo pravděpodobné, že by se při stávajících podmínkách jednalo o lavinu samovolnou ...

Technika jízdy žlabu

TAKTIKA SJEZDU - ROZESTUPY

Je nutné se navzájem jistit, hlídat se v případě sesuvu laviny, nedojíždět se, čekat na sebe na bezpečných ostrůvcích.

Při sjíždění nesmíte kamarádům ujet až někam do údolí, pokud by se s nimi utrhnula lavina, neměli byste šanci si navzájem pomoci!!! Čekejte na sebe na bezpečných ostrůvcích!

Je důležité kamaráda při jeho sjezdu pozorovat, kdyby náhodou došlo k odtrhu, budete pak mít případně k dispozici místo zmizení. Může to pak být při následné záchraně klíčový detail.

Taktika sjezdu - rozestupy

OBECNÉ INFORMACE


Evropská stupnice lavinového nebezpečí

UKÁZKA ROZSAHU LAVIN V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH LAVINOVÝCH STUPŇŮ
BAVORSKÁ MATICE - TVORBA LAVINOVÉ PŘEDPOVĚDI


Bavorská matice

TYPICKÉ LAVINOVÉ PROBLÉMY


Typické lavinové problémy

GRAFICKÁ REDUKČNÍ METODA A ROZVAHA PRO TENTO DEN A SJEZD


Grafická redukční metoda

Znak HS ČR
Horská služba ČR
Robert Dlouhý, Viktor Kořízek, Martin Honzík (LZS HK) a dalšíLAVINOVÁ PREVENCE


Klasifikace sněhu - aktuální
Klasifikace sněhu - starší
Klasifikace sněhu - starší
Historie zkoumání sněhu ...


Klasifikace sněhu - starší
Klasifikace sněhu - aktuální
Historie zkoumání sněhu ...
Klasifikace sněhu - aktuální
LAVINOVÁ ZÁCHRANA


Lavinové přístroje - přehled
Klasifikace sněhu - starší
Historie zkoumání sněhu ...
Klasifikace sněhu - starší


Klasifikace sněhu - aktuální
Historie zkoumání sněhu ...
Klasifikace sněhu - starší
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři