Lavinové přístroje - historie, současnost a budoucnost


Horolezecké vybavení 00
Lavinové přístroje spatřily světlo světa cca před 50 lety! Jsou sice skoro stejně staré jako já sám, jejich vývoj ale mám možnost sledovat teprve v posledních 25 letech. První hledání jsem zažil s Ortovox M2 a bylo to, alespoň podle displeje, opravdu strašidelný 😊 Mezitím mi rukama prošly skoro všechny zde uvedené přístroje ...

V článku SKADI - první lavinový přístroj se můžete seznámit, jak vůbec došlo k vynálezu tohoto záchranného zařízení.

V článku Lavinové přístroje - přehled, základní rozdělení se můžete seznámit s celkovým přehledem SNAD ÚPLNĚ VŠECH lavinových přístrojů a podobných zařízení. Po kliknutí na jednotlivé přístroje se můžete podívat na detaily a další podrobnější informace.

V posledních pár letech dáváme možnost i vám všem, vyzkoušet si práci s nimi na našich Lavinových kurzech BASIC či EXPERT, a tak moc dobře vím, jak se vám s nimi hledá. Pokusím se vám je tady postupně představit ...

LAVINOVÉ PŘÍSTROJE A JEJICH KARTY
Z výše uvedeného důvodu jsem se pokusil sestavit tento přehled. Jednotlivé přístroje jsou sestaveny podle počtu antén a funkčnosti a navíc PODLE ČASU, kdy vznikly, ale protože je kolem mnoha z nich trochu tajemno, tak to prosím berte s rezervou. Když jsem sbíral tyto údaje, byl jsem kolikrát sám velmi překvapen tím, co jsem zjistil.

Prozatím jsem všechny mnou zjištěné detailní data sestavil do tzv. karet, pro jednotlivé přístroje. Kromě základních informací jako jsou - fotografie, počet antén, analog/digitál mód, Uživatelské manuály + další funkce se pokusím toto vše ještě doplnit jakýmsi mým hodnocením ...

Stačí tedy kliknout na jednotlivé obrázky lavinových přístrojů a tyto karty se vám otevřou 😊

Neo+ - karta lavinových přístrojů Ukázka zpracovaných dat do přehledné tabulky.


LAVINOVÉ PŘÍSTROJE - HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Jenže i přes takovouhle informační nálož si myslím, že je velmi důležité podívat se ještě podrobnějí na celkový vývoj, kterým se ubíral vnik jednotlivých přístrojů a jednotlivé přelomové momenty v rámci historie Lavinových přístrojů. A právě tyto souvislosti jsem se snažil sestavit snad i přehledně do této dlouhatááánské tabulky 😊


1800 - 1814

Barry
Barry byl pes s mimořádně vyvinutým čichem, s velkou citlivostí, odvahou a téměř nadpřirozenou schopností vnímat blížící se nebezpečí, jako jsou vánice a laviny. Mezi lety 1800 – 1814 zachránil přes 40 zasypaných v lavinách v horách nedaleko průsmyku Velkého Bernarda.
Barry


1900 - 1818

Eugen Oertler (1867 – 1944)
Nadšený horolezec z Bavorska. Jeho lavinové studie prohloubily kromě pádu kamenů i znalosti právě o lavinách. Jedním z výsledků těchto dlouhotrvajících pozorování je vynález lavinové šňůry pojmenované právě po něm. Lavinové šňůry se staly součástí výbavy rakousko-uherských alpských jednotek během První světové války.
Lavinová šňůra


1940

Bächler
Po dlouhou dobu se výzkumníci pokoušeli lokalizovat oběti lavin pod sněhem pomocí různých aktivních vysílacích systémů kombinovaných s přijímači. V roce 1940 švýcarský Bächler pracoval na vývoji vysílače pracujícího na frekvenci 150 kHz, který bylo možné lokalizovat až ze vzdálenosti deseti metrů pomocí samostatného přijímače.


1964

Skilok
V tuto dobu byl v Anglii sestrojen vysílač Skilok na frekvenci 9 kHz, ale dosah zůstal na slabých sedmi metrech.


1965

Varian, Förster
O rok později další švýcarští výzkumníci směřovali k vývoji magnetického zařízení připevněného k botám (systémy Varian a Förster), které bylo možné nalézt pomocí magnetických sond. Dosah tohoto systému ale nikdy nepřekročil dva a půl metru.


1968

Skadi
Celosvětově prvním sériově vyráběným lavinovým přístrojem byl Skadi (zvaný Hot Dog) z druhé poloviny 60. let 20. století, který byl vytvořen v Cornell Aeronautical Laboratory v USA Johnem Lawtonem a do prodeje se dostal v roce 1971. Tento přístroj pracoval na frekvenci 2 275 kHz a měl dosah do 20 m. K napájení tohoto vyhledávače byly použity nabíjecí baterie Ni-Cd, které měly oproti dnes standartně používaným alkalickým článkům výhodu menší citlivosti na nižší teploty, ale bylo nutné je dobíjet každou noc a byly nebezpečné kvůli paměťovému efektu. V praxi to znamenalo, že si pamatovali minimální kapacitu, při které se začaly nabíjet a tu si určily jako nulovou hladinu kapacity.

Podrobný článek o samotném vzniku SKADI - první lavinový přístroj
Skadi
Skadi


1968

Švýcarská armáda - národní výběrové řízení na vývoj a výrobu lavinového přístroje
Švýcarská armáda souhlasí s financováním studií o lavinových přístrojích a nabízí objednávku pro vítěze. Armáda samozřejmě chtěla výrobek domácí provenience. Na tuto výzvu odpověděly Zellweger AG z Usteru a Autophon AG ze Solothurnu.


1968

Pieps 1 (R&D)
V roce 1968 rakouská společnost Motronic přišla se svým prvním analogovým vyhledávačem Pieps 1 (R&D), pracující na frekvenci 2 275 kHz, na jehož vývoji spolupracovala s technickou univerzitou v Grazu.
Pieps 1


1969

Srovnávací test - Švýcarsko, Davos
V březnu a dubnu 1969 švýcarský Federální institut pro výzkum sněhu a lavin v Davosu (IFENA) uspořádal první srovnávací test všech již existujících systémů (Bächler, Skilok, Skadi a Förster). Skadi všechny zůčastněné výrazně převyšuje a tak se o něj švýcarská armáda začala zajímat.


1969

Frekvence 2,275 kHz
Vzhledem k tomu, že frekvence 457 kHz je vyhrazena pro Námořnictvo Spojených států amerických (USA), výrobci se rozhodnou tuto frekvenci nepoužívat a nadále vyrábět zařízení s frekvencí 2,275 kHz.


1970

Ramer Echo I. a II., Ruf a Redar a Redar+
V době výše uvedených testů se o tento problém zajímaly ještě další společnosti a objevily se různé vysílače-přijímače v USA (Ramer a jejich Echo I a II) a v Německu (Ruf a Redar, Redar+). Všechny pracují na frekvenci 2,275 kHz ale tentokrát s jednorázovými bateriemi.
Ramer


1970

Zadání od švýcarské armády
Dne 23. prosince 1970 byla společnosti Autophon AG zadána zakázka na základě rozsáhlých předběžných prací a protože její správní rada měla lepší spojení s agenturou pro zadávání veřejných zakázek. Jejich přístroj Barryvox VS měl frekvenci 457 kHz a měl na poměry velký dosah 40 m.


1971

Grindelwald - testování
V roce 1971 rakouská společnost Motronic předala svůj lavinový přístroj Pieps 1 s frekvencí 2,275 kHz na posouzení při testování v Grindelwaldu. Testoval jej IFENA ve stejnou dobu jako Autophon VS68 a švýcarský Zellweger, který se pokusil konkurovat VS68 na vojenských trzích.
Barryvox VS 68
Pieps 1


1971

Zellweger končí
Zařízení, které se snažilo konkurovat Autophonu AG a jejich Barryvoxu VS 68, protože ale švýcarskou armádu nezajímal, skončil tedy dřív, než začal.


1971 - 1974

Barryvox VS 68
První kolo vývoje tohoto legendárního lavinového přístroje bylo dokončeno na konci roku 1971. Pokusy v terénu byly provedeny Ústřední vojenskou školou pro boj v horách v Andermattu. Jednalo se o 82 zařízení a bylo testováno mimo jiné s vojáky kurzu pro lavinové specialisty pro horské jednotky. Švýcarská armáda pak objednala 30 000 kusů a dalších 6 000 kusů bylo objednáno Federální agenturou pro mládež a sport.

Přestože se toto zařízení jmenovalo Barryvox VS 68, bylo běžně používáno až v roce 1974. Barryvox VS 68 nebyl na volném trhu nabízen před rokem 1974. V následujících letech bylo na volném trhu prodáno přibližně 2 000 až 4 000 kusů ročně.

Pracoval na frekvenci 457 kHz a měl dokonce dvojnásobný dosah než jeho předchůdce - 80 m!

Označení Barryvox VS 68 bylo názvem projektu švýcarské armádní agentury, která byl zahájen v roce 1968 za účelem nalezení lepšího řešení lavinové záchrany.

Název produktu „Barryvox“ vytvořil Karl Peter, tehdejší vedoucí reklamy na produkty v Autophon AG. Odkazuje na slavného záchranářského psa jménem Barry (viz. výše).

Barryvox VS 68 se na dlouhou dobu stal srovnávacím měřítkem mezi lavinovými přístroji a brzy si nalezl své místo i mezi obyčejnými turisty a zvlášť velké pozornosti se mu dostávalo mezi profesionály z celého světa. Barryvox VS 68 byl vyráběn až do roku 1994, od roku 1988 jako VS 68-2, modifikovaná verze lišící se už na pohled oranžovou barvou šasi. Celkem bylo prodáno více než 100 000 kusů.
Barryvox VS 68


1973

Lawinenspecht
V roce 1973 se objevil Gemanův vysílač na 108 kHz, Lawinenspecht, který ale neměl velký úspěch.


1975

Konference v Soldě
V roce 1975 se na konferenci v Soldě (financované Mezinárodní nadací Vanny Eigenmann) konalo zasedání o systémech vyhledávání. Autophon představil svůj nový Barryvox VS 75, určený speciálně pro armádu. V rámci aktualizace došlo jen k drobným úpravám, zásadní změnou byla červená barva. Důvodem je vynášení z armády, pro civilní účely totiž zůstala původní žlutá barva. Italská armáda byla vybavena přístrojem téměř shodným s Barryvox na 457 kHz, Snow-Bip společností Fitre.
VS 5
Snowbip


1978 - 1979

Pieps 2
V tomto roce přišla firma Motronic s přístrojem Pieps 2, který pracoval na frekvencí 2,275 kHz a byl navíc vybaven potenciometrem.
VS 5


1978 - 1985

Použití obou frekvencí 457 kHz a 2 275 kHz
Společnosti poté přišly s ideou produkce duálních přístrojů pracujících na obou frekvencích, jak na 457 kHz, tak i na 2 275 kHz, aby byly přístroje kompatibilní se všemi již existujícími přístroji. Vysílání na obou frekvencích najednou má ale za následek zeslabení signálu na jednotlivých frekvencích.
V konkurenčním boji nakonec uspěli:

 • 1978 - nový Ruf z Německa, který zapadl do zapomnění
 • 1979 - Pieps 3 (Monotronic)
 • 1980 - Pieps DF (Monotronic)
 • 1980 - Ortovox F2 (Ortovox), který vyvinuli Gerald Kampel a Jürgen Wegner
 • 1985 - Arva 4000 (Option + Nic-Impex), nazvaný podle francouzské zkratky pro lavinový přístroj (Appareil de Recherche de Victimes d‘Avalanche)
VS 5

VS 5
VS 5

VS 5


1981

Ortovox
Vznik nové značky na trhu s lavinovými přístroji.


1982

Samostatné vysílače a přijímače
Tento rok přinesl dva přístroje: Mipi 2 275 kHz (přístroj měl samostatný vysílač a přijímač) vyráběný firmou Mailinger (Rakousko) a Elp vyráběný firmou Elphora. Tento přístroj měl také zvlášť vysílače a přijímač. Zasypaní jsou vybaveni jednoduchým vysílačem zavěšeným kolem krku. Dosahy nalezení jsou až 300 – 400 m. Vyhledávající přijímač byl příliš objemný a neměl ho každý.


1984

457 kHz – jednotná frekvence
Americká armáda posouvá svou frekvenci na 5 kHz. Mezinárodní asociace horských služeb (IKAR - CISA) důrazně doporučuje přistoupit k mezinárodnímu přijetí frekvence 457 kHz. Evropský výbor pro normalizaci CEN (European Committee for Standardization) na svém mítinku v Innsbrucku požádal výrobce, aby do roku 1993 přestali vyrábět duální přístroje a jedinou standardizovanou frekvencí se stala 457 kHz. Zbylé již vyrobené duální přístroje měly být postupně staženy.


1985

Pieps SF
Jeden z nejstarších lavinových přístrojů na trhu. Vysílá již jen na nové frekvenci frekvenci 457 kHz. Jedná se o klasický analogový přístroj, sluchátko je součástí a je namotané na přístroji.
Pieps SF


1985

Ortovox Visovox
Výzkum je nyní zaměřen na zlepšení snadnosti vyhledávání a Ortovox představil svůj Visovox, galvanometr, který udává sílu maximálního signálu. Současně Ortovox vytváří tzv. „Mice“ pro hledání lyží a dalšího vybavení pomocí jiné frekvence, ale samozřejmě na úkor některých výkonů lavinového přístroje.
Ortovox Visovox


1987 - 1997

Jednoduché vysílače
V roce 1987 začínají jednotliví výrobci produkovat samotné vysílače. Je patrné, že se výrobci lavinových přístrojů snažili oslovit další skupinu uživatelů, kteří by se s nimi pohybovali mimo sjezdovky v lyžařských střediscích nebo v jejich blízkosti nebo v v extrémních případech vybavit jednoho nebo dva lidi ve skupině, kteří by měli potíže s užitím lavinového přístroje pro vyhledávání.

 • 1987 - Life Bip (Option + Nic-Impex)
 • 1992 - Pieps Powder Peep (Monotronic)
 • 1997 - Barryvox S2 (Ascom - Girsberger Elektronik AG)
 • 1997 - Training Transmitter TT 457 (Ascom - Girsberger Elektronik AG)
  pouze ukázkový a tréninkový vysílač
 • Snow Joker, Snowcall
Life Bip

VS 5
VS 5

VS 5


1987

Fúze - sloučení
Sloučení Autophon + Hasler + Zellweger. Nové jméno: Ascom


1987 - 1989

Jednoanténové analogy bez - klasik
V roce 1987 se na trh dostávají poměrně dobré analogové lavinové přístroje bez dalších doplňků - diody (jen vyjímečně), displeje, ...

 • 1987 - Pieps 457 (Monotronic)
 • 1989 - Ortovox F1 Classic (Ortovox)
 • 1989 - Barryvox VS 68 orange (Ascom)
Life Bip
VS 5
VS 5


1989 - 1994

Jednoanténové analogy - první použití diody
Bylo to v roce 1989, kdy Option poprvé použil LED diodu (rychlost blikání odpovídá síle signálu a doplňuje tak audio výstup reproduktoru a výstup pro sluchátka).

V roce 1994 byl velmi rychle nahrazen novým přístrojem Arva 8000, který byl pozoruhodný pro svůj maximální dosah 127 m.

V roce 1990 přišel Ortovox s přístrojem F1 Plus, kde také použil diodu. Další novinkou u tohoto typu bylo zavedení pomocné frekvence, která sloužila k případnému dohledání výstroje vybavené vysílači.

 • 1989 - Option (Option + Nic-Impex)
 • 1990 - Ortovox F1 Plus (Ortovox), zavedení pomocné frekvence, která sloužila k případnému dohledání výstroje vybavené vysílači.
 • 1994 - Arva 8000 (Option + Nic-Impex), udivil dosahem okolo 127 m!
Life Bip
VS 5


1994

Jednoanténové analogy bez - cizokrajné
V roce 1994 se na trh dostávají analogové lavinové přístroje ze zemí mimo alpský region

 • Alpen Beacon 1500 Tokumaru Itabashi WRM (Japonsko)
 • Berdin Tesla (Československo)
Life Bip
VS 5


1994 - 1998

Jednoanténové analogy - použití více diod
V roce 1994 příchází Ortovox s více diodami pro vylepšení hledání F1 Focus. V roce 1997 se na trh dostává F1 ND a F1 SB od firmy SOS - Survivalonsnow (Kanada). Diody usnadňující hledání. Speciální funkce u SB: možnost přepnutí na druhou frekvenci (398 kHz), která umožňuje vyhledávat motorová vozidla, jako jsou sněhové skútry. V roce 1998 byly následováni dalším lavinovým přístrojem Pieps 457 Opti 4

 • 1994 Ortovox F1 Focus (Ortovox)
 • 1997 F1 ND a F1 SB (SOS - Survivalonsnow)
 • 1998 Pieps 457 Opti 4 (Monotronic)
Life Bip

Life Bip
VS 5

Life Bip


1995 - 2002

ZAČÍNÁ DIGITÁLNÍ ÉRA - Barryvox VS 2000
V roce 1993 musela švýcarská armáda nahradit své zásoby lavinových přístrojů Barryvox VS 68 / LVS 75. Zakázka byla zadána společnosti Girsberger Elektronik AG. Případ prošel přepracováním a elektronika byla přizpůsobena stavu současné techniky. Poprvé byl použit plně přizpůsobený čip ve smíšené technologii (analogový / digitální). Čip byl vyroben firmou AMS AG z Rakouska. VS 2000 byl také první lavinový přístroj, který poskytoval funkci automatického návratu z "hledání" na "vysílání", aby zmírnil účinky druhotných lavin. Pro použití v armádě bylo toto zařízení pojmenováno Barryvox LVS 95.
Ortovox Visovox


1997 - 2004

ZAČÍNÁ ÉRA POUŽÍTÍ DVOU ANTÉN, VÍCENÁSOBNÉ ZASYPÁNÍ - Tracker DTS
Rok 1997 se v oblasti lavinových vyhledávačů stává zlomovým, protože firmy přicházejí nejen s digitální technologií, ale také se navyšuje počet antén pro lepší vyhodnocování získaných údajů ve fázi hledání. Americká firma Backcountry Access (BCA) přichází se svým prvním vyhledávačem Tracker DTS, který je zároveň celosvětově prvním dvouanténovým vyhledávačem. Navíc se stal prvním lavinovým přístrojem, který začal aktivně řešit problemaitku vícenásobného zasypání přidáním tzv. "SP" funkce, která umožňovala na určitý moment omezit první nalezený signál a v 70° výsečích prohledávat okolí s následným nasměrováním na další hledaný lavinový přístroj. Tento model byl 3x modifikován. Ostatní firmy tento směr následují a vývoj se neustále zrychluje ...
Ortovox Visovox


1998

KROK STRANOU VE VÝVOJI
V roce 1989 přicházejí na svět nové lavinové přístroje s pokusem o použití nových technologií, ale celkem brzy se ukáže, že kombinovat 1x anténu a digitální zpracování je ve vývoji krok stranou. Oba výrobci sice použili obdobné systémy, ale přesto se ve výsledku výrazně liší.

O pár let později přesně na tyto přístroje navázal nejhorší lavinový přístroj v novodobé historii, který byl na trhu - Pieps Freeride (kupodivu zkopíroval ty nejhorší řešení)!

 • 1998 - 2000 - Ortovox M1 (Ortovox)
  Poprvé použitý displej, na něm se zobrazuje číslo, které se blíží vzdálenosti vysílajícího přístroje, ale jedna anténa neumožňuje získat přesnější informaci o této vzdálenosti a směru k zasypanému. Pokud zůstane k dispozici analogový akustický výstup a hlavně přepínač rozsahu vzdáleností, máme pak dostatek možností při hledání i více zasypaných.
 • 1998 - 2002 - Arva 9000 (Option + Nic-Impex)
  Jedná se o zajímavý lavinový přístroj v tom, že má jednu anténu, přesto je slyšitelný tón digitální. Tón se zvyšuje jak v kadenci, tak i ve výšce, když se blížíte k oběti a na obrazovce se zobrazí digitální číslo, coby vzdálenost k zasypanému.
 • 1998 - 2009 - Ortovox M2 (Ortovox)
  Tento přístroj vychází ze svého předchůdce Ortovox M1. Barevný Ortovox M2 je unikátní a byl vytvořen v roce 2001 k oslavě 20. výročí vzniku značky Ortovox. První hledání jsem zažil právě s Ortovox M2 a bylo to, alespoň podle displeje, opravdu strašidelný 😊
M1

Arva 9000
VS 5


1998 - 2009

Ortovox F1 - Retriver
I když disponuje pouze analogovým systémem, zajistí vždy správné dohledání a to jedním s největších dosahů na trhu. K určení vzdálenosti a směru se používá pouze akustický výstup. Ovládací tlačítko umožňuje snižování citlivosti a přepnutí mezi vysílacím a přijímacím režimem. Spuštění zajistí bezpečnostní spínač.

Plně analogový přístroj, nastavení rozsahu a určení směru je přenesena na uživatele.
Ortovox Visovox


1999

CHYTRÝ POSUN, ZDROJ NÁPADŮ
V roce 1997, Backcountry Access of Boulder, CO zahájil prodej prvního digitálního lavinového přístroje se dvěma anténama - Tracker DTS. Mammut a Ascom tak byly nuceni tento náskok dohnat. Proto v letech 1998/1999 Girsberger Elektronik AG a Ascom AG vyvinuli Opto 3000, který se tak stal prvním digitálním Barryvoxem se dvěma anténami. OPTO 3000 použil 8 bitový mikroprocesor. Digitální zpracování signálů bylo obtížné a aby bylo možné vytěžit co nejvíce výpočetního výkonu z omezených zdrojů, musel být operační systém a většina zpracování digitálního signálu kódována v assembleru. Výroba začala v roce 1999 ve společnosti Ascom AG v Hombrechtikonu.

V prvních dvou letech byly vyrobeny dvě verze, které se lišily pouze barvou a potiskem pouzdra pro dvě firmy: Mammut a Burton Snowboards. Později už nebyla prostřednictvím Burton Snowboards uváděna na trh žádná další kusy. Od roku 1999 do roku 2006 bylo prodáno celkem asi 150 000 těchto přístrojů.

Tento přístroj byl ve své době revoluční, ale narazil na omezení použití pouze dvou antén a poměrné malého dosahu.


 • 1999 - 2006 - Mammut Barryvox Opto 3000
  (Ascom a Girsberger Elektronik AG))
  Poprvé u Barryvoxu použitý displej a dvě antény. Dispej je propracovaný a zobrazuje se na něm vzdálenost a směr k zasypanému. Navíc zorazuje zdali je v dosahu více zaypaných a pomocí menu se dá hledat nejen v digitálním, ale i analogovém módu či jejich kombinaci. Nemá sice ještě fukci markování, ale pokud zůstane k dispozici analogový akustický výstup a hlavně přepínač rozsahu vzdáleností, máme pak dostatek možností při hledání i více zasypaných. Prodáván prostřednictvím firmy Mammut.
 • 1999 - 2001 - Burton Barryvox Red 457
  (Ascom a Girsberger Elektronik AG)
  Prodáván v USA prostřednictvím Burton Snowboards.
M1
VS 5


1999 - ---

SnowBip II - další armádní lavinový přístroj
Firma Fitre vylaďuje svůj předchozí přístroj a vzniká tak další velmi podobný kousek od Barryvoxu VS 2000, tentokrát analog s dosahem okolo 120 m. Je jím vybavena italská armáda. Stále se vyrábí.
Ortovox Visovox


2000 - ---

SnowBip RT3 - další unikát
Firma Fitre předstauje unikátní italský lavinový přístroj prodávaný pouze od výrobce. Stále se vyrábí. A opět se velmi podobá Barryvoxu, tentokrát Opto 3000 😊
Ortovox Visovox


2002 - 2006

Ortovox X1
Ortovox x1 je dvou anténový lavinový vyhledávač, který pracuje plně automaticky a má být uživatelsky velmi snadno ovladatelný. X1 vede uživatele rycheji a přímo k zasypané oběti. Digitálně-analogová technologie, řízená mikroprocesorem zabraňuje chybám uživatele. Vyhledávání začíná v analogovém režimu, poté od cca 15 m, nastupuje režim digitální.

Podle mne se jedná o odpověď na Tracker DTS a Barryvox Opto 3000. Snaha o zvýšení dosahu a zjednodušení hledání je bohužel komplikována nejen použitím technologie dvou antén.
Ortovox Visovox


2003 - 2012

Ortovox F1 Focus
I když disponuje pouze analogovým systémem, zajistí správné dohledání a to prozatím s největším dosahem na trhu. K určení vzdálenosti a směru se používá pouze akustický výstup a šipka se třemi diodami v podobě semaforu. Ovládací tlačítko umožňuje snižování citlivosti a přepnutí mezi vysílacím a přijímacím režimem. Spuštění zajistí bezpečnostní spínač. Plně analogový přístroj, nastavení rozsahu a určení směru je přenesena na uživatele.

Nejlevnější a nejrozšířenější přístroj na světovém trhu. Pro zkušeného uživatele nabízí i v současné době velmi slušné výsledky.

Ortovox Visovox


2003 - 2007

Arva Evolution
Plně digitální lavinový přístroj s jednou anténou s použitím diod - šipka (směr), více zasypáných (1, 1+) a dipleje - vzdálenost.

Arva Evolution


2003 - 2013

REVOLUCE PŘI POUŽITÍ 3 ANTÉN A MARKOVÁNÍ (CHLÍVKOVÁNÍ) - Pieps DSP
První 3-anténový lavinový přístroj v historii, který je navíc doplněný další revoluční funkcí "Mark" (chlívkování). Další funkce tzv. "Scan" takový význam zase nemá, navíc v rámci analogů již byla na světě. Aktuailzace softwaru

Byly vytvořeny dva modely Pieps DSP a Pieps DSP Advanced, který byl navíc doplněn funkcemi - teploměr, barometrický výškoměr, sklonoměr (dostupný pouze v USA).

Přes počáteční euforii se začal oproti následující konkurenci projevovat problém právě s funkcí "Mark", která v tomto případě nefungovala příliž dobře. Navíc se zde projevil další problém, poměrně snadné vypnutí během vysílání například mobilním telefonem (cívka u reproduktoru, ...)
Výrobce a produkce: Seidel Elektronic/Stubai
Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2004 - 2011

Tracker DTS
Oprášení modelu z roku 1997. Americká firma Backcountry Access (BCA) přichází se svým aktualizovaným vyhledávačem Tracker DTS, který je vlastně staronový, především nový design. Stále řeší vícenásobné zasypání funkcí "SP", která umožňovala na určitý moment omezit první nalezený signál a v 70° výsečích prohledávat okolí s následným nasměrováním na další hledaný lavinový přístroj.
Ortovox Visovox


2004 - 2009

Arva Advanced
Kvalitní, rychlý, digitální, dvouanténový a lavinový vyhledávač Arva Evolution+. Velmi jednoduše ovladatelný v krizových situacích. Přístroj má duální anténu a rychlý 16 bitový procesor. Měří vzdálenost a ukazuje směr v reálném čase. Šíře prohledávaného pásma je 40 m.

Ortovox Visovox


2005 - 2009

Arva Evolution+
Kvalitní, rychlý, digitální, dvouanténový a lavinový vyhledávač Arva Evolution+. Velmi jednoduše ovladatelný v krizových situacích. Přístroj má duální anténu a rychlý 16 bitový procesor. Měří vzdálenost a ukazuje směr v reálném čase. Šíře prohledávaného pásma je 40 m.

Ortovox Visovox


2005 - 2010

Barryvox VS 2000 Pro a Pro R
VS 2000 Pro byla vyvinuta v roce 2005 společností Girsberger Elektronik AG a zaměřena na profesionální záchranáře. Jeho rozsah byl rozšířen ve srovnání s VS 2000. Automatické přepnutí z "hledání" do "vysílání" bylo potlačeno, protože to způsobilo větší potíže než užitek profesionálním záchranářům. Analogové obvody byly znovu implementovány s diskrétními součástmi, protože obvody úplného uživatelského čipu vytvářely příliš mnoho šumu. Pro řídicí logiku bylo použito pole programovatelné logické pole (FPGA). VS 2000 Pro byl prvním zařízením nabízejícím možnost připojení výkonnější externí antény. Tato možnost se většinou používá pro vyhledávání lavin pomocí antény, která je zavěšena pod vrtulníkem.
Ortovox Visovox
Ortovox Visovox
2005 - 2018

Helicopter Antenna System 457 (HAS 457)
První systém založený na vrtulníku pro vyhledávání obětí laviny, který používal všesměrovou anténu, byl vyvinut a uveden na trh společností Girsberger Elektronik AG v roce 2000. Nejprve byl označen jako VS2000 Pro a později přejmenován na HAS457. Systém se ukázal jako velmi účinný u mnoha záchranných organizací po celém světě a zachránil mnoho životů.

Ortovox Visovox


2006 - 2010

Ortovox d3
D3 je digitální tříanténový vyhledávač speciálně vyvinutý pro jednoduché a rychlé vyhledávání i pro začátečníky.
Součástí je transportní obal a pás pro upnutí na tělo. digitální (tří anténní přístroj).
Samozřejmě se jedná o reakci na Pieps DSP a o jakési dohnání náskoku, ale ...
Ortovox Visovox


2006 - 2017

Barryvox Pulse
Lavinový přístroj Mammut Pulse byl jeden z nejžádanějších lavinových vyhledávačů pro jeho velmi jednoduché a hlavně spolehlivé používání. Je vybaven třemi anténami v kombinaci analogového a digitálního vyhledávače. Má 360° směrový display a tři antény, které umožňují rychlé a přesné vyhledávání zasypané osoby.

Samozřejmostí je funkce "Mark", která je jistější než u svého předcůdce Pieps DSP.
Novinkou je funkce "Group check", kdy se sniží dosah přístroje a vy můžete zkontrolovat vaše parťáky.
Automatické přepnutí z módu "Hledání" do módu "Vysílání" pomocí senzoru pohybu.
Další novinkou je měření "Vital data" díky další frekvenci W-link
Pracuje na mezinárodní frekvenci 457 kHz + dodatečná W-link frekvence 868 Mhz pro sdílení digitálních informaci.
Aktuailzace softwaru


Další zajímavosti:
V roce 2005 zahájila Ascom AG vývoj Barryvox Pulse s podporou společnosti Girsberger Elektronik AG. Nové zařízení používalo 32 bitový mikroprocesor s jádrem ARM. Poskytl tři antény, aby bylo dosaženo přijatelného dosahu i ve velmi nepříznivých situacích, a poprvé byl použit grafický displej. Pro lepší podporu uživatelů pomocí displeje byly použity nové senzory pro zemské magnetické pole a pro lineární zrychlení. Hlavní novou funkcí bylo předávání životně důležitých dat (puls, dýchání) pohřbených osob. Poprvé byl implementován algoritmus pro oddělení signálů od více pohřbených vysílačů a přijímačů. Úsilí o vývoj softwaru explodovalo: zatímco software pro OPTO 3000 byl proveden v jediném roce, Pulse software trval asi osm let! Impuls byl prvním zařízením poskytujícím druhý rádiový kanál (WLINK). Kanál se používá pro přenos životně důležitých dat, pro aktualizaci firmwaru a pro účely testování.

Puls Barryvox byl poprvé uveden na trh v zimě 2006/2007. V roce 2008 prodala Ascom AG značku Barryvox a práva duševního vlastnictví společnosti Mammut Sports Group AG. Ve stejném roce Ascom AG převedla vývojovou jednotku, která se mimo jiné starala o Barryvox, na CCS Adaxys AG. Výrobky Barryvox jsou ve Švýcarsku vyvíjeny a vyráběny společností CCS Adaxys AG dodnes.
Ortovox Visovox


2007 - 2013

Ortovox Patroller
Ortovox Patroller pracuje pomocí 3 antén a má zaručovat velmi dlouhý dosah s analogovým vyhledáváním přes 70 metrů. Ze vzdálenosti přibližně 40 metrů a akustického signálu je také aktivováno digitální vyhledávání s displejem se vzdálenostií a směrové šipky usnadňující proces jemného dohledávání z 12 metrů. Je dokonce možné hledat několik lavinových obětí pomocí synchronního analogového zvuku. V rámci nabídky na trhu patřil mezi ty levné lavinové přístroje.

Takto by měl fungovat, ale …
Ortovox Visovox


2007 - 2011

REVOLUČNÍ ZMĚNA POHLEDU NA HLEDÁNÍ - Ortovox S1
Ortovox S1 přišel na rozdíl od jiných lavinových přístrojů se dvěma zásadními rozdíly: má design otevíracího mobilu typu V. Na velkém displeji se zobrazuje celá plocha, která je před vámi i s prostorovým uspořádáním zasypaných obětí. Uprostřed je záměrný, který označuje vaši polohu.

Myslím si, že záměr nebyl špatný, protože by „mapa“ na displeji mohla výrazně usnadnit hledání kamarádů především v nastalé stresové situaci. Jenže … jenže pět let byl tento přístroj inzerován a vždy se premiéra zase posunula … A když už byl přístroj na prodej, tak hledání s ním vykazovalo tolik problémů, že by se nedal doporučit nikomu. Proto bylo dobré, že byl v roce 2011 uveden vylepšený typ S1+

Další důležité doplňky:
Samozřejmostí je funkce "Mark", která je jistější než u svého předcůdce Pieps DSP.
Novinkou je funkce "Group check", kdy se sniží dosah přístroje a vy můžete zkontrolovat vaše parťáky.
Automatické přepnutí z módu "Hledání" do módu "Vysílání" pomocí senzoru pohybu.
Další novinkou je měření "Vital data" díky další frekvenci W-link
Kompas, sklonoměr
Aktuailzace softwaru

Ortovox Visovox


2007

Vytvoření značky Pieps
Vytvoření společnosti Pieps společností Seidel Elektronic + FH Joanneum


2008 - 2015

VŮBEC NEJHORŠÍ LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - Pieps Freeride
1-anténní přístroj a asi VŮBEC NEJHORŠÍ lavinový přístroj vůbec, který nepochopitelně vysbíral hrubé chyby svých předchůdců. Nešlo tedy rozhodně o hledání něčeho nového. Přesto, že má pouze 1 anténu, je plně digitální a snaží se získané informace zobrazit na displeji. Vzhledem k tomu, že i zvukový výstup je digitální, nemáte šanci rozumně hledat ani vícenásobně zasypané.
Ortovox Visovox


2008 - 2011

Arva 3 Axes
Lavinový vyhledávač umožnující pracovat v digitálním i analogovém módu se třemi anténami pro přesnější vyhledávání. Přístroj je určen spíše pro zkušenější uživatele, kteří umí pracovat také s analogovým módem.
Cena/výkon: super
Ortovox Visovox


2009 - 2011

Arva Evo 3
Kvalitní, rychlý, a jednoduchý digitální tři-anténový lavinový vyhledávač. Velmi jednoduše ovladatelný v krizových situacích. Přístroj má 3 antény a rychlý 16 bits procesor. Určuje vzdálenost a ukazuje směr k zasypanému v reálném čase. Šíře prohladáváného pásma je minimálně 40 m
Cena/výkon: super
Ortovox Visovox


2009 - ---

Pieps Checker
Tento přístroj vyvinul Pieps v momentě, kdy jeho lavinové přístroje neumožňovali funkci "Group check". Takže dnes se nabízí už z jiného dúvodu 😊

Vhodná pomůcka pro kontrolu vysílání lavinových vyhledávačů celé skupiny. Tímto jednoduchým Checkrem jednoduše zkontrolujete vysílání jednotlivých vysílačů v celé skupine aniž by jste museli vyndavat svůj vyhledávač.

Ortovox Visovox


2010 - 2017

Pieps iProbe - inteligentní sonda
Aktivní lavinová sonda, která lokalizuje zasypaného v dosahu až 50cm od hrotu, tím se zvyšuje její dosah (akustický a optický signál). Výrazně zkracuje dobu konečného dohledání. Sonda dokáže vypnout nalezené přístroje Pieps.
Ortovox Visovox


2010 - ---

Tracker 2
Robustní a odolný tří anténový lavinový vyhledávač od BCA – Backcountry acces pro všechny, kteří kladou důraz na snadné ovládání a účinnost. Cenově dostupný a s velmi intuitivním hledáním díky systému blikajících směrových LED diod doprovázených na displeji zobrazenou vzdáleností a výraznému zvuku měnícím se dle vzdálenosti k zasypanému. Stále řeší vícenásobné zasypání funkcí "SP", která umožňovala na určitý moment omezit první nalezený signál a v 70° výsečích prohledávat okolí s následným nasměrováním na další hledaný lavinový přístroj.
Ortovox Visovox


2010 - 2013

Ortovox Patroller Digital
Lavinový vyhledávač Ortovox Patroller Digital je vybaven 3 anténami, které umožňují přesné určení pozice. Tento digitální pípák zobrazuje směr k zasypanému pomocí 3 LED diod, vzdálenost a případně přítomnost dalších zasypaných. Vyhledávač Patroller Digital je vodotěsný, odolný proti nárazu a ergonomicky tvarovaný. Přepínání mezi vysíláním a vyhledáváním je na přední straně a poskytuje zvýšenou bezpečnost v případě další laviny. Měl být rychlý, bezpečný, jednoduchý - 3 hlavní znaky tohoto digitálního lavinového vybavení.
Ortovox Visovox


2010 - 2013

Ortovox 3+ a SMART ANTÉNA
Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ je vybaven všemi funkcemi moderního 3 anténového vyhledávacího zařízení. Osvětlený displej ukazuje v reálném čase směr, vzdálenost a počet obětí. Režim vyhledávání je také doprovázen akustickými signály. Jako první je vybaven funkcí "Smart antenna" při nevýhodné poloze vysílací antény.
Ortovox Visovox


2011 - 2013

Pieps DSP Tour
Lavinový přístroj Pieps DSP Tour je tříanténový a plně digitální. Oproti klasickému Pieps DSP je ochuzen o funkci SCAN a měření frekvence ostatních vyhledávačů. Je vybaven funkcí "Smart antenna", je proto schopen být rychleji vyhledán zasypaného bez ohledu na jeho pozici v laviništi. Lavinový vyhledávač je kompatibilní s Pieps iProbe (inteligentní lavinovou sondou).
Ortovox Visovox


2011 - 2017

Mammut Element
Lavinový přístroj Mammut Element je tříanténový a plně digitální. Oproti klasickému Barryvox Pulse je ochuzen o funkce měření "Vital data" díky další frekvenci W-link, automatické přepínání z módu "Hledat" na "Vysílání" není řešeno pomocí senzoru pohybu ale časovým spínačem, ...
Ortovox Visovox


2011 - 2015

Arva Evo3+
Lavinový vyhledávač ARVA Evo3 + spolehlivý, rychlý a jednoduchý digitální tříanténový lavinový vyhledávač. Velmi jednoduše ovladatelný v krizových situacích. Výborný poměr cena / výkon. Přístroj má 3 antény a rychlý 16 bit procesor. Určuje vzdálenost a ukazuje směr k zasypanému v reálném čase. Šíře prohladáváného pásma je minimálně 40 m (rozumí se tím kruh o průměru 40 m = radiusu 20 m). Tato šíře je garantováná v každé, i v té nejhorší situaci, kdy jsou antény vyhledávačů kolmo na sebe. Maximální dosah je 60 m.
Ortovox Visovox


2011 - 2013/2016

Arva Axis a Pro W
Lavinový přístroj Arva Axis (2011 - 2013) vzniknul na základě technických poznatků, které se ukázaly během dosavadního vývoje. Z Evo3 převzal jednoduchost a intuitivnost, přidal zvětšený dosah, snadnost nalezení více zasypaných, možnost upgrade a senzor pohybu.
Je charakteristický dvojím - analogovým i digitálním módem při hledání. V případě hledání více zasypaných zobrazuje seznam, ve kterém je snadno se orientovat a umožňuje ukládat již nalezeného do paměti „Mark“.
Integrovany pohybový senzor garantuje bezpečí na laviništi při sesuvu druhé laviny, nebo je možné použít STAND BY mód – během sondování/kopáni. (Přístroj nevysílá ani nehledá - pouze v případě znehybnění (zasypaní) začne po 4 min. vysílat.

Arva Pro W (2011 - 2016) vychází z výše uvedeného modelu, ale je ještě víc propracovaný.
Možnost nastavení 2 módu: Novice/Expert
Mód Novice - přístroj " vede " hledajícího a ten pouze následuje informace přístroje.
Mód Expert - hledající aktivně ovlivňuje postup hledání a řídí přístroj, tento mód vyžaduje trénink a zkušenosti.
Pracuje na mezinárodní frekvenci 457 kHz + dodatečná W-link frekvence 868 Mhz pro sdílení digitálních informaci.
Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2011 - 2019

Ortovox S1+ - výrazné vylepšení
Ortovox S1 a S1+ přišel na rozdíl od jiných lavinových přístrojů se dvěma zásadními rozdíly: má design otevíracího mobilu typu V. Na velkém displeji se zobrazuje celá plocha, která je před vámi i s prostorovým uspořádáním zasypaných obětí. Uprostřed je záměrný, který označuje vaši polohu.

Myslím si, že záměr nebyl špatný, protože by „mapa“ na displeji mohla výrazně usnadnit hledání kamarádů především v nastalé stresové situaci. Jenže … jenže pět let byl tento přístroj inzerován a vždy se premiéra zase posunula … A když už byl přístroj na prodej, tak hledání s ním vykazovalo tolik problémů, že by se nedal doporučit nikomu. Proto bylo dobré, že byl v roce 2011 uveden vylepšený typ S1+, se kterým se už hledat dálo výrázně lépe. Stejně ale třeba při vícenácobném zasypání docházelo na displeji ke zmatku.

Další důležité doplňky:
Samozřejmostí je funkce "Mark", která je jistější než u svého předcůdce Pieps DSP.
Novinkou je funkce "Group check", kdy se sniží dosah přístroje a vy můžete zkontrolovat vaše parťáky.
Automatické přepnutí z módu "Hledání" do módu "Vysílání" pomocí senzoru pohybu.
Další novinkou je měření "Vital data" díky další frekvenci W-link
Kompas, sklonoměr
Aktuailzace softwaru

Ortovox Visovox


2011 - ---

VYSÍLAČE OD PIEPSŮ - Pieps Back Up a Pieps TX 600

Pieps Back Up
Pieps se nikdy neztotožnil s automatickým přepnutím vyhledávače z módu vyhledávání do módu vysílání, proto vyvinul toto bezpečnější řešení.
(Toto prohlášení firmy Pieps si zapamatujte a porovnejte ho s realitou jejich nových lavinových přístrojů 😊)

Backup se nosí přímo na těle a je po celou dobu aktivní. Pokud se zachránce přestane pohybovat a není v blízkosti žádný vysílající přístroj, tak začne vysílat. Tento záložní vysílač může být nalezen všemi vyhledávači pracujících na frekvenci 457kHz.

Pieps TX 600
Vysílač na frekvenci 456 kHz určený pro lavinové psy a nebo pro psy pohybující se s vámi na túrách.
Uplatnění tento vysílač nalezne také na sněžném skútru a podobně. Frekvence vysílání je záměrně posunuta o 1kHz, aby byli při lavinové nehodě nejprve zachraňováni lidé, kteři mají lavinový vyhledávač.

U modelu Pieps DSP s verzí 8,2 a Pieps Vector je možnost hledání také na frekvenci 456kHz. V balení je i kapsička která lze připevnit na obojek.

Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2012 - ---

Ortovox Zoom+
Plně digitální, tříanténový přístroj pracující s nejmodernějšími technologiemi. Příznivý svou cenou i vlastnostmi. Díky fukci "Smart antenna" usnadňuje hledajícím práci při vašem nalezení. Obsahuje reflektor pro vyhledávací systém Recco. Celkově představuje jednoduchý lavinový přístroj s nenáročným ovládáním a vysokou bezpečností pro uživatele.

Pro ostatní v týmu je ale výrazně nevýhodný. Neumí řešit vícenásobné zasypání, nemá funkci "Mark" a má velmi malý dosah při hledání.
Ortovox Visovox


2012 - 2013

REVOLUCE/NEREVOLUCE - Pieps Vektor
NEJKRATŠÍ DOBA NA TRHU 😊
REKLAMA:
(prosinec 2012)
Nejmodernější přístroj na trhu, zástupce nové generace lavinových vyhledávačů PIEPS Vector, je od prosince 2012 k dispozici na pultech obchodů. Ještě větší dosah díky výklopné anténě, integrovaná GPS, Li-Ion baterie, velký grafický displej, permanentní kontrola všech parametrů pomocí 4. antény, připojení k PC pomocí USB kabelu pro snadnou aktualizace firmware, prostě maximum pro zvýšení bezpečnosti jeho uživatelů.

VÝZVA K VRÁCENÍ:
(září 2013)
Společnost PIEPS s okamžitou platností rozhodla o stažení přístroje PIEPS Vector z trhu. Důvodem jsou provozní problémy, které se doposud nemusely navenek projevit. Stažení se týká všech lavinových vyhledávačů PIEPS Vector.

PIEPS zjistil, že přístroj nesplňuje očekávání v oblasti kvality a jeho funkčnost neodpovídá standardům značky. Bezpečnost a spolehlivost je na prvním místě! Abychom vyloučili jakékoliv riziko, spojené s užíváním tohoto přístroje, bylo nutné učinit rozhodnutí o stažení z trhu. Žádáme všechny uživatele, aby bez prodlení přestali používat PIEPS Vector.

Ortovox Visovox


2012 - 2012

Vysílač Snow Be
Lavinový vysílač pracujících na frekvenci 457kHz, který byl prezentován jako "Avalanche beacon", což mátlo veřejnost a proto následovala kampaň na zrušení prodeje!

Ortovox Visovox


2013 - 2018

ZRODILA SE HVĚZDA - Arva Neo
Zlomový, oblíbený, odolný a velmi výkonný přístroj. Vybaven moderní odzkoušenou technologii. Jednoduché ovládni a především stabilní navedení k zasypanému. Přístroj zpracovává 2D signály najednou, v konečné fázi 3D. Automatické přepnutí do vysíláni v případě druhé laviny, bezproblémová funkce "Mark", samozřejmostí je "Group check". Management interference případných rušivých signálů.
Ortovox Visovox


2013 - 2018/---

NOVÉ TRIO OD PIEPSŮ - Pieps DSP Pro, DSP Sport, DSP Pro Ice

Pieps DSP Pro (2013 - 2018)
je oproti předchozí generaci vylepšen po hardwarové i softwarové stránce. Je rychlejší po naběhnutí i při hledání, má pevnější obal, větší a lepší display, který je možné číst dobře i na slunci. Přeskupení „vnitřností“ výrazně zamezuje nechtěnému vypnutí módu „Vysílání“ třeba mobilním telefonem, vysílačkou, … Vylepšená je i akustika, díky reproduktoru.

Jedná se o tříanténový, plně digitální lavinový přístroj. Má poměrně velký dosah. Funkce „Markování“ je doplněna funkcí „Scan“. Konečně je vybaven funkcí „Group check“, automatické přepínaní z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ a také funkcí „Smart antenna“, dále kontrola frekvence vysílání ostatních přístrojů.

Pieps DSP Sport (2013 - ---)
má oproti dražšímu DSP Pro kratší výdrž baterií, o trochu menší dosah pro vyhledávání, dále nenabízí funkci Mark a Scan a také neměří frekvence vysílání ostatních přístrojů ve skupině.

Pieps DSP Pro Ice (2013 - 2018)
je nástupcem prvního plně digitálního lavinového přístroje Pieps DSP, který se již neprodává. Má velmi nízkou spotřebu energie, životnost baterií je nejméně 400h v režimu vysílání. Díky funkci „Self Check“ přístroj ihned po zapnutí automaticky ověří funkčnost a nastavení vysílací frekvence antén, zesilovače, procesorů a baterie. Funkce „Mark“ a „Scan“ usnadňují vyhledávání více osob. Tento vyhledávač automaticky rozpozná signál vysílaný starším analogovým přístrojem a indikuje ho na displeji. Pomocí funkce Sklonoměr přístroj změří aktuální sklon svahu, jinak se podobá DPS Pro.
Ortovox Visovox


Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2014 - ---

BCA Tracker 3
Vlajková loď lavinových vyhledávačů BCA. Rychlý, efektivní a velice úsporný k bateriím. Disponuje autorevert módem, automaticky přepínajícím z módu vyhledávání do vysílání v případě zasažení druhotnou lavinou. Díky funkci "Big picture" rychle zjistíte počet a lokalizaci zasypaných, což výrazně ulehčí následné hledání. Funkce Signal Suppression potlačuje nejsilnější signál již nalezeného zasypaného, abyste se mohli věnovat vyhledávání dalších. U vyhledávače je možné nahrát nový firmware prostřednictvím USB kabelu, abyste jej měli stále co nejaktuálnější.
Ortovox Visovox


2015 - ---

Arva Evo4
Základní model ověřené konstrukce pro přiležitostné a nenáročné uživatele. Ovládání je velmi jednoduché, vedení k zasypanému je stabilní a přesné.
Ortovox Visovox


2016 - ---

Arva Axio
Přístroj plný funkcí, který je určený hlavně pro profesionální použití. Plné využití vlastnosti přístroje včetně analogového módu vyžaduje dostatečnou praxi. Přístroj má 3 stejně dlouhé antény – zpracovává 3D signál najednou. Automatické přepnutí do vysíláni v případě druhé laviny. Management interference případných rušivých signálů. Možnost upgrade.
Ortovox Visovox


2016 - ---

Pieps Micro BT Sensor
Nejlehčí tříanténový vyhledávač na trhu s jedním ovládacím tlačítkem a možností připojení k uživatelské aplikaci přes Bluetooth. Velmi malý dosah, funkce "Mark" funguje slušně.
Ortovox Visovox


2017 - ---

DALŠÍ PERLIČKY OD BARRYVOXU - Barryvox S a Barryvox

Barryvox S (2017 - ---)
je kombinovaný digitalní 3-anténový lavinový vyhledávač s možností přepnutí do analogového režimu. V menu si můžete upravit uživatelské prostředí tak, aby vám co nejvíce vyhovovalo a usnadnilo orientaci. Barryvox S má 3D sensor, který dokaže detekovat životní funkce a tím vám usnadnit rozhodovaní při záchraně (platí pouze pro stejný druh vyhledávače na obou stranách).

Jedná se o tříanténový, analogo/digitální lavinový přístroj. Má poměrně velký dosah. Funkce „Markování“, funkce „Group check“, automatické přepínaní z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ díky pohybovému sensoru a také funkcí „W link“, dále kontrola frekvence vysílání ostatních přístrojů, ...

Barryvox (2017 - ---)
Mammut Barryvox je digitální 3-anténový lavinový vyhledávač nové generace. Oproti svému předchůdci zesílil a zrychlil a přitom vám usnadní krušné chvíle jednoduchým ovladáním. Barryvox se sám přepne z módu vyhledávání do módu vysílání po 4 minutách v nečinnosti. Přepínací panel a markovací tlačítko jsou vyrobeny tak, abyste je mohly snadno ovládat v rukavicích.
Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2017 - ---

Pieps iProbe II
Pieps iPROBE II je plně elektronická vyhledávací sonda, která se aktivuje pomocí natažení a deaktivuje při složení. Sonda nedisponuje žádnými ovládacími tlačítky, s uživatelem komunikuje pomocí akustických a světelných signálů (vyhledávání, nález, porucha).

Pokud je sonda používána spolu s lavinovým vyhledávačem s podporou iPROBE, po nalezení zasypaného deaktivuje signál nalezeného vyhledávače a vzdálením se od něj signál rušit přestane.

Ortovox Visovox


2018 - ---

HVĚZDA POKRAČUJE - Arva Neo+
3 anténový a plně digitální, maximálně výkonný, spolehlivý, bytelný a jednoduše ovladatelný i v tlustých rukavicích přístroj nejen pro profíky. Tento přístroj stanovuje novou úroveň uživatelského komfortu za rozumnou cenu.

Šířka prohledávaného pásma je uctyhodných 70 m. Samozřejmostí je funkce "Group Check" s testem přijímané frekvence a výkonu, funkce "Mark", automatické přepínaní z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ pomocí časového spínače, interference management, U-Turn alarm, podsvícený displej, autotest vlastní vysílací frekvence a výkonu, možnost upgrade.

Práce s tímto lavinovým přístrojem je naprosto jednodůchá, výhodou je stabilní a jisté vedení a určitě se můžete spolehnout na funkci "Mark"

Naprosto nejoblíbenější lavinový přístroj na našich Lavinových kurzech BASIC či EXPERT

Ortovox Visovox


2018 - ---

NOVINKY OD PIEPSU/BLACK DIAMONDU

Pieps/BD Pro/Guide BT (2018 - ---)
je kombinovaný digitalní 3-anténový lavinový vyhledávač s možností přepnutí do analogového režimu. PRO BT je nejvýkonnější moderní 3-anténní lavinový vyhledávač s možností připojení přes Bluetooth od Piepsu. Nová generace vyhledávačů Pieps nabízí Bluetooth, přes který lze připojit vyhledávač k mobilní aplikaci PIEPS APP a stáhnout tak třeba aktuální Firmware nebo provést Self-Check zařízení. V této mobilní aplikaci lze ve vyhledávači nastavit i čas autorevertu, zapnutí/vypnutí vibrací nebo spustit tzv. Training Mode, kde můžete připojit a ovládat i více vyhledávačů a simulovat tréninkovou lavinu.

Jedná se o tříanténový, analogo/digitální lavinový přístroj. Má poměrně velký dosah, možnost využít analogový mód. Funkce „Markování“, funkce „Group check“, funkce "Scan", automatické přepínaní z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ díky pohybovému sensoru, podpora iProbe aTX600, sklonoměr, dále kontrola frekvence vysílání ostatních přístrojů, ...

Pieps/BD Powder/Recon (2018 - ---)
Levnější a méně propracovaný přístroj - nemá analog a funkci "Scan". Přepínání z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ díky časovému spínači, podpora iProbe aTX600
Ortovox Visovox
Ortovox Visovox


2018 - ---

Helicopter Antenna System 457 II (HAS 457 II)
V roce 2015 se u Girsbergerů rozhodli provést re-vývoj celého systému. Důraz byl kladen na zvýšení efektivity vyhledávání pomocí optické informace o vzdálenosti a směru, jakož i na rozšíření rozsahu. Různé studie, vývoj hardwaru a softwaru a rozsáhlé terénní testy ukázaly, že vývojové úsilí by se stalo přehnané, že by systém vyžadoval certifikaci kvůli instalaci pevného hardwaru do helikoptéry, že by pro řízení bylo vyžadováno další zařízení (tabletový počítač). a ukázat, že by se rozsah snížil, že údržba softwaru by vyžadovala značné úsilí a že konečné náklady na systém by byly velmi vysoké. Na základě těchto poznatků jsme se v roce 2017 rozhodli nezměnit digitální systém, ale ponechat analogový systém. Nový přijímač poskytuje indikátor síly optického signálu, který bude podporovat vyhledávání a pomůže také při identifikaci interferentů a provádění funkčního testu.

Ortovox Visovox


2019 - ---

Arva Evo5
Velký výkon v minimálním velikosti. Toto je charakteristika nového, velmi malého ale výkonného vyhledávače vybaveného nejmodernější technikou, umožňující intuitivní a velmi jednoduché použiváni. Je určen jak pro zkušené , tak i začínajíci uživatelé. Automatické přepnutí do vysíláni v případě druhé laviny. Management interference případných rušivých signálů. Možnost upgradu.
Ortovox Visovox


2019 - ---

Pieps Micro BT Sensor
Nejlehčí tříanténový vyhledávač na trhu s jedním ovládacím tlačítkem a možností připojení k uživatelské aplikaci přes Bluetooth. Velmi malý dosah, funkce "Mark" funguje slušně, funkce „Group check“. Přepínání z módu „Hledaní“ na „Vysílání“ díky časovému spínači, podpora iProbe aTX600
Ortovox Visovox


2019 - ---

BCA Tracker S
Novinka mezi vyhledávači BCA, která překvapí ještě vyšší rychlostí vyhledávání, svojí nízkou váhou a nižší cenou. Ideální pro skialpové či freeridové začátečníky.

Písmeno „S“ v názvu tohoto vyhledávače od Backcountry Access znamená „Simplicity“, tedy jednoduchost, a vyhledávač je vlastně zjednodušenou verzí svého bratra Tracker3. Je tedy určen těm, kteří od vyhledávače chtějí, aby dělal to, co má, a nepotřebují x dalších vychytávek okolo.

Ortovox Visovox

MOŽNÉ VÝHLEDY, NÁVRHY, DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, ...


2011

Design lavinového vyhledavače
Jan Macháček

Pdf icon  DESIGN LAVINOVÉHO VYHLEDÁVAČE2014/2019

Avalanche Transceiver Personal projekt
Tom Sela

AVALANCHE TRANSCEIVER PERSONAL PROJEKT2017

Mammut Retriever
Erik Ebberstein

MAMMUT RETRIEVER2018

Avalanche search engine
VantaLab

AVALANCHE SEARCH ENGINE

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři