Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Úvod - Všeobecné podmínky

Úvod Něco o nás Klub Alpy 4000.cz Všeobecné podmínky Já ... ... Frenky a Kristýnka Kontakt

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TÚR, KURZŮ ČI EXPEDICVšeobecné podmínky horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic organizovaných Občanským sdružením Klub Alpy4000.cz

Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic

 1. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic podléhá legislativních požadavkům platných na území ČR nebo i dalšími legislativními podmínkami týkajících se této činnosti mimo území ČR.
 2. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic navíc podléhá pravidlům a zvyklostem organizací jakými jsou například: UIAGM, IKAR, místní spolky Horských vůdců či další, které tyto podmínky přímo určují nebo je případně mohou doplňovat.
 3. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic na území ČR je možné horolezeckým instruktorem, instruktorem skalního lezení nebo instruktorem lezení na umělé stěně podle legislativních požadavků a podmínek platných na území ČR.
 4. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic v horském prostředí je ale vždy prováděno výhradně Horským vůdcem UIAGM nebo Horským vůdcem UIAGM - aspirantem.
 5. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic se dojednává předem. Buď v rámci předem připravené nabídky nebo podle individuálních požadavků klientů.

Uzavírání dohody, rezervace, dojednávání podrobností, příprava, doprava

 1. Při uzavírání dohody s klientem vychází Občanské sdružení Klub Alpy 4000.cz především z pravidla, že obě strany se domlouvají zcela dobrovolně a ve vzájemné dobré víře především v podanou ruku, slíbené slovo a samozřejmě také i v jinak uskutečněnou dohodu.
 2. V případě vážného zájmu o konkrétní akci klient obdrží „Podrobné informace“ ke konkrétní naplánované či domluvené akci.
 3. „Podrobné informace“ ke konkrétní akci vždy minimálně osahují:
  • charakter
  • program
  • termín
  • místo setkání
  • rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)
  • způsob platby
  • nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)
  • doporučené povinné pojištění
  • další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)
  • případně i další důležité podrobnosti či doporučení
 4. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 100% (nebo je možné v případě oboustranné dohody i částka 50 - 100%) z celkové dohodnuté ceny na účet Občanského sdružení Klub Alpy 4000.cz jako závazné potvrzení rezervace.
 5. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte, kdo povede váš horolezeckých výstup, túru, kurz či expedici.
 6. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klient povinen upozornit na své případné zdravotní obtíže, které by mohli ovlivnit průběh celé akce (epilepsie, srdeční obtíže, astma, alergie, problémy s pohybovým ústrojím, starší zranění, úrazy či omrzliny, problémy s aklimatizací na konkrétní nadmořské výšky, výrazný strach z výšek, ...).
 7. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je vhodné, aby klient upozornil i na svou případnou slabší fyzickou připravenost na konkrétní akci.
 8. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klientovi případně i doporučeno, aby se snažil na tuto plánovanou akci dobře a důkladně připravit. Usnadní mu to pak celkový průběh a výstup si tak bude moci mnohem více užívat.
 9. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici se bude organizátor konkrétní akce vždy snažit rozumně nakombinovat případnou dopravu. Pokud není uvedeno jinak nebo se obě strany nedomluvili na jiném způsobu, je doprava řešena především klientem.

Cena, Další nutné náklady

 1. Kalkulace ceny vychází z běžných a aktuálních tarifů platných pro členy ČAHV.
 2. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné na uhrazení kompletních služeb vůdce či instruktora a jeho nutných nákladů. Do ceny se mohou také započítat i další možné služby, pomůcky, ...
 3. Termínem „Další nutné náklady“ se rozumí náklady nutné k uskutečnění plánovaného horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici (doprava, taxi, lanovky, vlaky, autobusy, chaty, penziony, kempy, polopenze, vstupné, ...)
 4. Pod termínem „Další nutné náklady“ se nerozumí další možné výdaje klienta (jídlo, pivo, víno, pohledy, mapy, ...)

Storno, ukončení, přerušení či změna túry

 1. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 2 měsíců před započetím konkrétní akce, nebude klientovi účtován žádný poplatek.
 2. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 1 - 2 měsíce před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován poplatek ve výši 50%.
 3. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta během posledního měsíce nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před horolezeckým výstupem, túrou, kurzem či expedicí a nebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje Občanské sdružení Klub Alpy 4000.cz klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.
 4. Pokud je již před uskutečněním horolezeckého výstupu, túry, kurzu či expedice na plánované trase nevhodné počasí nebo jsou celkově špatné nebo nevhodné podmínky nebo je k dispozici výrazně špatná předpověď, může být celá akce přeorganizována a může tak dojít podle vzájemné dohody i ke změně cíle, programu či konkrétní trasy nebo může být celá akce přeložena podle vzájemné dohody i na nejbližší jiný volný termín.
 5. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu náhlého zhoršení počasí či celkových podmínek, přání hosta nebo v důsledku nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutá cena nezměněná.
 6. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu jeho nezbytné účasti na případné záchranné akci, zůstává dohodnutá cena nezměněná nebo se případně, při výrazném narušení programu, s klientem domluví na určité a pro obě strany schůdné variantě.
 7. Pokud se horolezecký výstup, túra, kurz či expedice neuskuteční vinou Občanského sdružení Klub Alpy 4000.cz, je záloha vrácena s velkou omluvou a důkladným vysvětlením v plné výši.

Pojištění, odpovědnost

 1. Vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus ale i další pohyb ve volné přírodě či v rámci sportovních areálů jsou vždy potencionálně nebezpečné aktivity a není proto možné vyloučit riziko zranění bez pochybení vůdce. Proto jsou všichni klienti Občanského sdružení Klubu Alpy 4000.cz povinni řešit si sami své osobní úrazové pojištění a pojištění případných léčebných výloh, které bude plně odpovídat plánovanému druhu aktivit.
 2. Vůdce ani instruktor nebudou brát při případné záchranné akci či ošetření klienta ohled na to, jestli má klient účinné pojištění či ne.
 3. V průběhu vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic přebírá vůdce za klienta odpovědnost vyplývající z jeho statutu Horského vůdce UIAGM a jeho profesního pojištění.

GDPR - ochrana osobních údajů

Informace naleznete zde

Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka Freeridové campy 2020 Šipka Haute route 2020 Šipka Skialpové kurzy 2020 Šipka Lavinové kurzy 2020 Šipka Císařská haute route Šipka Monte rosa - Spaghetti ski Šipka Skialpový ráj 2020
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2020, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení