Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Rady, tipy, metodika - Lyžování s horským vůdcem

Úvod Obtížnost túr Lyžování s horským vůdcem Co s sebou Horolezecké lano Orientace v terénu Windchill
Lyžování s horským vůdcem

LYŽOVÁNÍ S HORSKÝM VŮDCEM – ZÁBAVA A BEZPEČNOST

Lyžování s horským vůdcem

Lyžování s horským vůdcem je a mělo by být především perfektní zábava. Vy si máte dokonale vychutnávat průjezdy těmi nejkrásnějšími ledovci, nekonečnými parádními svahy, v naprosto dokonalém sněhu, ... :-)

Úlohou guida je v podstatě umožnit vám bavit se a užívat si pohody a vyhnout se mnoha možným nebezpečným situacím, se kterými se v horském prostředí můžete setkat. Zkušený horský vůdce se vždy snaží hledat ten nejlepší sníh a to nejlepší lyžování v rámci stále ještě bezpečného pohybu a bez vystavování se zvýšenému riziku.

Laviny, trhliny a nebo třeba i ztráta orientace patří mezi ty nejzákladnější a zároveň nejzrádnější nebezpečí v horách. Horský vůdce je zde prostě od toho, aby omezoval svými jasnými rozhodnutími a postupem případná rizika zcela na minimum.


Komunikace v rámci vaší skupiny

A aby to tak bylo, je nutné upozornit na několik důležitých momentů, kterými se muže jízda se zkušeným horským vůdcem lišit od vašich dosavadních zkušeností při běžném lyžování. Zkušený horský vůdce se snaží mít neustále pod kontrolou celou situaci. Jedna věc je samozřejmě jeho volba trasy a jeho rozpoznávání rizikových úseků. Ale od toho si přeci najímáte právě zkušeného guida :-)))

Ale další moment, který může hrát klíčovou roli je především taktika a chování celé vaší skupiny. A to by si měl zkušený horský vůdce hlídat ještě víc. Chyby, které takto mohou vzniknout, pak bývají naprosto zbytečné a mívají velmi tragické následky. A je to také moment, kdy i vy sami můžete pomoci k tomu, že k těmto hrubkám či omylům nebude docházet.

Zkušený horský vůdce, který má za úkol vás bezpečně a také na pohodu provést potenciálně nebezpečným úsekem, musí předpokládat, že nevíte nic o základních pravidlech pohybu v tomto terénu. A aby zamezil vzniku chyby, dává vám určité pokyny a nastaví hned na začátku základní postup celé skupiny. Od vás pak očekává, že se budete maximálně snažit, tyto pravidla dodržovat :-)

A proto je dobré se na tyto momenty dobře připravit!


POKYNY, INSTRUKCE A VAŠE ODPOVĚDNOST:

POSLOUCHEJTE!!!

Před začátkem konkrétního sjezdu či postupu vám může dávat pokyny, které popisují, kudy a jak ho máte konkrétně následovat. Jak se vyhnout nebezpečným místům, jak ...
POSLOUCHEJTE a PLNĚ SE SOUSTŘEĎTE, pokud vám horský vůdce dává tyto pokyny. Podcenění tohoto momentu, může lehce vést k tragickému omylu!!!

POKUD NEROZUMÍTE, ZEPTEJTE SE!!!

Snažte se tyto instrukce dobře pochopit a postupujte podle nich. POKUD JIM NEROZUMÍTE, ZEPTEJTE SE!!!

CHOVEJTE SE ODPOVĚDNĚ!!!

Ani ten nejzkušenější horský vůdce nemůže mít plně pod kontrolou, jak a kudy se budete vy přesně pohybovat i kdyby sebe víc chtěl. Je nutné pomoci především tím, že budete mít vaši jízdu či postup maximálně pod kontrolou a nebudete riskovat. Toto je důležité zejména na ledovci mezi trhlinami.


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLO

Nejdůležitější pravidlo pro ježdění s horským vůdcem:
NIKDY NEJEZDĚTE AŽ POD HORSKÉHO VŮDCE!!!

Zastavujte kousek nad ním!!! Důvodem proč vůdce zastavil, může být například riziko možné skryté ledovcové trhliny, kterou právě spatři nebo se začíná na strmém svahu měnit sněhový profil a hrozí sesuv laviny.


TAKTIKA - LEDOVEC

Lyžování s horským vůdcem Nutné bezpečnostní vybavení
Kromě jiného vybavení vyžaduje pohyb na ledovci navíc ještě:
- sedací úvazek
- karabiny
- prusíky
- lano

V sedacím úvazku se jezdí na ledovci i když se zrovna nepoužije lano. Je také vhodné k sedáku připevnit sešitou smyčku, kterou si dáte přes rameno a nahoře do ní cvaknete karabinu. Je to jakési preventivní opatření, pokud se vám stane, že spadnete do trhliny ...

Ve většině případů se na ledovci jezdí bez lana a horský vůdce jede jako první
Snaží se najet bezpečnou stopu. Je to především kvůli rozpoznávání případného nebezpečí. Obvykle se jede s rozestupy několika oblouků za sebou. Pokud jedete za horským vůdcem, buďte připraveni okamžitě kdykoliv zastavit, pokud vůdce rozpozná hrozící nebezpečí či nějakou překážku a zastaví před vámi. Je to trošku jako pohyb v minovém poli. Především z tohoto důvodu dodržujte od horského vůdce alespoň 50 m rozestup!!!

Kudy a jak po ledovci?
BEZPEČNĚJŠÍ ÚSEKY - horský vůdce určí tzv. bezpečný koridor, ve kterém se můžete pohybovat (například 20 – 30 m od stopy vlevo, ...)

HORŠÍ ÚSEKY – jede se pouze ve stopě, kterou najíždí vůdce jako první. Může se projíždět také jen velmi pomalu a pluhem.

VÝRAZNĚ HORŠÍ ÚSEKY nebo ŠPATNÁ VIDITELNOST - pokud už to začíná být výrazně horší, je na řadě lano!!!

TAKTIKA - LAVINOVÝ TERÉN

Lyžování s horským vůdcem Pokud se sjíždí parádní svahy, pamatujte si, že téměř všechny mohou být lavinově nebezpečné a dokonce až zákeřné!!!

A další základní pravidlo, které byste měli mít neustále na paměti, že v horách není nikdy nic na 100% a určování stability lavinových svahů rozhodně není vyjímkou. Z tohoto důvodu je nutné se podle toho i chovat. A z toho pro vás plyne jednoznačný závěr, v lavinovém terénu je nutné dodržovat veškeré preventivní opatření a volit tu nejvhodnější taktiku postupu.

Největší hrubá chyba
Největší hrubkou není najet do lavinového svahu a nerozpoznat případné lavinové nebezpečí (to se prostě může stát).
Největší hrubkou je do lavinových svahů najet s celou skupinu a bez rozestupů (to se prostě stát NESMÍ)!!!!

Nutné bezpečnostní vybavení
- mobilní telefon
- lavinový přístroj
- lavinová lopata
- lavinová sonda
- lékárnička
- a pro freeride jednoznačně doporučuji používání airbagů

Nacvičená lavinová záchrana
Pro jízdu v lavinovém terénu platí navíc pravidlo, všichni by měli znát lavinovou záchranu a měli by ji mít i nacvičenou!!!

Ve většině případů jezdí horský vůdce jako první
Horský vůdce najíždí do svahu jako první. Zkušený horský vůdce je schopen mnohem více rozpoznávat kudy jet a kudy se rozhodně nevydávat. Navíc právě v rámci průjezdu je schopen registrovat případnou změnu stability sněhového profilu a může tak varovat ostatní.

Občas vás hoský vůdce nechá jet jako první
Většinou se jedná o celkem bezpečné sjezdy mimo ledovcové oblasti nebo vyjímečně na přehledných ledovcích. Důvod je zřejmý, první lajny patří vám :-)))

Kudy a jak v lavinovém terénu?
Základem jsou vždy DOSTATEČNÉ ROZESTUPY MEZI VÁMI:


VÝSTUP - terén nad 30 stupňů: minimálně 10 m
- Kritická místa: jestli vůbec, tak po jednom!!!


SJEZD - Zrádný terén, špatná viditelnost: za sebou ve stopě – min. 30 – 50 m
- Lehčí terén do 30 stupňů: v bezpečném koridoru - min. 30 – 50 m
- Kritická místa: jestli vůbec, tak po jednom!!!
- Kdo jede první: nejzkušenější

Kritická místa?
poblíž sedel, žlaby, dolíky, muldy, strmé úseky, ...

TAKTIKA - SIGNÁLY

Pokud nejezdíme na vysílačky, často používáme signály. Právě těmito signály si můžeme v rámci skupiny dát velmi snadno a spolehlivě najevo, jestli chceme jet svah zleva, zprava, přímo a nebo do něj nemáme najet vůbec, ...

Do problematických svahů zkušený horský vůdce najíždí jesli vůbec, tak rozhodně jako první. A když sjede na předem domluvené a určené místo, dává najevo kudy a jak mají ostatní členové sjíždět za ním.

VŠE OK – krouživý pohyb hůlkami nad hlavou. Skupina začne sjíždět podle domluvené taktiky (všichni naráz s rozestupy, po jednom, ...)

STOP „OKAMŽITĚ ZASTAVTE TAM, KDE JSTE!!!“ – hůlky zkřížené nad hlavou. Něco je špatně, „Okamžitě zastavte tam, kde jste!!!“ a počkejte na další pokyny guida!!!

Většinou to znamená, že vůdce sjel příliš nízko a nebo je mezi vámi a ním nějaké nebezpečí.
Lyžování s horským vůdcem

STOP „ZASTAV NADE MNOU, ROZHODNĚ NEJEZDI PODE MNE!!!“ – hůlky vodorovně do stran strany. Něco pod vůdcem špatně, „Okamžitě zastavte tam, kde jste!!!“ a počkejte na další pokyny guida!!!
Většinou to znamená, že pod vůdcem je nebezpečné místo (trhlina, skála, lavinový svah, ...)

LEVÁ, PRAVÁ STRANA SVAHU – jedna hůlka zdvižená a druhá vodorovně. Jeďte vpravo či vlevo od spojnice mezi vámi a guidem. Lyžování s horským vůdcem


OKAMŽITÉ ODBOČENÍ, UHNUTÍ „OKAMŽITĚ ODBOČTE, TRAVERZUJTE DOLEVA ČI DOPRAVA“ – obě hůlky ukazují směr okamžitého odbočení
Lyžování s horským vůdcem

STOPA HORSKÉHO VŮDCE
Stopu zkušený horskéhý vůdce nenajíždí nikdy jen tak. Většinou bývá perfektním vodítkem, kudy bezpečně sjíždět. Buď přímo po ní, nebo v nějaké rozsahu v jejím okolí a nebo tvoří zcela jasnou hranici mezi bezpečným a nebezpečným prostorem. A stopa nám taky může prozradit, jaký sníh můžeme v tomto konkrétním prostoru očekávat ...


TAKTIKA - VRTULNÍK

Lyžování s horským vůdcem Heliskiing – heliboarding s horským vůdcem
Samozřejmě v tomto případě ke všem výše zmíněným nebezpečím patří ještě vrtulník.

Bezpodmínečně se řiďte pokyny posádky vrtulníku a svého horského vůdce!!!

ODLET (pokud se točí rotor - vrtule)
- k vrtulníku se přibližujte pouze na pokyn posádky a nebo horského vůdce
- k vrtulníku se přibližujte pouze z boku či zepředu (pozor ale na reliéf terénu)
- lyže, hůlky, batoh případně další vybavení neste tak, aby nevyčnívaly nad vaší hlavu
- nenechávejte ležet na zemi nic volně či bez zatížení
- pozor na sluneční brýle, čepice, ...

PŘISTÁNÍ (pokud se točí rotor - vrtule)
- běžte od vrtulníku přikrčeni cca 30 – 50 m daleko do určeného směru
- zalehněte a nebo se přikrčte a držte si své věci
- pozor na sluneční brýle, čepice, ...

Lyžování s horským vůdcem
Šipka MATTERHORN 2019 Šipka MONT BLANC 2019 Šipka MONTE ROSA 2019 Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka ALPSKÁ TRILOGIE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení