Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info EXPERT

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO EXPERT


Laviny Info EXPERT
„ODBORNÍCI POZOR!
LAVINA NEVÍ, ŽE JSTE ODBORNÍCI!“


ANDRÉ ROCH

Informace o lavinách

Horská služba Logo Alpy4000.cz

NEZÁVISLÝ TEST LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ

Pro letošní sezónu jsme se v rámci Horské služby rozhodli porovnat jednotlivé u nás zcela běžně dostupné lavinové přístroje. Hlavním důvodem je především základní orientace o jejich reálných vlastnostech. Srovnávat je totiž pouze z informací či reklamních článků například na internetu nebo z ústního podání některých našich tzv. expertů prostě rozhodně nelze...

TESTY LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ

V posledních letech proběhlo několik podobných testů, například:

Jejich metodika a testování se lišila podle zaměření jednotlivých zadání testů.

METODIKÁ POUŽITÁ PŘI NAŠEM TESTU

Při našem testu jsme se samozřejmě snažili využít pro testování metodiku použitou ve výše zmiňovaných případech, ale zároveň jsme se snažili při dalším porovnávání vycházet především z reálné praxe. Tedy vycházeli jsme ze tří základních fází pro vyhledávání.

Každou vlastnost jsme měřili 3x. Jsme si ale samozřejmě plně vědomi faktu, že by (a nejen kvůli statistice) bylo výrazně lepší, kdybychom měli porovnávaných lavinových přístrojů mnohem více a kdybychom tak udělali mnohonásobně více měření, ale to není bohužel prakticky možné. Proto jsme se rozhodně nepouštěli do laboratorních měření, kdy je větší množství dat více než třeba.

Snažili jsme se vytvořit tento náš porovnávací systém tak, abychom do něj mohli postupně doplňovat údaje o nových či vylepšených lavinových přístrojích a měli tak neustálý aktuální přehled. Proto jsme si vymysleli metodiku, která by to svojí univerzálností mohla snadno obsáhnout.

Přesto, že veškeré podrobnosti naleznete dále v našem testu, chtěli bychom na tomto místě zdůraznit, že kromě klasických parametrů jsme kvůli lepšímu mapování vlastností jednotlivých přístrojů nadefinovali i nové pojmy a kritéria:

Ø – celkově dopočítaný průměrný dosah přístroje (tedy ze všech pokusů a testovaných poloh)
LEŽ - tedy určitá „lživost“ lavinových přístrojů. (jak moc se liší vzdálenost udávaná přístrojem od reálné)
OBLOUK - poměrná hodnota mezi odchylkou a hlavní osou hledací křivky

NÁMI DOPOSUD TESTOVANÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE (k 7. 11. 2008)

  Přístroj Distributor Zapůjčeno Poznámka
1 Pieps DSP 2004 Stubai Alpy4000.cz  
2 Pieps DSP 2005 Stubai Climbing.cz  
3 Pieps DSP 2007 Pieps Alpy4000.cz  
4 Pieps Freeride Stubai HS ČR  
5 F1 Ortovox Sunsport  
6 M2 Ortovox Sunsport  
7 X1 - A Ortovox Mudr. Luboš Kudlej  
8 X1 - B Ortovox HS ČR  
9 D3 - A Ortovox Sunsport  
10 D3 - B Ortovox Sunsport  
11 Patroller Ortovox Sunsport  
12 S1(2007) Ortovox Sunsport  
13 S1(léto 2008) Ortovox Sunsport  
14 Arva Evolution+ Nic – Impex Skialpschop.cz  
15 Arva A.d.vanced Nic – Impex Skialpschop.cz  
16 Arva – 3 AXES Nic – Impex Skialpschop.cz  
17 Opto 3000 Barryvox Mammut Marek Skalický  
18 PULSE Barryvox - A Mammut Climbing.cz  
19 PULSE Barryvox - B Mammut Climbing.cz  
20 Barryvox VS68 Mammut HS ČR  
21 Tracker DTS BCA U100  


Poznámka:

Jako hledané vzorky při hledání „jednoho zasypaného“ jsme použili tyto vzorky:

- F1 plus – „starší typ“ (HS ČR)
- Pieps DSP (Stubai) 2005 (HS ČR)

Jako hledané vzorky při hledání „více zasypaných“ jsme střídali navzájem téměř všechny výše zmiňované lavinové přístroje.

Aby bylo naše měření alespoň částečně „spravedlivé“, koupili jsme pro všechny lavinové přístroje úplně nové baterie (vyšší cenová hladina) od stejného výrobce a do jednotlivých přístrojů jsme je losovali

Všem, kteří nám poskytli jednotlivé lavinové přístroje, bychom chtěli tímto způsobem velmi poděkovat.

CO JSME TEDY CHTĚLI ZMĚŘIT A OTESTOVAT MY

1. HLEDÁNÍ PRVOTNÍHO SIGNÁLU
  • v první řadě dosah přístroje a tedy jinými slovy šířka hledacího pásma
    (vliv různých poloh hledaného přístroje - 0°, 45°, 90°, // 90°, svisle)
  • dále porovnání tzv. signalizované a reálné vzdálenosti, tedy, jak nám jednotlivé přístroje „lžou“!!!
  • průběh samotného vyhledávání přístroje (především porovnání dosahu při tzv. prvotním signálu (někdy se ještě může ztratit) a vzdálenosti při tzv. stabilním signálu)
  • vliv pohybu lavinovým přístrojem během hledání především v této fázi

2. HRUBÉ VYHLEDÁVÁNÍ
  • průběh samotného vyhledávání přístroje (plynulost a spolehlivost)
  • průběh trasy hledání (odchylka od osy hledání)

3. JEMNÉ DOHLEDÁVÁNÍ
  • průběh samotného vyhledávání přístroje (plynulost, rychlost a především spolehlivost)

4. VÍCENÁSOBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
BLÍZKÉ ZASÝPÁNÍ (do 5 metrů):
- průběh vyhledávání dvou přístrojů z různých směrů (5 m, v různých polohách)
- průběh vyhledávání tří přístrojů z různých směrů (rovnoramenný trojúhelník 5 m, v různých polohách)

VZDÁLENÉ ZASÝPÁNÍ (od 20 metrů):
- průběh vyhledávání dvou přístrojů z různých směrů (20 m, v různých polohách)
- průběh vyhledávání tří přístrojů z různých směrů (dva jsou ve vzdálenosti 5 m a třetí je od nich vzdálen 20 m, v různých polohách)

POZNÁMKA:
kompletní porovnání vícenásobného vyhledávání jsme prováděli pomocí:
- postupného vyhledávání
- metody tří kružnic
- funkce pro vícenásobné hledání

5. CELKOVÉ SROVNÁNÍ
  • porovnání testovaných vlastností

6. PŘEHLED DOSTUPNÝCH LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ
(základní informace, výrobce, vlastnosti podle testu, distributor, cena, manuály)

- porovnání dalších jednotlivých nabízených funkcí
- spolehlivost a účelnost jednotlivých funkcí
- jednoduchá x komplikovaná obsluha
- využití tlačítek, displeje, ... i za ztížených podmínek
- způsob upevnění na tělo
- ...

Barryvox
VS 68 OPTO 3000 VS 2000 Pro Pulse


BCA
Tracker DTS Tracker DTS Tracker DTS


Nic Impex
Arva 8000 Arva 9000 Arva Evolution Arva Advanced Arva Evolution Arva Advanced


Ortovox
F1 Focus M2 X1 D3 Patroller S1


Pieps
457 Opti 4 DSP Freeride DSP 2007


Tesla
Berdin
Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka Freeridové campy 2020 Šipka Haute route 2020 Šipka Skialpové kurzy 2020 Šipka Lavinové kurzy 2020 Šipka Císařská haute route Šipka Monte rosa - Spaghetti ski Šipka Skialpový ráj 2020
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2020, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení