Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info EXPERT

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO EXPERT


Laviny Info EXPERT
„ODBORNÍCI POZOR!
LAVINA NEVÍ, ŽE JSTE ODBORNÍCI!“


ANDRÉ ROCH

Informace o lavinách
KLASIFIKACE SNĚHU (Starší verze)

Je samozřejmě důležité, pokud se chcete jakýmkoliv problémem zabývat, sledovat i jeho vývoj v rámci historie. Je to stejné jako u sledování vývoje sněhové pokrývky :-) ... Myslím si, že se pak dá mnoha věcem mnohem lépe porozumět...

STARŠÍ KLASIFIKACE SNĚHU V ČR DO ROKU 2002

Pár vzpomínek na dobu, kdy u nás vznikala lavinová prevence ...

Miloš Vrba
Ing. Miloš Vrba


Jaroslav Kácovský
Jaroslav Kácovský


Otokar Štětka
Otokar Štětka


Ing. Jaromír Charvát
Ing. Jaromír Charvát

Nedá se na tomto místě nezmínit pár řádků o této alespoň u nás lavinově historicky velmi zajímavé době. Nejlépe si ji asi dokážete představit díky nezapomenutelnému vyprávění jednoho z tehdejších hlavních aktérů Miloše Vrby. Uvádím zde kratičký úryvek z jeho krásné knížky „V lavinách a ve vánicích“, který vám nejlépe přiblíží tehdejší pionýrskou dobu...

MILOŠ VRBA: úryvek z povídky První akce
V lavinách a vánicích

Pamatuji se docela přesně na ten sychravý den na samém začátku ledna 1954. Od časného rána jsme s Bedřichem stáli a čekali před zavřenými dveřmi "ševcárny", jak se obecně nazývala podle svého dřívějšího určení tehdejší služebna, nebo - podle dnešní terminologie - dům Horské služby v Peci pod Sněžkou.

Ve svých chatrných větrovkách jsme se třásli zimou i strachem, jak pochodíme před tváří vysokých funkcionářů a zkušených praktiků. Konečně se s velebností a vážností starozákonních proroků dostavili Otakar Štětka, náčelník HS oblasti Krkonoše, a horský vůdce Jaroslav Kácovský. S Bedřichem jsme oba koktali překotnou snahou co nejrychleji a co nejstručněji vysvětlit, proč nás z pražského ústředí poslali na celou zimu do Krkonoš a co tam zamýšlíme dělat. Podařilo se nám s ulehčením zformulovat definici, že "budeme zkoumat a měřit skladbu, fyzikální a mechanické vlastnosti sněhové pokrývky za účelem stanovení metodiky pro předpovídání sesunu sněhových lavin".

To bylo v kostce tak krásně řečeno, nicméně se nám zdálo, že tato ryzí věta nenalezla vhodné ucho. Teprve s odstupem času si člověk uvědomí, jak to muselo znít komicky a neužitečně.

Náčelník Štětka se tvářil upjatě. Po letech přiznal, že nás tehdy považoval za "pražské pásky". Předpokládal, že si chceme celou zimu zadarmo pobýt v Krkonoších, a proto se snažíme zpitomět ho žvaněním nějakých nesmyslů. Odměřený Kácovský toho moc nenamluvil. Dokonce si myslím, že neřekl vůbec nic. Tenkrát nikdo z nás netušil, že ten sychravý lednový den vejde do historie Horské služby jako počátek systematického průzkumu sněhu a lavin v Krkonoších, že se Kácovský stane prvním nadšencem a propagátorem této myšlenky, že Štětka bude hledat a srovnávat ve starých archivech zprávy o dávných lavinách v Krkonoších, a že primitivní měřící přístroje a nástroje, které jsme si sami udělali a přivezli s sebou, se po letech objeví jako exponáty v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.

Na Hnědém vrchu v zotavovně Obzor nám bylo určeno zřídit si pracovnu, která byla současně i naším obydlím. Na nedaleké louce jsme vymezili a ohraničili stálou pozorovací stanici s meteorologickými registračními přístroji. Tam jsme po celou zimu ob den kopali jámy do sněhu až k terénnímu podkladu a měřili, propočítávali a vyhodnocovali všechny pro nás v té době dostupné údaje o sněhové pokrývce, o sněhových krystalech, o počasí a jejich vzájemném působení. Mezitím jsme zajížděli do lavinových terénů Modrého, Obřího a Dlouhého dolu, na Kozí hřbety a do Bílého Labe, kde jsme prováděli měření srovnávací. Zima byla ten rok pro takovou činnost přímo ideální svou pestrostí. Práce se nám od samého počátku dařila. Řídili jsme se přesným a přísným plánem a pracovním harmonogramem, který jsme naprosto pravidelně zpracovávali a vyvěšovali každou neděli navečer v našem pokojíku na Obzoru. Byli jsme totiž současně šéfy i svými podřízenými. Jinak nás vůbec nikdo nekontroloval, nikomu jsme neměli povinnost odvádět svou práci a zpovídat se. Snad právě proto jsme byli sami na sebe tak přísní, zachovávali jsme tuhou pracovní disciplínu a ukázněně jsme plnili úkoly, které jsme si sami stanovili, a to za každého počasí. Po večerech jsme chodili ještě na besedy o horách a o Horské službě do blízkých i vzdálenějších zotavoven. Tam nás posílal Kácovský.

Není pochyby o tom, že hnací silou našeho pracovního úsilí bylo nadšení pro věc. Čas pro nás nic neznamenal. Dokázali jsme diskutovat a hádat se dlouho do noci, dokud jsme nepřišli věci na kloub a nenalezli přijatelné, obecně platné řešení. Objevovali jsme do té doby netušené souvislosti, přicházeli jsme na zvláštnosti dané klimatickými a zeměpisnými podmínkami našich středohor. Hledali jsme v češtině výrazy pro jevy do té doby neznámé a proto nepojmenované. S odstupem dlouhého času se ještě nyní obdivuji, jaký výkon je schopen podat člověk, pracuje-li s chutí a vzniká-li mu pod rukama něco nového. Myslím si, že v tom je skryto skutečné lidské štěstí. Škoda, že v životě nebývá takových příležitostí mnoho, ale spíše velmi málo, jestli vůbec kdy. To by člověk zanechal po sobě dílo!


Spoustu dalších podobných informací naleznete na stránkách www.horskasluzba.czPRVNÍ KLASIFIKACE:
IGOR HOUDEK, MILOŠ VRBA 1956, „Zimní nebezpečí v horách“

Nový sníh

PéřovýPéřový
Prachový sníh měkkýPrachový sníh měkký
Prachový sníh středně tvrdýPrachový sníh středně tvrdý
Prachový sníh tvrdýPrachový sníh tvrdý
Prachový sníh vlhkýPrachový sníh vlhký

Starý sníh

Jemnozrnný firn měkkýJemnozrnný firn měkký
Jemnozrnný firn středně tvrdýJemnozrnný firn středně tvrdý
Jemnozrnný firn tvrdýJemnozrnný firn tvrdý
Jemnozrnný firn vlhkýJemnozrnný firn vlhký
Středně zrnitý firn měkkýStředně zrnitý firn měkký
Středně zrnitý firn středně tvrdýStředně zrnitý firn středně tvrdý
Středně zrnitý firn tvrdýStředně zrnitý firn tvrdý
Středně zrnitý firn vlhkýStředně zrnitý firn vlhký
Středně zrnitý firn vláknitýStředně zrnitý firn vláknitý
Hrubozrnný firn měkkýHrubozrnný firn měkký
Hrubozrnný firn středně tvrdýHrubozrnný firn středně tvrdý
Hrubozrnný firn tvrdýHrubozrnný firn tvrdý
Hrubozrnný firn vlhkýHrubozrnný firn vlhký
Hrubozrnný firn vláknitýHrubozrnný firn vláknitý

Zvláštní druhy sněhu

Povrchová jinovatkaPovrchová jinovatka
Dutinová jinovatkaDutinová jinovatka
Pohyblivý sníh s jemnozrnným firnemPohyblivý sníh s jemnozrnným firnem
Pohyblivý sníh s středně zrnitým firnemPohyblivý sníh s středně zrnitým firnem
Pohyblivý sníh s hrubozrnným firnemPohyblivý sníh s hrubozrnným firnem
Povrchová ledová kůraPovrchová ledová kůra
Oblevová ledová plástevOblevová ledová plástev
Větrný povlakVětrný povlak

VRBA, KOZA 1965, „Horská služba – Sněhový rastr“

Druhy sněhu
Pápěrový sníhPápěrový sníhA
Prachový sníhPrachový sníhB
Zlomkový prachovýZlomkový prachovýC
Plstnatý sníhPlstnatý sníhD
KrupkyKrupkyE
Hranatý firnHranatý firnF
Dutinová jinovatkaDutinová jinovatkaG
PohyblivýPohyblivýH
Kulatý firnKulatý firnJ
Ledová vrstvaLedová vrstvaK
Povrchová jinovatkaPovrchová jinovatkaL


ING. JAROMÍR CHARVÁT 1986, „Horská služba – učební texty, Laviny“

Hlavní rozděleníNázev
Nový sníhPrachový sníh
Starý sníhPlstnatý sníh
Hranatý firn
Kulatý firn
Zvláštní druhy sněhuPovrchová jinovatka
Námraza
Dutinová jinovatka
Pohyblivý sníh
Kroupy, krupky
Ledová kůra
Oblevová plástev


LADISLAV MILAN, ŠTEFAN ŠRAMKA 1988, „Nebezpečenstvo lavín“

Druhy sněhuZnačka
PéřovýPéřový
PrachovýPrachový
Zlomkový prachovýZlomkový prachový
PlstnatýPlstnatý
KroupyKroupy
Hranatý firnHranatý firn
Dutinová jinovatkaDutinová jinovatka
PohyblivýPohyblivý
Kulatý firnKulatý firn
Led, vrstva leduLed, vrstva ledu
Povrchová jinovatkaPovrchová jinovatka
NámrazaNámraza


Bohužel před rokem 2002 se začala projevovat komunistická izolace i v tomto oboru. Používal se starší Německý model (tedy alespoň pouze podle Sněhového rastru, fotografií a tiskopisů vydaných do roku 1990, Bayerischer Lawinenwarndienst 1988) a dával se dohromady s klasifikacemi popsaných výše. Logika se z toho ale jaksi vytrácela...

PŘÍKLAD:

Geniálním paradoxem byl například kejkl s dnešním Zlomkovým sněhem (Plstnatý sníh) Zlomkový sníh. Za ten jsme považovali podobný druh sněhu Úlomkový Úlomkový sníh, ale Plstnatý sníh Plstnatý sníh jsme přiřazovali k dnešnímu Okrouhlozrnitému Okrouhlozrnitý sníh. A to i přesto, že Německý systém už před rokem 1990 (až na označení) odpovídal dnešní klasifikaci...

Kde se stala tehdy chyba?

Špatná nebo spíš nulová komunikace s lavinovým a především Alpským světem, byli jsme ve vleku historie a tradice ... Nelogičnost a nepochopitelný systém, který po kombinaci s německými informacemi, dopěly až do situace, kdy se sníh raději nepopisoval pomocí názvů ale spíš jen pomocí symbolů na Sněhových rastrech...

BAYERISCHER LAWINENWARNDIENST 1988, „Schneeprofil - tiskopis“
Můžete si všimnout toho zásadního rozdílu, přitom se psal stejný rok ... (jedná se pouze o úryvek)Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka Freeridové campy 2020 Šipka Haute route 2020 Šipka Skialpové kurzy 2020 Šipka Lavinové kurzy 2020 Šipka Císařská haute route Šipka Monte rosa - Spaghetti ski Šipka Skialpový ráj 2020
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení