Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info EXPERT

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO EXPERT


Laviny Info EXPERT
„ODBORNÍCI POZOR!
LAVINA NEVÍ, ŽE JSTE ODBORNÍCI!“


ANDRÉ ROCH

Informace o lavinách

Horská služba Logo Alpy4000.cz

NEZÁVISLÝ TEST LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ

2. HRUBÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Hrubé vyhledávání
- průběh samotného vyhledávání přístroje (plynulost a spolehlivost)
- průběh trasy hledání (odchylka od osy hledání)

Další fáze vyhledávání. Tento moment jak se ukazuje nehraje příliš velkou roli. Pro jistotu jsme se rozhodli jednotlivé lavinové přístroje porovnat.

Sledovali jsme průběh tohoto hrubého vyhledávání při měření jejich dosahu.

Průběh měření:
S každým testovaným přístrojem jsme šli 3x na každou výše uvedenou polohu hledaného lavinového přístroje. Navíc celé jedno kolo proběhlo na Ortovox F1 a druhé na Pieps DSP (2005). Z takto naměřených hodnot jsme vypočítali průměr.

Navíc jsme vypočítali poměrné hodnoty mezi odchylkou a hlavní osou hledací křivky. Protože asi jedině tak jsme schopni jednotlivé přístroje spravedlivě poměřit

Polohy hledaných přístrojů
Lavinový přístroj

Lavinový přístroj

Lavinový přístroj

Lavinový přístroj

Lavinový přístroj

Lavinový přístroj

Lavinový přístrojVYHODNOCENÍ PRŮBĚHU SAMOTNÉHO HRUBÉHO VYHLEDÁVÁNÍ (plynulost, spolehlivost, odchylka)

Vyhodnocení

Poznámka:

Původní předpoklad, že každá další anténa u novějších přístrojů bude postupně narovnávat hledací trasu se sice částečně potvrdil, ale rozdíl je absolutně minimální. Vliv na vaše hledání tento rozdíl nemá vlastně žádný. Přesto jsme pro přehlednost přístroje seřadili podle této odchylky.

Jako důležitější než průběh samotné trasy se ukazuje fakt, jak probíhá samotná signalizace hledaného signálu. Tady se ukazují určité slabosti některých přístrojů mnohem více. Souvisí to samozřejmě s dosahem a vzájemnou polohou přístroje, ale je potřeba, abyste se s těmito vlastnostmi svého přístroje seznámili.

Analogové lavinové přístroje:

Kromě nepatrně delší trasy žádný problém neexistuje. Jakmile zaslechneme či spatříme prvotní signál, vše dále probíhá plynule až k cíli.

Digitální lavinové přístroje:

Pozor právě u tohoto typu lavinových přístrojů na postupnou signalizaci. U některých přístrojů se při nepříznivé vzájemné poloze můžete postupně setkat na dlouhou chvíli pouze s:

 • PRVOTNÍM SIGNÁLEM (přístroj pípne, problikne displej, ...) a pak signál zmizí
 • ANALOGOVÝ SIGNÁL (pouze u přístrojů pracujících s oběma způsoby vyhledávání)
 • NEÚPLNÁ DIGITÁLNÍ SIGNALIZACE (buď funguje pouze směrová šipka nebo naopak pouze vzdálenost), další vlastnosti nefungují vůbec nebo jsou zmatečné

Srovnání reálného průběhu hrubého vyhledání jednotlivých lavinových přístrojů by bylo komplikované a tak si jej můžete udělat sami. Existuje celá řada možných variant hodnocení. A myslím si, že právě tady je otevřené pole pro vaše návyky, teoretické a praktické zkušenosti.

Některé přístroje mne trochu zaskočily kompletní signalizací objevující se až v úplném závěru hledáni. Souvisí to samozřejmě s velmi krátkým dosahem. Proto je velmi důležité nalézt hned na počátku hrubého hledání nejsilnější signál a toho se držet!!!Hrubé vyhledávání – obecný postup:
Hrubé vyhledávání
 • NALEZENÍ NEJSILNĚJŠÍHO SIGNÁLU HNED NA POČÁTKU!!! (pomocí horizontálního pohybu s přístrojem)
 • pohyb po trase většinou po křivce, prudké zlomy jsou podezřelé
 • pouze průběžná kontrola směru (je zbytečné kontrolovat každý krok)
 • výrazné změny naznačují problém při hledání (na moment zastavit a začít pomalu znovu)
 • přístroj se snažíme držet stále ve směru pohybu
 • pozor, směrová šipka nemusí znamenat skutečný směr. Je potřeba pohybem vpřed či vzad překontrolovat, zda se přibližujeme, nebo se naopak vzdalujeme.
 • pokud jde všechno hladce, můžeme postupovat celkem rychle
  (rychlost pohybu – pomalejší chůze)
Hrubé vyhledávání
Hrubé vyhledávání Případná otočka Tipy pro vás:
 1. NALEZENÍ NEJSILNĚJŠÍHO SIGNÁLU HNED NA POČÁTKU!!!
  (pomocí horizontálního pohybu s přístrojem)
 2. Lavinový přístroj přijímá a vyhodnocuje elektromagnetické vlny. V tomto momentu platí tedy zásadní pravidlo: Kromě jediného případu (pozice B) se vždy budeme pohybovat po určité křivce.

  Mezi intenzitou přijímaného signálu a vzájemnou vzdáleností přístrojů neplatí přímá úměra. Na tomto obrázku jsou „hledací“ přístroje ve stejné vzdálenosti od „hledaného“, ale jejich signál se podle vzájemné pozice výrazně liší.

  Nejsilnější signál je v pozici B (přístroje, tedy spíš jejich antény) jsou přímo proti sobě.

  V pozici A, kdy „hledací“ přístroj leží obecně ve směru siločár, tak slabší intenzita signálu odpovídá větší vzdálenosti, přesněji řečeno dráze po siločáře.

  V pozici C, kdy „hledací“ přístroj leží kolmo k siločárám je signál nejslabší i když je tento směr nejkratší. Prostě nás tímto směrem nepustí a my ho musíme natočit podle signálu jinak. Pouze digitální přístroje s více anténami dokážou tento nedostatek částečně řešit.
 3. Někteří naši experti stále radí při použití lavinových přístrojů v této fázi pohyb tzv. do kříže. U některých digitálních přístrojů je to ale absolutně nemožné (nemají analogový režim) a pro ostatní a hlavně pro analogové lavinové přístroje (pro které byl dřív tento postup především) JE STRAŠNÁ ŠKODA NEVYUŽÍT VŠECH ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ:

  A. URČENÍ SMĚRU (ÚHLU)
  určení přímky na které je v našem místě maximální signál zjistíme natáčením přístroje v horizontální poloze doleva či doprava. Tento směr se samozřejmě postupně během našeho hledání trochu mění.

  B. URČENÍ VZDÁLENOSTI konkrétní směr a vzdálenost (dopředu nebo dozadu nebo ale také jak daleko) – zjistíme vykročením do přístrojem udaného směru a v případě, že signál sílí či se vzdálenost zmenšuje jdeme správně. V opačném případě se musíme otočit o 180? a vydáme se na druhou stranu.

Aktualizace (léto 2008):
1. Výrazný nárůst kvality VYHLEDÁVÁNÍ S1!!!
- HLEDÁNÍ SE VÝRAZNĚ NAPŘIMUJE
2. ARVA 3 AXES má nejpřímější trajektorii!!!

Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka Freeridové campy 2020 Šipka Haute route 2020 Šipka Skialpové kurzy 2020 Šipka Lavinové kurzy 2020 Šipka Císařská haute route Šipka Monte rosa - Spaghetti ski Šipka Skialpový ráj 2020
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení