Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info BASIC

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO BASIC


Laviny Info BASIC
  • NEBEZPEČÍ LAVIN = NEBEZPEČÍ SMRTI
  • 52% ze zasypaných v lavině je vytaženo mrtvých
  • 95% z lavin, kdy byl někdo zasypán, si uvolnili samotní lyžaři
  • deskové laviny se špatně předvídají
  • lyžování mimo kontrolované oblasti = opuštění bezpečného prostoru

Základní informace o lavinách


LAVINY – STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍStupně nebezpečíZákladní charakteristikaStabilita sněhové pokrývkyPravděpodobnost uvolnění lavinyUpozornění pro lyžaře a turistyDůsledky pro frekventované cesty, lyžařské areály a osídlení
1.
NÍZKÉ
- trvá zhruba 1/5 zimy
- 7% všech lavinových neštěstí
Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněnáSesuv laviny hrozí pravděpodobně jen při velkém dodatečném zatížení a to jen výjimečně na extrémně strmých svazích. Může dojít ke samovolnému sesuvu a to pouze lavin malých rozměrů nebo splazůPřevážně bezpečné podmínky pro túryNízké ohrožení
2.
MÍRNÉ

ZAPOMEŇ NA SVAHY 40° A VÍC
- trvá zhruba 1/2 zimy
- 34% všech lavinových neštěstí

10 – 20 cm nového sněhu za bezvětří
5 – 10 cm nového sněhu při působení větru

NORMÁLNÍ SITUACE
Pouze některé uvedené strmé svahy vykazují jen střední stabilitu jinak je sněhová pokrývka vcelku dobře zpevněnáK sesuvu laviny může dojít obzvláště při velkém dodatečném zatížení a to především na uvedených strmých svazích

Stále se neočekává sesuv větších samovolných lavin
Převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé uvedené nebezpečné strmé svahyMírné nebezpečí s ohledem na samovolné laviny
3.
ZNAČNÉ

ZAPOMEŇ NA SVAHY 35° A VÍC
- trvá zhruba 1/3 zimy
- 47% všech lavinových neštěstí
20 - 40 cm nového sněhu za bezvětří
15 - 30 cm nového sněhu při působení větru

KRITICKÁ (NEJZRÁDNĚJŠÍ) SITUACE
Mnoho uvedených strmých svahů vykazuje pouze střední až slabou stabilituK sesuvu laviny může dojít především na uvedených strmých svazích a to už při malém dodatečném zatížení

Ojediněle je možný i sesuv samovolných lavin středních a výjimečně i velkých rozměrů
Túry vyžadují už zkušené posouzení (přesahující běžné zkušenosti)!!!

Možnosti jednotlivých túr jsou omezené

POZOR:
pro nezkušené to znamená ukončení túr!
Ve výjimečných případech může případný sesuv samovolných lavin ohrozit nejen frekventované cesty, trasu výstupu či sjezdu během túry ale i některé sjezdovky (toto se ale netýká Krkonoš)
4.
VYSOKÉ

ZAPOMEŇ NA SVAHY 30° A VÍC
- Zpravidla pouze několik dní v průběhu zimy
- 12% všech lavinových neštěstí
40 – 70 cm nového sněhu za bezvětří
30 – 50 cm nového sněhu při působení větru

AKUTNÍ SITUACE
Sněhová pokrývka je na většině strmých svazích jen slabě zpevněnaPravděpodobnost sesuvu laviny je velká a to již při nepatrném dodatečném zatížení a na velkém množství uvedených strmých svahů

Dá se očekávat sesuv mnoha samovolných lavin středních ale také velkých rozměrů
Túry vyžadují už expertní posouzení!!!

Možnosti jednotlivých túr jsou velmi omezené

POZOR:
pro nezkušené to znamená nevstupovat do lavinových oblastí!
Většina frekventovaných cest, tras výstupů i sjezdů během túry, ale i část sjezdovek sjezdovky (toto se ale netýká Krkonoš) je ohrožena mnoha sesuvy samovolných lavin středního ale i velkého rozsahu
5.
VELMI VYSOKÉ

STOP
- Nastává jen velmi zřídka, nebezpečí většinou rychle odezní
- 0, ...% všech lavinových neštěstí
70 - 100 cm nového sněhu za bezvětří
50 - 80 cmnového sněhu při působení větru

KATASTROFICKÁ SITUACE
Sněhová pokrývka je slabě zpevněna a je nestabilní v nebývalém rozsahuK četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahů dochází i v méně strmém terénuTúry jsou ve většině případech úplně nemožné!

Nedoporučuje se opouštět zajištěná obydlí

POZOR:
pro nezkušené to znamená se vyhnout lavinovým oblastem úplně!
U pravidelných lavinových drah musíme počítat s velkými údolními lavinami

Ohrožené frekventované cesty a obvyklé trasy výstupů a sjezdů během túry musí být uzavřeny

Doporučuje se evakuovat i jen částečně ohrožená obydlíTVORBA LAVINOVÉ PŘEDPOVĚDI
  • nutné zatížení pro uvolnění laviny
  • rozsah samovolných lavin
  • rozsah nebezpečných míst

Tvorba lavinové předpovědiVYSVĚTLIVKY:

ZATÍŽENÍ
malé dodatečné zatížení: jednotlivý lyžař či pěší
velké dodatečné zatížení: velká skupina bez rozestupů, rolba, skútr, odstřel laviny, apod.

LAVINY
samovolné laviny: laviny uvolněné bez přímého působení člověka
splazy: sesuvy sněhu o délce do 50 m a objemu do 100 m3
malé laviny: sesuvy sněhu o délce od 50 do 100 m a objemu do 1 000 m3
střední laviny: sesuvy sněhu o délce od 100 do 1 000 m a objemu do 10 000 m3
velké laviny: sesuvy sněhu o délce nad 1000 m a objemu nad 10 000 m3

SVAHY
méně strmé svahy: terén se sklonem nedosahující 30°
strmé svahy: svahy, které jsou strmější než 30°
extrémně strmé svahy: obzvlášť nepříznivý sklon či podklad, blízkost hřebene
uvedené svahy: v lavinovém zpravodaji bývají většinou blíže určené podle:
                              orientace ke světovým stranám, nadmořské výšky, sklonu, tvaru dráhy, apod.Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka Freeridové campy 2020 Šipka Haute route 2020 Šipka Skialpové kurzy 2020 Šipka Lavinové kurzy 2020 Šipka Císařská haute route Šipka Monte rosa - Spaghetti ski Šipka Skialpový ráj 2020
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení